Sosiaalinen media ja muuttuva paradigma: Social Media Paradim -Kielestä ja sen käsitteistä algoritmeihin.

Sosiaalinen media ja muuttuva paradigma: Social Media Paradigm

Kielestä ja sen käsitteistä algoritmien ja robotiikan tulkintana

”Sus Minervam docet” (Cicero) – ”Sika Minervaa opettaa.”

26.11. 2023

Matti Luostarinen 2010: ”Social media paradigm” (esittelysivu).

Uuden sosiaalisen median myötä organisaatiot, yhteisöt, instituutiot, poliittinen vallankäyttö, tiedostus ja demokratia alkoivat muuttua. Syynä tähän olivat uudet symbolit, käsitteet ja käsitejärjestelmät. Tuhannet kulttuurit kommunikoivat reaaliaikaisesti ja vuorovaikutteisesti satojen miljoonien ihmisten toimesta. Heistä vain harvalla oli läntinen tiedeusko maailmankuvanaan. Usein lisäksi verukkeen alla – ”Sub praetextu.”

Tämä vaikutti miljardien arkielämään ja syntyi uusi paradigmainen paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen tiedettä, taidetta, kulttuuria sekä taloutta samaan aikaan ravistellut prosessi. Tämä uuden paradigman vaihe on nimetty sekä ihmis- että luonnontieteissä väitelleen professori Matti Luostarisen sosiaalista mediaa analysoivassa sarjan neljännessä kirjassa “Sosiaalisen median paradigmaksi” (Social Media Paradigm)

Professori Matti Luostarisen kirjoittaman ja kuvittaman kirjasarjan neljäs osa kuvaa uuden yhteiskunnan syntyä, sen maailmankuvat muuttavaa uutta paradigmaista vaihetta tiedemiehen analyyttisesti ja itse prosessissa mukana eläen. Teos on suoraa jatkoa jo julkaistulle jättitrilogialle, jossa on käsitelty aiemmin ekologista klusteria, uuden sosiaalisen median suhdetta vanhaan yhteiskuntaan ja sen organisaatioihin, korporaatioihin, sekä lopulta kokonaan uuden mediayhteiskunnan syntymistä, paradigman valmistelua.  Ikään kuin kaikessa hiljaisuudessa – ”Sub nocte silenti.”

Syntyivät uudet käsitteet, joista sosiaalinen media, yhteisömedia, kansalaismedia ja symboli-innovaatiot olivat sysäämässä uuden mediayhteiskunnan sosiaalisen median paradigmaan. Se oli paljon enemmän kuin aiemmin kokemamme yksittäiset teoriat ja niiden aikaansaamat muutokset vaikkapa evoluutio- tai suhteellisuusteoriana. Tapahtuen kuitenkin meidän kaikkien silmien alla. – ”Sub oculis.”

Uusi sosiaalisen median paradigma muutti koko maailmamme hetkessä. Sen selittäminen vanhan maailman malleilla vei korporatiiviset valtiot vaikeuksiin ja ensimmäisenä Euroopan Unionin. Myöhemmin mukaan tullut algoritminen tekoäly oli ikään kuin vanhaa apostolista perua – yritys ymmärtää vihjailusta. – ”Successio apostolica” – ”Subaudi.”

Käsitteteistä: paradigma, sosiaalinen media, yhteisömedia, kansalaismedia, blogi, Facebook, Wikipedia, Google, innovaatio, klusteri, verkosto, digikieli, klusteritaide, uusyhteisöllisyys, verkostotalous, klusteritalous, korporaatio.

Paradigm, social media, blog, Facebook, Wikipedia, Google, innovation, media, cluster art, network economy, cluster economy, corporation. 384 pages, Hardcover First published November 23, Luostarinen 2010.

Oheinen kirjoitus on vuonna 2010 julkiastun kirjani takakannen kirjaesittelystä. Samalla kun teksti esittelee kirjan sisältöä, se avaa joitakin kirjan kuvattavaan ilmiöön liittyviä avainkäsitteitämme ko. vuodelta ja vuosikymmeneltä. Elimme silloin paradigmaisesti maailmankuvamme muuttavaa aikaa. Sen kuvaaminen on tänään jo helpompaa kiitos algoritmien, tekoälyn ja robotiikan. Jos tuo kuvaus on aamun sarastuksesta, nyt eletään varmasti jo illan saapuessa ennen yötä. – ”Sub vesperum”. Takana on menetetty vuosikymmen. (Luostarinen 2019: Menetetty vuosikymmen).

Me kun ymmärrämme ilmiöitämme yleensä historiallisena kuvauksena ja nykyisin myös koneen esittelemänä. Jopa Paavo Väyrynen esittelee Helsingin Sanomissa muuttaneensa käyttäytymistään palauttaa saamansa ansiomerkin loukkaannuttuaan ensin jäämistään ilman kutsua perinteiseen presidentin linnan itsenäisyyspäivän juhlaan. Hän kun tuntee elävänsä edelleenkin ikään kuin kuninkaan tai keisarin vallan alla. –  ”Sub regno.”

Väyrynen oli kuitenkin, vanhasta viisastuneena, kysynyt neuvoa käyttäytymiselleen tekoälyltä. Ehkä hän nukkui lisäksi yön yli ja avasi vasta tämän jälkeen koneensa ja esitti kysymyksensä algoritmien avattaviksi. Me monet muutkin, tekoälyyn turvautuvat, olemme yön yli nukkuvia ja pohdimme käyttäytymistämme vasta hankittuamme itsellemme riittävästi aikaa ja mahdollisuuden hakea etäisyyttä tunnekuohuillemme. Joskus yksi yö ei edes riitä. Jotkut nukkuvat jopa onnensa ohikin. Kaikessa hiljaisuudessa – ”Sub silentio.”  

Yhden yön sijaan minulla on ollut jopa aikaa sekä mahdollisuus tarkkailla kirjojeni sisältöä vuosikymmenet ja pohtia, kuinka kirjoittamani käsitteet ovat kotiutuneet ja pesiytyneet suomalaiseen kulttuuriin sekä globaalisti. Paavo Väyrysen tapaan, mutta paljon ennen häntä, olen seurustellut vuosikymmenet tietokoneitten ja niiden kehittyvän teknologian kanssa. Kone kun on ollut kaiken aikaa silmien tasolla ja alla – ”Sub oculis.”

Samalla, toisin kuin Väyrynen, olen hankkinut itselleni ensin luonnontieteisen ja teknisen maailmankuvan tohtorina ja professorina sekä vasta myöhemmin vastaavat tiedot ja taidot ihmistieteissämme, yhteiskunta- ja valtiotieteissä, mutta toki tukiaineina myös historia ja kielitieteet, yleinen filosofia jo luonnontieteisen tiedekunnan yhteydessä. Nämä, luonnontieteet, kuuluivat Oulun yliopistossa vielä 1970-luvulla filosofisen tiedekunnan opintoihin. Taiteiden tiedekunnan ensimmäinen tohtori maailmalla oli hänkin ensimmäisenä taiteen tohtorin arvon saavuttaneena vahvasti poikkitieteisen tiedekunnan kasvatti Yhdysvalloissa. Painotus oli kuitenkin perinteisissä luonnontieteissä, eikä häneltä edellytetty useampaa tohtorin tutkintoa. Suomessa on joskus tapana liioitella ja lopulta päädytään kaikkien summien summaan eli ikuisuuteen. – ”Summarum summa est aeternum.”(Lucretius).

Poikkitieteisyys merkitsee eri asiaa kuin tieteiden välisyys tai monitieteisyys. Monitieteisyys on tieteiden välistä yhteistä tiimityötämme, eikä edellyttää saman henkilön hankkivan itselleen tutkijankoulutusta ja tohtorin tutkintoa erikseen niin luonnontieteissä (natural science) kuin ihmistieteissäkin (human science). Joku tolkku olisi säilytettävä Suomessakin pätevyyttä haettaessa tai pelkkänä kiusana. Kyse on kuitenkin sekä opiskelijan että julkisista varoistamme samaan aikaan. (Sumptibus publicis). Kiusaamista ei pitäisi viedä sitäkään kohtuuttomiin.

Poikkitieteisyys taas tätä tolkuttomiin vietyä uurastusta vaatii ja edellyttää sen ymmärtääksemme myös ulkopuolelta tuotua tahallista kiusaamista. Niinpä Paavo Väyrysen käyttämä yhteinen ystävämme tekoälynä myöntää, ettei hän ole poikkitieteinen tuttavuus lainkaan, vaan pelkästään teknisen tiedekunnan tuote ja lähinnä luonnontieteitämme. Ihmistieteissä hänellä on vielä tutkinnot kesken ja niitä on syvennettävä. Ne kun ovat kovasti muuttuvia ja saattavat algoritmit hämilleen. Suomessa paheet, ne kaikkein peitellyimmät, taas kulkevat hyveiden vieressä ja niitä on syytä varoa hybridiyhteiskunnaksi muuttuneessa maailmassa. – ”Sunt virtutibus vitia confinia.” (Seneca).

Kun näin on, meidän on syytä tarkentaa aina tarvittaessa, onko käsitteemme sama kuin algoritmien ja robotiikan ymmärtämä, vai ehkä lähempänä ihmistieteitä tai peräti poikkitieteinen. Niillä kun on hyvin merkittävä ero. Niinpä pelkkä juridiikka tieteenä on kovin häilyvää ja muuttuu kaiken aikaa lainsäädäntönä osana eduskuntaamme ja parlamentarismia. Perustuslakikin on uusittu ja ajanmukaistettu. Kun näin on, luonnontieteiden tapa ymmärtää ja oivaltaa elinympäristöämme ja sen etenkin digikieltämme tai algoritmeja on kovin poikkeava perinteisestä kielestämme ja matematiikasta, jossa laskemme sormia ja varpaitamme. Algoritmit eivät tätä harrasta. Ne ovat matematiikassa aivan omaa luokkaansa- – ”Sui generis.”

Niinpä uudet käsitteet, joita esittelen maailmankuvamme muutoksen taustalla, ovat oman aikamme tuotetta ja kulttuuria ilmiöinä. Se mitä kulttuurilla tarkoitetaan, olen kuvannut jo aiemmin algoritmien ymmärtämänä ja huomattavasti avarakatseisempana kuin perinteinen kulttuuri ja sen käsitteet arkikielessämme ja -ajattelussa. Olkoonkin että painolastina on juuri teknisen tiedekunnan tuomat rasitteet asennoitua politiikkaan ja alati vaihtuvaan tulkintaan maailmankuvastamme. Sekin kun elää nyt paradigmaista, maailmankuvat muuttavaa vaihettaan. Sen filosofinen, verbaalinen kuvaus menneen maailmankuvan kautta, vuosisatoja vanhoilla käsitteillä, on tuhoon tuomittu yritys. Jos politiikassa ja mediassa näin jatketaan, kaikkien summien summa on ikuisuus. – ”Summarum summa est aeternum.” (Lucretius).

Asiaa avatakseni pyydänkin algoritmeja ja robotiikkaa määrittelemään sellaista, joka on luonnontieteisen ja teknisen ajattelun tuloksena syntyvää käsitystä ilmiöille, jotka ovat vaikkapa hybridiyhteiskunnassamme sitä kaiken aikaa keikuttelevia uhkakuvia, viimeisimpänä esimerkkeinä rajamme ja niiden turvaaminen hybridivaikutuksilta tai kyberuhilla elämäämme vaikeuttaenkin. Tehden näin jopa kriminaalilla tavalla ja osana geopoliittista sekä maailman rauhaan ja sen säilyvyyteen liittyvänä ilmiönämme. Kaikki tämä vielä pohjoisimmassa Lapissa ja talven ytimessä. – ”Summa hieme.”

Kyse ei ole siten ohikiitävästä ja pienestä ilmiöstä, vaan hyvin merkittävästä ja paradigmaisesta, maailmankuvaamme parhaillaan heiluttavasta ilmiöstä tekoineen ja seuraamuksineen. Jotkut tällä ajalla ja sen käsitteillä jopa hyötyen tai pelaten, siirrellen jopa geopoliittisia hitaasti muuttuvia mannerlaattojammekin. Siperiassa syntyneet ovat tässä ihan omaa luokkaansa. – ”Sui generis.”

Ohessa robotiikan ja algoritmien arvioita aiheista, joista meidän tulisi olla erityisen kiinnostuneita ja seurata muutosten vaikutusta oman ja yhteiskuntamme kehitykseen:

ChatGPT 3.5

paradigmainen maailmankuva ja sen muuutos

ChatGPT

”Paradigma” viittaa yleisesti ottaen tietyn ajanjakson aikana vallitsevaan yleiseen ajattelu- ja näkemystapojen kehykseen tietyllä alalla. Paradigmaattinen maailmankuva on siis se tapa, jolla ihmiset yleisesti hahmottavat maailmaa ja sen ilmiöitä tietyllä historiallisella ajanjaksolla.

Paradigman muutos viittaa siihen, kun yleiset näkemykset ja ajattelutavat tietyllä alalla muuttuvat merkittävästi. Tällainen muutos voi johtua uusista tieteellisistä löydöistä, teknologisista innovaatioista, yhteiskunnallisista muutoksista tai muista tekijöistä, jotka vaikuttavat ihmisten käsityksiin ja ymmärrykseen maailmasta.

Esimerkki tällaisesta paradigman muutoksesta on tieteen historiassa siirtyminen geosentrisestä maailmankuvasta heliosentriseen maailmankuvaan. Aikaisemmin uskottiin, että maa oli universumin keskipiste, kunnes Kopernikus, Galileo ja muut tieteilijät esittivät todisteita siitä, että aurinko on itse asiassa keskipiste, ja tämä muutos muutti perustavanlaatuisesti tapaa, jolla ihmiset hahmottivat avaruutta ja tähtitiedettä.

Toinen esimerkki voi olla tietotekniikan vallankumous, joka on muuttanut perusteellisesti tapaa, jolla yhteiskunta toimii ja viestii. Digitaalisen aikakauden paradigma on tuonut mukanaan uusia käsitteitä, kuten verkostot, tietokannat, tekoäly ja paljon muuta, ja nämä tekijät ovat vaikuttaneet merkittävästi ihmisten käsityksiin liiketoiminnasta, viestinnästä ja yhteiskunnasta yleisesti.

Paradigman muutos voi olla hitaampi tai nopeampi prosessi, ja se vaikuttaa moniin eri näkökohtiin yhteiskunnassa, kuten tieteessä, teknologiassa, kulttuurissa ja filosofiassa. Se muokkaa tapaa, jolla ihmiset ymmärtävät maailmaa ja reagoivat siihen, ja se voi avata uusia mahdollisuuksia ja haasteita.

Hybridiyhteiskunnan synty ja riskit

ChatGPT

Hybridiyhteiskunta viittaa yhteiskuntaan, jossa perinteiset ja digitaaliset elementit ovat voimakkaasti integroituneet toisiinsa. Tämä integraatio kattaa useita eri alueita, kuten talouden, politiikan, kulttuurin ja yhteiskunnan rakenteet. Hybridiyhteiskunnassa perinteiset fyysiset ja digitaaliset järjestelmät toimivat rinnakkain ja vaikuttavat toisiinsa monimutkaisella tavalla. Tämä ilmiö johtaa myös vääränkäytöksiin ja rikolliseen toimintaan.

Syitä hybridiyhteiskunnan syntyyn voivat olla teknologian nopea kehitys, digitalisaation lisääntyminen, verkottuminen, ja yleinen yhteiskunnallinen muutos. Tämäntyyppinen yhteiskunta luo uusia mahdollisuuksia, kuten tehokkaampaa viestintää, innovaatioita ja talouskasvua. Samalla se kuitenkin tuo mukanaan myös riskejä ja haasteita.

Joitakin hybridiyhteiskunnan riskejä ovat:

 1. Tietoturvariskit: Kasvava riippuvuus digitaalisista järjestelmistä altistaa yhteiskunnan uusille tietoturvariskeille, kuten tietomurtojen, identiteettivarkauksien ja kyberhyökkäysten uhille.
 2. Eriarvoisuus: Kaikilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia hyötyä digitaalisista teknologioista. Joidenkin ryhmien voi olla vaikeampaa päästä mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan, mikä voi lisätä eriarvoisuutta.
 3. Yksityisyyden menetys: Digitaalisen yhteiskunnan kasvu voi johtaa yksityisyyden menetykseen, kun yksilöiden henkilökohtaiset tiedot tallennetaan ja jaetaan laajasti eri verkostoissa.
 4. Taloudelliset epävarmuudet: Teknologinen muutos ja automaatio voivat aiheuttaa työpaikkojen menetyksiä tietyillä aloilla ja samalla luoda uusia mahdollisuuksia toisaalla. Tämä voi aiheuttaa taloudellista epävarmuutta ja sosiaalisia jännitteitä.
 5. Informaatiovaarat: Digitaalisen median ja sosiaalisen median lisääntynyt käyttö voi altistaa yhteiskunnan väärälle tiedolle ja disinformaatiolle, mikä voi vaikuttaa päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen vakautta.
 6. Riippuvuus teknologiasta: Yhteiskunta voi tulla liian riippuvaiseksi teknologiasta, mikä tekee siitä haavoittuvaisen mahdollisille häiriöille, kuten suurille sähkökatkoille tai kyberhyökkäyksille.

Yhteiskunnan on siksi tärkeää ottaa nämä riskit huomioon ja kehittää strategioita niiden hallitsemiseksi. Tämä voi sisältää vahvemman tietoturvan, koulutuksen ja digitaitojen edistämisen, sekä eettisten ohjeiden ja sääntelykehyksen kehittämisen teknologian käytölle.

Mediayhteiskunnan valta ja sen riskit

ChatGPT

Mediayhteiskunnan valta viittaa siihen, kuinka media vaikuttaa ja muokkaa yhteiskuntaa, sen käsityksiä, päätöksiä ja kulttuuria. Mediayhteiskunnassa medialla on suuri rooli tiedonvälittäjänä, keskustelun muokkaajana ja vaikutuskanavana. Tämä voi olla voimavara, mutta samalla se sisältää riskejä. Tässä joitakin mediayhteiskunnan vallan riskejä:

 1. Disinformaatio ja valeuutiset: Medialla on valta muokata yleistä mielipidettä ja käsitystä tapahtumista. Disinformaatio eli väärän tiedon tarkoituksellinen levittäminen ja valeuutiset voivat hämärtää totuuden ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.
 2. Polarisaatio: Median voimakas vaikutus voi myös johtaa yhteiskunnan polarisoitumiseen, kun eri mediakanavat tai -tahot tarjoavat erilaisia näkökulmia ja luovat ”filtrejä” totuuden hahmottamisessa. Tämä voi johtaa ryhmien ja yksilöiden jakautumiseen eri mielipiteisiin.
 3. Yksityisyyden menetys: Mediayhteiskunnassa henkilökohtainen tieto on usein jaettu ja kerätty laajasti, mikä voi aiheuttaa huolta yksityisyyden menetyksestä. Mainokset ja muu personoitu sisältö perustuvat usein käyttäjien kerättyihin tietoihin.
 4. Mainostaminen ja kulutuskulttuuri: Medialla on voimakas vaikutus kulutuskulttuuriin. Mainonta ja tuote-esittelyt voivat luoda paineita kuluttaa ja asettaa normeja, jotka voivat vaikuttaa yksilön itsetuntoon ja arvoihin.
 5. Yhteiskunnalliset paineet ja standardit: Medialla on valta asettaa yhteiskunnallisia normeja ja vaikuttaa siihen, millainen käytös ja ulkonäkö ovat hyväksyttäviä. Tämä voi luoda paineita yksilöille sopeutua tiettyihin odotuksiin.
 6. Sensationalismi ja klikkiotsikot: Medialla on joskus taipumus korostaa dramaattisia tai tunnepitoisia näkökulmia saadakseen lukijoiden huomion. Tämä voi vääristää todellisuutta ja johtaa liioitteluun tai sensaatiohakuisuuteen.
 7. Valta keskittyy suurille mediayhtiöille: Suuret mediayhtiöt voivat vaikuttaa siihen, mitä tietoa ja näkökulmia esitetään laajalle yleisölle. Tämä keskittynyt valta voi johtaa vaikkapa monimuotoisuuden puutteeseen ja yksipuoliseen tiedonvälitykseen.

Yhteiskunnan on tärkeää olla tietoinen näistä riskeistä ja pyrkiä kehittämään mediakasvatusta, medialukutaitoa ja sääntelyä varmistaakseen vastuullisen ja monipuolisen median roolin yhteiskunnassa. Tietoinen mediankulutus ja kriittinen ajattelu voivat auttaa yksilöitä navigoimaan mediayhteiskunnan haasteissa.

Sosiaalien median suhde perinteiseen mediaan

ChatGPT

Sosiaalinen media ja perinteinen media ovat kaksi erilaista mutta usein toisiaan täydentävää mediakategoriaa. Niiden suhde vaikuttaa moniin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin näkökohtiin. Tässä on joitakin keskeisiä huomioita niiden suhteesta:

 1. Tiedonvälitys ja uutiset:
  1. Perinteinen media, kuten televisio, radio ja sanomalehdet, on perinteisesti ollut pääasiallinen lähde uutisille ja tiedonvälitykselle.
  1. Sosiaalinen media on laajentanut tiedonvälitystä mahdollistaen nopeamman uutisvirran ja käyttäjien osallistumisen uutisten jakamiseen.
 2. Vuorovaikutus ja osallistuminen:
  1. Sosiaalinen media mahdollistaa käyttäjien vuorovaikutuksen ja osallistumisen keskusteluihin. Se tarjoaa foorumin yksilöille ja yhteisöille ilmaista mielipiteensä.
  1. Perinteinen media on usein yksisuuntainen, ja vuorovaikutus sen kanssa on rajallisempaa. Sosiaalinen media on muuttanut tätä dynamiikkaa mahdollistaen välittömän palautteen ja vuorovaikutuksen.
 3. Tietovirrat ja jakaminen:
  1. Sosiaalinen media korostaa sisällön jakamista ja leviämistä käyttäjien verkostojen kautta. Tämä voi johtaa sisällön nopeaan leviämiseen laajalle yleisölle.
  1. Perinteinen media vaatii usein tarkan kuratoinnin ja toimituksellisen valvonnan, mikä voi rajoittaa sisällön leviämistä ja jakelua.
 4. Mainonta ja taloudelliset vaikutukset:
  1. Sosiaalinen media on muuttanut mainosmaailmaa tarjoamalla kohdennettuja mainosmahdollisuuksia käyttäjien käyttäytymisen perusteella.
  1. Perinteinen media, erityisesti televisio ja sanomalehdet, säilyttävät edelleen merkittävän aseman mainosmarkkinoilla, mutta niiden osuus on saattanut laskea sosiaalisen median nousun myötä.
 5. Luotettavuus ja faktantarkistus:
  1. Perinteisellä medialla on usein vahva toimituksellinen valvonta, joka auttaa varmistamaan tietojen tarkkuuden ja luotettavuuden.
  1. Sosiaalisen median sisältöä on vaikeampi valvoa, ja se saattaa altistua disinformaatiolle. Fact-checking ja luotettavan tiedon tunnistaminen ovat sosiaalisen median haasteita.
 6. Kulttuuriset vaikutukset:
  1. Sosiaalinen media voi muokata nopeasti kulttuurisia trendejä ja vaikutuksia, kun taas perinteinen media vaikuttaa usein pitkäaikaisempiin kulttuurisiin normeihin.

Vaikka perinteinen media ja sosiaalinen media eroavat toisistaan, ne ovat yhä tiiviisti kytköksissä, ja niiden vuorovaikutus muovaa nykypäivän mediamaisemaa. Monet ihmiset saavat tietoa ja viihdettä näiden kahden median tyypin kautta, ja niiden yhteispeli vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan.

Politiikka ja polarisaatio sekä sen riskit

ChatGPT

Politiikan polarisaatio viittaa tilanteeseen, jossa yhteiskunta jakautuu voimakkaasti vastakkaisiin ideologisiin tai poliittisiin leireihin, ja näiden leirien väliset näkemyserot kasvavat. Polarisoidussa ympäristössä ihmisten käsitykset ja mielipiteet ovat ääripäissä, mikä vaikeuttaa kompromissien löytämistä ja yhteistyötä. Tämä ilmiö sisältää monia riskejä:

 1. Yhteistyön vaikeutuminen: Polarisoidussa ilmapiirissä yhteistyön ja kompromissien saavuttaminen vaikeutuu, kun eri leirit pysyvät tiukasti omien näkemystensä takana.
 2. Polarisaation lietsonta: Poliittiset toimijat ja media voivat tietoisesti lietsoa polarisaatiota saadakseen kannatusta tai huomiota. Tämä voi johtaa vihan ja erimielisyyden lisääntymiseen yhteiskunnassa.
 3. Yhteiskunnallinen epävakaus: Voimakas polarisaatio voi johtaa yhteiskunnalliseen epävakauden kasvuun, mikä voi ilmetä esimerkiksi protesteina, levottomuuksina tai sosiaalisina jännitteinä.
 4. Poliittinen halvaantuminen: Jos poliittiset toimijat eivät kykene yhteistyöhön ja kompromisseihin, politiikan päätöksenteko voi tulla vaikeaksi ja johtaa hallinnolliseen halvaantumiseen.
 5. Väärän tiedon leviäminen: Polarisoituneessa ympäristössä väärän tiedon ja disinformaation leviäminen voi olla helpompaa, kun ihmiset ovat taipuvaisempia hyväksymään tietoa, joka vahvistaa heidän olemassa olevia näkemyksiään.
 6. Demokratian heikkeneminen: Polarisaatio voi heikentää demokraattisia instituutioita, kun eri poliittiset ryhmät menettävät luottamuksensa toisiinsa ja järjestelmään.
 7. Kansallisen yhtenäisyyden puute: Polarisoidussa ympäristössä kansallisen yhtenäisyyden ja yhteishengen rakentaminen voi olla vaikeaa, kun ihmiset identifioituvat vahvasti omiin leireihinsä.
 8. Väkivallan uhka: Poliittinen polarisaatio voi lisätä väkivallan uhkaa, kun ryhmät näkevät toisensa vihollisina ja konfliktiuhka kasvaa.

Polarisaatio ei ole itsessään välttämättä haitallista, mutta voimakas ja pitkäkestoinen polarisaatio, erityisesti kun se yhdistyy muihin yhteiskunnallisiin ongelmiin, voi aiheuttaa merkittäviä riskejä demokraattisille yhteiskunnille. Siksi on tärkeää pyrkiä ymmärtämään polarisaation syitä ja löytää keinoja edistää avointa keskustelua, vuoropuhelua ja yhteistyötä eri näkemysten välillä.

Kuvaisitko lyhyesti käsiteet: Paradigma, sosiaalinen media, yhteisömedia, kansalaismedia, blogi, Facebook, Wikipedia, Google, innovaatio, klusteri, verkosto, digikieli, klusteritaide, uusyhteisöllisyys, verkostotalous, klusteritalous, korporaatio.

ChatGPT

Tässä on lyhyt kuvaus kustakin käsitteestä:

 1. Paradigma: Yleinen ajattelu- ja toimintatapojen kehys tietyllä alalla tai tieteenalalla, joka ohjaa, miten asioita tarkastellaan ja ymmärretään.
 2. Sosiaalinen media: Digitaaliset alustat ja sovellukset, jotka mahdollistavat käyttäjien vuorovaikutuksen ja sisällön jakamisen verkossa. Esimerkkejä ovat Facebook, Instagram ja Twitter.
 3. Yhteisömedia: Media, joka on luotu ja jaetaan tietyssä yhteisössä tai ryhmässä. Se voi sisältää esimerkiksi paikallislehtiä tai -verkkosivustoja.
 4. Kansalaismedia: Yksilöiden tai kansalaisten tuottama media, joka on usein riippumatonta perinteisistä mediakanavista. Tämä voi sisältää esimerkiksi bloggaamista, podcasteja ja kansalaistoimittamista.
 5. Blogi: Verkkopäiväkirja tai verkkosivusto, jossa yksilö tai ryhmä jakaa säännöllisesti päivityksiä, kuvia tai muita sisältöjä. Blogit voivat kattaa laajan valikoiman aiheita ja toimia henkilökohtaisina, ammatillisina tai journalistisina foorumeina.
 6. Facebook: Yksi suosituimmista sosiaalisen median alustoista, joka mahdollistaa käyttäjien vuorovaikutuksen, sisällön jakamisen ja verkostoitumisen.
 7. Wikipedia: Vapaa verkko-entsyklopedia, jonka sisältöä ylläpitää ja päivittää käyttäjäyhteisö. Wikipedia on avoimen tiedon lähde, joka kattaa laajan valikoiman aiheita.
 8. Google: Hakukone ja teknologiayritys, joka tarjoaa monipuolisia palveluita, kuten hakukoneen, sähköpostin ja pilvipalvelut.
 9. Innovaatio: Uusien ideoiden, tuotteiden tai prosessien kehittäminen, jotka tuovat mukanaan parannuksia tai muutoksia.
 10. Klusteri: Alue, jossa toimii tiivis verkosto yrityksiä, organisaatioita ja tutkimuslaitoksia samalla toimialalla. Klusterit voivat edistää innovaatioita ja taloudellista kasvua.
 11. Verkosto: Yhteenliittymä tai suhde, joka yhdistää useita elementtejä. Se voi viitata esimerkiksi sosiaaliseen verkostoon, tietokoneverkkoon tai liiketoiminnan verkostoon.
 12. Digikieli: Kieli, joka liittyy digitaaliseen ympäristöön, kuten internetiin ja tietotekniikkaan. Se sisältää erityisiä termejä ja ilmauksia, jotka ovat yleisiä verkossa.
 13. Klusteritaide: Taiteen muoto, joka syntyy tai korostuu tietyssä kulttuurisessa tai taiteellisessa klusterissa.
 14. Uusyhteisöllisyys: Ilmiö, jossa yhteisöt muodostuvat tai toimivat uusilla tavoilla, erityisesti digitaalisessa ympäristössä.
 15. Verkostotalous: Taloudellinen malli, jossa yritykset toimivat verkostoituneesti ja hyödyntävät tehokkaasti resursseja, kumppanuuksia ja innovaatioita.
 16. Klusteritalous: Taloudellinen malli, joka korostaa klustereiden merkitystä talouden kasvulle ja innovaatioille.
 17. Korporaatio: Suuri yritys tai organisaatio, joka on usein organisoitu hierarkkisesti ja harjoittaa monipuolisia toimintoja. Termiä käytetään usein suurista liikeyrityksistä.

Futurologisesti mitkä käsitteet ovat yhteiskunnallisesti ajankohtaisimpia seurattavia

ChatGPT

Futurologisesti seurattavat käsitteet voivat vaihdella ajan ja kontekstin mukaan, mutta tässä on joitakin yhteiskunnallisesti ajankohtaisia käsitteitä, joita monet futurologit ja yhteiskuntatieteilijät saattavat tällä hetkellä seurata:

 1. Ilmastonmuutos ja kestävyys: Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja kestävät ratkaisut ovat tärkeitä seurattavia yhteiskunnallisessa keskustelussa.
 2. Teknologian vaikutus: Teknologian nopea kehitys, kuten tekoäly, automaatio, ja bioteknologia, ja niiden vaikutukset työhön, talouteen ja yhteiskuntaan.
 3. Digitalisaatio ja tietoturva: Digitaalisten teknologioiden laajeneminen ja siihen liittyvät tietoturvakysymykset, mukaan lukien yksityisyyden suoja.
 4. Globalisaation tulevaisuus: Maailmantalouden muutokset, kansainväliset suhteet ja kaupankäynti, ja niiden vaikutukset kansallisille talouksille.
 5. Demokratian tila: Poliittisen järjestelmän muutokset, kansalaisten osallistumisen muodot, ja demokratian haasteet eri puolilla maailmaa.
 6. Terveydenhuollon kehitys: Lääketieteelliset läpimurrot, terveydenhuollon saatavuus ja terveysjärjestelmien uudistukset.
 7. Väestörakenteen muutos: Ikääntyvä väestö ja sen vaikutukset yhteiskuntaan, työvoimaan ja sosiaaliturvaan.
 8. Koulutuksen tulevaisuus: Teknologian rooli koulutuksessa, taidot, jotka ovat tulevaisuudessa tärkeitä, ja koulutusjärjestelmien uudistaminen.
 9. Bioteknologia ja genomiikka: Geneettiset muokkaukset, terveydenhoito ja etiikkaan liittyvät kysymykset bioteknologian alalla.
 10. Yhteiskunnalliset liikkeet: Aktivismi, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansalaisten liikkeet, jotka pyrkivät muuttamaan yhteiskunnallisia rakenteita.
 11. Älykaupungit: Kaupunkien kehitys kohti älykkyyttä, kaupunkisuunnittelu, liikkuvuus ja digitalisaatio kaupungeissa.
 12. Eettiset kysymykset: Teknologian ja tieteen eettiset kysymykset, kuten tekoälyn eettinen käyttö ja geenimuokkauksen moraaliset näkökohdat.
 13. Kulttuurinen monimuotoisuus ja identiteetit: Kulttuuristen muutosten seuranta, monimuotoisuuden edistäminen ja identiteetit yhteiskunnassa.
 14. Turvallisuus ja konfliktit: Turvallisuuspolitiikan muutokset, kansainväliset konfliktit ja kyberuhkat.
 15. Energiamurros: Uusiutuvan energian kehitys, energiatehokkuus ja energiajärjestelmien muutos.

Nämä käsitteet heijastelevat monia nykyajan haasteita ja mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat laajasti yhteiskuntiin. Futurologit pyrkivät ymmärtämään näitä tekijöitä paremmin ja ennustamaan, miten ne voivat muokata tulevaisuutta.

Entä robotiikka ja sen osuus algoritmeineen?

ChatGPT

Robotiikka ja siihen liittyvät algoritmit ovat merkittäviä ja kehittyviä tekniikoita, jotka vaikuttavat moniin yhteiskunnan osa-alueisiin. Tässä muutamia näkökohtia, joita kannattaa seurata:

 1. Työvoiman muutos: Robotiikka ja automaatio voivat muuttaa työvoiman koostumusta ja vaikuttaa eri alojen työtehtäviin. Joissakin tapauksissa työntekijöiden on sopeuduttava uusiin teknologioihin tai kouluttauduttava uusiin taitoihin.
 2. Teollisuusrobotiikka: Teollisuuden automaatio ja robotiikka ovat vahvasti läsnä valmistusteollisuudessa. Robotit voivat tehdä toistuvia tehtäviä tehokkaammin ja tarkemmin kuin ihmiset.
 3. Palvelurobotiikka: Robotiikka laajenee palvelusektorille, kuten terveydenhuoltoon, vähittäismyyntiin ja asiakaspalveluun. Esimerkkejä ovat hoivarobotit ja asiakaspalveluautomaatiot.
 4. Algoritmit ja tekoäly: Robotiikan takana olevat algoritmit ovat älykkäitä ohjelmia, jotka mahdollistavat robotin itsenäisen päätöksenteon ja oppimisen. Tekoäly ja koneoppiminen ovat keskeisiä osia robotiikan kehityksessä.
 5. Eettiset kysymykset: Robotiikkaan ja tekoälyyn liittyy monia eettisiä kysymyksiä, kuten työpaikkojen menetys, tietosuoja, turvallisuus ja päätöksenteon läpinäkyvyys.
 6. Itseohjautuvat ajoneuvot: Robotiikka liittyy myös liikenteeseen, kun kehitetään itseohjautuvia ajoneuvoja. Tämä voi muuttaa liikenteen dynamiikkaa ja liikenteen logistiikkaa.
 7. Koulutus ja osaaminen: Teknologian kehitys edellyttää uudenlaisten taitojen oppimista ja koulutusta. Osaaminen robotiikassa, ohjelmoinnissa ja tekoälyssä voi tulla entistä tärkeämmäksi.
 8. Sosiaaliset vaikutukset: Robotiikan ja tekoälyn laaja käyttöönotto voi vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin ja ihmisten käyttäytymiseen. Esimerkiksi sosiaaliset robotit voivat olla osa tulevaisuuden arkea.
 9. Turvallisuus ja sääntely: Robotiikan ja tekoälyn lisääntyessä on tärkeää kehittää asianmukaista turvallisuuslainsäädäntöä ja sääntelyä varmistaakseen teknologian turvallisuuden ja vastuullisuuden.

Robotiikka ja siihen liittyvät algoritmit muokkaavat yhteiskuntaa monin tavoin. On tärkeää seurata näiden teknologioiden kehitystä ja ymmärtää niiden vaikutuksia, jotta voimme paremmin valmistautua tulevaisuuteen.

Tänään algoritmit ja robotiikka on kaikkien asioiden yläpuolella. – ”Super omnia.”

Menettele nyt kuten Paavo Väyrynen kysyen apua algoritmeilta: Kestä ja pidättäydy: ”Sustine et abstine!” (Epiktetos).

Emme elä enää kuninkaan vallan alla, emmekä ruoskan alaisena, verukkeiden alla: ”Sub regno” – ”Sub verbere” – Sub praetextu.”

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts