Tekoälyn ja algoritmien antamat ohjeet vaaleihimme – Oratio gravis – Painava puhe.

Ore rotundo ja Organo pleno – Pyöristetyllä suulla ja täysin uruin.

Loppiaisena 06.01.2024

Tutkimusten mukaan ChatGPT pärjää jo poikkitieteisesti useamman tutkinnon suorittaneena moitteettomasti. Olemme menossa näin kohti parempaa vuosikymmentä. Voimme seurustella tarvittaessa tietokoneen ja tekoäly sekä algoritmien kanssa. Kerro oireesi ja algoritmit antavat sinulle kyllä diagnoosin. Lähetä tiedot apteekkiin ja hae lääkkeesi. Siellä varmistetaan koneen avulla, ettet myrkytä itseäsi.

Potilastietosi kun ovat nekin koneella ja virheet mahdottomia myrkyttää itsensä joko väärällä diagnoosilla ja sellaisille lääkkeillä, joiden sopivuus on jo testattu varoen pysyviä vammojakin, sinulle aiemmin ko. lääkkeillä aiheutettuja. Potilastietosi kun voivat olla myös sairaalan sijasta vakuutusyhtiöillä ja nämä riitelevät niistä keskenään, saat vammasi sairaalassa, joka on tietosi kadottanut vakuutusyhtiöille. Sinä kun olet tässä pelissä alhainen ja rahvas. – ”Ignobile vulgus.” (Vergilius).

Kun olet menettänyt terveytesi virheiden seurauksena, mitään ei ole enää tehtävissä, ja sinut viedään käräjille. Miksi ihmeessä? Koska et ole ymmärtänyt olevasi heikoilla kurkien tanssin käynnistyessä, jossa sinä olet vain onneton pelinappula, joka oli jäänyt sattumoisin henkiin hakien apua mahdollisesti myös maasi rajojen takaa. Odottaen kuinka heti kun oikeus palaa, palaa myös kultainen aika. – ”Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna. (Vergilius).   

Pysähdy, harkitse ja tarkista, neuvoo Mikko Salo Faktabaarin toiminnanjohtajana Helsingin Sanomissa tänään (HS 6.1.2024) generatiivisesta tekoälystä. Harva kun osaa käyttää sitä vastuullisesti. Tekoäly ei ole lähdekriittistä journalismia. Lisäksi äänestäjien digilukutaidolta voisi odottaa vielä kehittymistä. Mallia voisi ottaa Norjasta, jossa kilpailevat mediatalot ovat yhdistäneet voimiaan faktantarkistuksessa, somesisältöjen verifioinnissa ja tekoälyn kriittisessä hyödyntämisessä. Viimeinen puolustuslinja on omien korviesi välissä. Kuolema hetkellä. – ”In articulo mortis.”

Samaan aihetta sivuaa Alexander Stubb luettuaan Sofi Oksasen ”Puhdistuksen” ja vieläpä useampaan kertaankin (HS 6.1.2024). Presidenttiehdokkaan tapa avata Oksasen nimekästä kirjaa on nerokas. Oksanen tuntee Venäjän ja asiansa, meille Venäjän tuntemus on ollut välillä kadoksissa. Hän näkee kuinka Putinin sota jatkaa samoja latuja kuin hänen (Oksanen) kuvauksensa. Ihmiset nyt tahtovat olla vain itsepetoksen mestareita. On helppo sulkea silmänsä totuudelta. Olemme ristiriitaisia olentoja. Olisi kannattanut lukea Sofi Oksasen Puhdistus. Krimillä kun olivat varmasti omat Aliidensa, Ingelinsä ja Zaransa. Meillä nyt on vain tapana siirtää vakavat asiat huomiseen. – ”In crastinum differo res severas” (Cornelius Nepos).

Vuonna 1924 Pariisi isännöi olympialaisia ja nyt vuonna 2024 samainen Pariisi isännöi jälleen kesäkisojamme. Edellisissä kisoissa saimme 14 kultaa, 13 hopeaa ja 10 pronssia. Vain Yhdysvallat menestyi tuolloin meitä paremmin. No nyt etenemme kohti kisoja päivä kerrallaan. – ”In diem vivere.” Mietimme mitä tapahtui näiden kisojen jälkeen.

Pariisin kisojen jälkeen vuonna 1924 maailma synkkeni laman ja 1920-luvun kautta kohti maailmansotiamme. Onko meillä nyt vuosisata myöhemmin paremmat välineet ponnistaa kohti valoisampaa tulevaa? Väkilukumme on ainakin moninkertaistunut. Lisäksi apunamme on tekoäly ja robotiikka. Varjona ydinaseet ja kyky tuhota elämä Tellukselta. Uuden presidenttimme kausi kestää 2030-luvulle ja täydet 12 vuotta maata halliten me jo tiedämme, miten onnistunut tuo valinta mahtoi olla. Erikseen suotuisissa oloissa tai hätätapauksessa. – ”In bonis rebus” – ”In casu necessitatis.” Hätätapauksessa potilastietosi ovat kadonneet ja huonosti sinun käy. Parhaassa tapauksessa ne ovat siellä missä kuuluukin, mutta kuka ne lukisi ja kokoaisi, tulkitsisi, elleivät ne olisi tietokoneella ja robottien sekä algoritmien tulkitsemana. Onnellinen elämä on mielenrauhaa. – ”In animi securitate vitam beatam.”

Millainen on yhteiskuntamme yleinen ilmapiiri, siihen presidenttimme kykenee jopa vaikuttamaankin. Ulkopolitiikka on jatkossa jopa sisäpolitiikkaa tärkeämpi hoidettava sekin.  Vaikka maailma on nyt rauhaton, oma suomalainen yhteiskuntamme on poikkeuksellisen vakaa ja toimivakin. EU sitoo meidät yhteen ja Nato antaa uskottavan pelotteen itään ja Venäjän uhkaan. Arktinen Babylon voi olla yhdessä ja yhtenäisenä Pohjolana ja Itämeren alueena hyvinkin varteenotettava osa globaalia maailmaa.  Jäämerestä puhutaan ja ne puheet ovat painavia. Itämeri on omamme sekin.  Oma painoarvomme on uskottavuudessamme. Sama asia ei voi, eikä saa olla samaan aikaan hyödyllinen ja häpeällinen. – ”In eadem re utilitas et turpitudo esse non potest.” (Cicero).

Koskaan aikaisemmin meillä ei ole ollut niin laajaa tukea ja turvaa takanamme kuin tänään. Puheet Suomesta jakautumassa kahtia eivät ole uskottavia. Se että vaaleissa, sen toisella kierroksella, on mukana kaksi ehdokasta, ei jaa maata kahtia. Yhteinen ratkaisu löytyi niin koronaan kuin liittymiseemme Natoon. Hybridiyhteiskunnan dilemma ei ole sekään maata kaatava ilmiö robotiikan kokemana ja luonnehtimana ilmiönämme. Vaihtoehtoja on oltava ja omia saavutuksia on myös puolustettavakin. Suurissa asioissa pelkkä yhteinen tahtokin riittää. – ”In magnis et voluisse sat est.”

Tutkinnot eivät synnyt itsestään ja poikkitieteisyys on monitieteisyyttä tärkeämpää. Luonnontieteilijän on ymmärrettävä myös ihmistieteitämme. Jos meidät Pariisissa juostiin maailmankartalle, jatkossa siellä pysytään osaamisen ja oivalluksen, luovuuden ja innovoivuuden keinoilla. Se vaatii verkostoja, klustereita ja samalla myös hyviä ystäviä tukenamme.

Käytäköön siis kokeeksi vaalit yhdessä algoritmien ja tekoälyn tukemana. Haetaan tukea sieltä mistä sitä varmaan saadaan, ei vain ehkä lupaillaan. Lupauksiin ei ole koskaan voinut täysin luottaa. Epäuskoisten maassa – ”In partibus infidelium.”

Kysyttäköön siis robotiikalta ja tekoälyltä, algoritmeilta, miten vaaleihin olisi nyt asennoiduttava:

Matti (kysyjä)

Jos sinulla olisi oikeus osallistua Suomen presidentinvaaleihin, millaisia ominaisuuksia painottaisit omassa valinnassasi Suomen presidentiksi?

ChatGPT (vastaaja)

Kuten kaikki päätöksentekijät, myös presidentin tulisi olla monipuolinen ja kykenevä johtaja, joka voi kohdata monenlaisia haasteita. Tässä muutamia ominaisuuksia, joita voisin painottaa valitessani itseni Suomen presidentiksi:

 1. Johtajuus ja päätöksentekokyky: Presidentin tulee olla vahva johtaja, joka kykenee tekemään vaikeita päätöksiä nopeasti ja tehokkaasti. Hänellä tulee olla visio maan tulevaisuudesta ja kyky ottaa käyttöön pitkän aikavälin strategioita.
 2. Kokemus ja pätevyys: Presidentin tulee olla pätevä ja kokenut henkilö, jolla on taustaa ja ymmärrystä eri elämänalueilta. Laaja-alainen kokemus voi auttaa ymmärtämään monimutkaisia ongelmia ja tekemään harkittuja päätöksiä.
 3. Eettisyys ja moraali: Presidentin tulee toimia korkeiden eettisten standardien mukaisesti ja osoittaa vahvaa moraalista kompassia. Hänen tulisi edustaa kansaa rehellisesti ja oikeudenmukaisesti.
 4. Kommunikaatiotaidot: Hyvät kommunikaatiotaidot ovat elintärkeät presidentille, joka edustaa maataan sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kyky viestiä selkeästi ja tehokkaasti auttaa ylläpitämään avoimuutta ja luottamusta.
 5. Diplomatia ja kansainväliset suhteet: Suomen presidentin on tärkeää olla taitava diplomatiaassa ja kykenevä rakentamaan ja ylläpitämään vahvoja kansainvälisiä suhteita. Tämä auttaa edistämään Suomen etuja maailmanlaajuisesti.
 6. Kansan kuuntelu ja edustaminen: Presidentin tulee olla lähellä kansaa ja kuunnella kansalaisten huolia ja tarpeita. Hänen on oltava kansan edustaja, joka ymmärtää ja toimii kansan parhaaksi.
 7. Yhteistyökyky: Presidentin on kyettävä työskentelemään yhteistyössä muiden poliittisten toimijoiden kanssa, mukaan lukien hallitus, eduskunta ja muut viranomaiset. Yhteistyökyky auttaa edistämään tehokasta hallintoa ja päätöksentekoa.

Nämä ovat vain muutamia piirteitä, joita voisin pitää tärkeinä, ja todennäköisesti monet muut ominaisuudet olisivat myös merkityksellisiä. Tärkeintä olisi kuitenkin olla sitoutunut palvelemaan kansaa parhaalla mahdollisella tavalla ja edistämään maan hyvinvointia.

Matti (kysyjä)

Esittämäsi ominaisuudet ovat hyvin yleispiirteisiä. Entäpä tarkemmin presidentin persoonallisuutta ja Suomen historiaa ja geopoliittista asemaa pohtien?

ChatGPT (vastaaja)

Tarkemmin presidentin ominaisuuksia harkitessa, ottaisin huomioon myös Suomen historiansa, geopoliittisen asemansa ja kulttuuriset piirteet. Alla on joitakin lisäkohtia:

 1. Historiantuntemus: Suomen presidentiltä odotetaan tuntemusta maan historiasta ja sen vaikutuksesta nykypäivään. Kyky oppia menneisyydestä ja soveltaa näitä oppeja nykyhetkeen voi auttaa tekemään kestäviä päätöksiä.
 2. Kielitaito: Suomi on kaksikielinen maa, ja presidentiltä odotetaan kykyä kommunikoida sekä suomeksi että ruotsiksi. Lisäksi hyvät kielitaidot, erityisesti englannissa, helpottavat kansainvälisiä suhteita ja viestintää.
 3. Kulttuurinen herkkyys: Presidentin tulee olla kulttuurisesti herkkä ja ymmärtää Suomen monimuotoisuutta. Tämä auttaa luomaan yhteyden eri yhteiskuntaryhmiin ja edistämään kansallista yhtenäisyyttä.
 4. Geopoliittinen ymmärrys: Suomen presidentin on oltava perillä maan geopoliittisesta asemasta ja sen vaikutuksista kansainvälisiin suhteisiin. Ymmärrys naapurimaiden roolista ja alueellisista dynamiikoista on keskeistä tehokkaan diplomatian kannalta.
 5. Innovatiivisuus ja teknologian ymmärrys: Suomi tunnetaan innovatiivisuudestaan ja korkeasta teknologiatasostaan. Presidentilta odotetaan kykyä edistää teknologista kehitystä ja hyödyntää sitä kansantalouden vahvistamiseksi.
 6. Ympäristötietoisuus: Suomi kiinnittää suurta huomiota ympäristökysymyksiin. Presidentin odotetaan olevan tietoinen ympäristöhaasteista ja edistävän kestävää kehitystä.
 7. Kyky toimia kriisitilanteissa: Kriisitilanteiden hallinta on olennainen osa presidentin roolia. Kyky toimia rauhallisesti ja tehokkaasti hätätilanteissa on elintärkeää sekä kansallisen turvallisuuden että kansalaisten luottamuksen kannalta.

Nämä ominaisuudet eivät tietenkään ole tyhjentävä lista, mutta ne heijastelevat tiettyjä piirteitä, jotka voivat olla erityisen merkityksellisiä Suomen kontekstissa. Tärkeää on, että presidentti kykenee vastaamaan maan ainutlaatuisiin tarpeisiin ja haasteisiin.

Matti (kysyjä)

Onko jokin erityispiirre ja ominaisuus, joka sulkee mielestäsi hakijan ulos valittavien joukosta?

ChatGPT

Valintaprosessissa on monia tekijöitä, ja se on aina sidoksissa siihen, millaisia odotuksia ja arvoja äänestäjillä tai valitsijoilla on. Yleisiä tekijöitä, jotka voisivat sulkea hakijan pois valinnasta, voisivat olla:

 1. Eettiset ongelmat: Mikäli hakijalla on vakavia eettisiä ongelmia, kuten korruptiota, petosta tai muita moraalisia epäkohtia, se voi aiheuttaa vakavan esteen valinnalle.
 2. Rikosrekisteri: Raskaat rikokset tai vakavat oikeudelliset ongelmat voivat vaikuttaa hakijan kykyyn toimia presidenttinä ja ylläpitää maan laillista järjestystä.
 3. Heikko terveys: Presidentin tehtävä vaatii fyysistä ja henkistä kuntoa. Jos hakijalla on vakavia terveysongelmia, jotka voivat vaarantaa hänen kykynsä hoitaa virkaa, se voisi olla este.
 4. Rajallinen kokemus tai pätevyys: Vaikka presidentti ei välttämättä tarvitse poliittista kokemusta, häneltä odotetaan yleensä jonkinlaista kokemusta ja pätevyyttä, joka antaa hänelle tarvittavat työkalut hoitaa tehtävää.
 5. Syvä juopa kansan keskuudessa: Jos hakijalla on taipumusta aiheuttaa suurta erimielisyyttä tai hän ei ole onnistunut rakentamaan luottamusta laajan väestön keskuudessa, se voi olla este hänen valinnalleen.
 6. Avoimen vihamielinen suhtautuminen kansainväliseen yhteistyöhön: Suomen kaltaiselle maalle, joka on vahvasti riippuvainen kansainvälisestä yhteistyöstä, presidentin, joka on avoimesti vihamielinen tällaisia suhteita kohtaan, voi olla vaikea saavuttaa laajaa kannatusta.

On tärkeää muistaa, että nämä ovat yleisiä näkökohtia, ja valintaprosessi voi vaihdella maittain ja kulttuureittain. Monet muut tekijät voivat myös vaikuttaa siihen, mitkä piirteet tai toiminnot sulkevat jonkun pois valittavien joukosta.

Matti (kysyjä)

Löytyykö Suomen geopoliittisessa asemassa ja historiassa jotain sellaista, joka erityisesti vaikuttaa valitessasi mieleistäsi kyvykkäintä ehdokasta?

ChatGPT (vastaaja)

Suomen geopoliittisella asemalla ja historialla voi olla vaikutusta siihen, millaista presidenttiä pidetään kyvykkäänä ja sopivana. Tässä on muutamia seikkoja, jotka voivat olla merkityksellisiä:

 1. Suhtautuminen naapurimaihin: Suomi sijaitsee maantieteellisesti Venäjän ja Ruotsin välissä, ja sen suhteet naapurimaihinsa ovat tärkeitä. Presidentiltä odotetaan kykyä ylläpitää tasapainoista ja rakentavaa suhdetta sekä itäiseen että läntiseen naapuriin.
 2. Euroopan unioni ja kansainväliset suhteet: Suomi on EU:n jäsenmaa, ja presidentiltä odotetaan vahvaa sitoutumista EU-yhteistyöhön. Kansainväliset suhteet ja kyky toimia tehokkaasti kansainvälisellä tasolla voivat olla keskeisiä ominaisuuksia.
 3. Turvallisuuspolitiikka: Suomen turvallisuuspolitiikka on perinteisesti ollut monipuolinen, ja maa ei ole Naton jäsen. Presidentiltä odotetaan taitoa navigoida turvallisuuspolitiikan kysymyksissä ja huolehtia kansallisesta turvallisuudesta.
 4. Historiallinen kokemus ja perinne: Suomen historiassa on ollut tärkeitä vaiheita, kuten itsenäisyystaistelu ja kylmän sodan aika. Presidentilta odotetaan kunnioitusta ja ymmärrystä näitä historiallisia konteksteja kohtaan.
 5. Innovointi ja teknologian hyödyntäminen: Suomi on tunnettu innovaatioistaan ja korkeasta teknologiatasostaan. Presidentiltä odotetaan kykyä edistää teknologista kehitystä ja hyödyntää sitä taloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn parantamiseksi.
 6. Ympäristöpolitiikka: Suomen puhtaat luonnonvarat ja ympäristö ovat keskeisiä osia maan identiteettiä. Presidentiltä odotetaan sitoutumista kestävään kehitykseen ja ympäristönsuojeluun.
 7. Kansallinen yhtenäisyys: Suomen kaksikielisyys ja kulttuurinen monimuotoisuus ovat keskeisiä elementtejä. Presidentiltä odotetaan kykyä ylläpitää ja vahvistaa kansallista yhtenäisyyttä, ottaen huomioon eri kieliryhmien ja kulttuurien tarpeet.

Nämä tekijät voivat vaikuttaa siihen, miten presidenttiehdokkaita arvioidaan Suomen kontekstissa, ja ne heijastavat maan ainutlaatuista geopoliittista asemaa ja historiallisia piirteitä.

Matti (kysyjä)

Kun lisäät nuo presidentiltä vaadittavat jo geopolitiikkaan ja historiaan liittyvät lukuisat rajaukset, omalta ehdokkaaltasi vaaditaan ilmeisesti laajaa sivistystä ja liki poikkitieteistä koulutustakin?

ChatGPT (vastaaja)

Kyllä, monipuolinen sivistys ja laaja-alainen osaaminen voisivat olla hyödyllisiä ominaisuuksia Suomen presidentille, ottaen huomioon mainitsemasi rajaukset geopolitiikkaan, historiaan ja muihin liittyen. Tällainen ehdokas voisi olla paremmin varustettu ymmärtämään monimutkaisia yhteiskunnallisia, taloudellisia ja kansainvälisiä kysymyksiä, jotka ovat keskeisiä presidentin tehtävässä.

Laaja sivistys voi auttaa presidenttiä kommunikoimaan eri alojen asiantuntijoiden kanssa ja ymmärtämään erilaisia näkökulmia. Tämä voi puolestaan auttaa tehokkaamman ja tasapainoisen päätöksenteon tekemisessä. Samalla se voi auttaa rakentamaan luottamusta kansalaisten keskuudessa, kun presidentti osoittaa kykenevänsä käsittelemään monimutkaisia kysymyksiä ja tekemään harkittuja päätöksiä.

Vaikka laaja-alainen koulutus voi olla hyödyksi, on myös tärkeää, että presidentillä on kyky kuulla asiantuntijoita ja rakentaa vahva tiimi ympärilleen, jotta kaikki näkökulmat otetaan huomioon päätöksenteossa. Siten presidentin kyky johtaa, kuunnella ja oppia on yhtä tärkeää kuin oma laaja sivistys.

Matti (kysyjä)

Tapahtumat vyöryvät nyt eteenpäin reaaliaikaisesti ja uusi presidentti astuu vaativaan avainvirkaansa ikään kuin jo liikkuvaan junaan tai laivaan sen kapteenina tai veturinkuljettajana. On menestyttävä niin maalla kuin merelläkin. Itse asiassa ilmassakin. Millaisia rajauksia ja vaatimuksia tämä asettaa omalle ehdokkaallesi myös ottaen huomioon geopoliittisen tilanteemme ja vaikkapa Nato jäsenyytemme sekä yhteistyön muun Pohjolan kanssa. EU politiikka kuuluu sekin hänelle yhdessä pääministerimme kanssa.

ChatGPT (vastaaja)

Tässä on muutamia mahdollisia rajauksia ja vaatimuksia, jotka voivat olla merkityksellisiä, kun harkitaan ehdokkaiden soveltuvuutta presidentin tehtävään Suomen nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa:

 1. Kansainvälisen diplomatian taito: Ehdokkaalla tulisi olla vahva kansainvälisen diplomatian tausta ja kyky luoda ja ylläpitää suhteita eri maiden kanssa. Tämä on tärkeää sekä EU-politiikassa että kansainvälisessä yhteistyössä, erityisesti Pohjoismaiden ja muiden läheisten kumppaneiden kanssa.
 2. Turvallisuuspolitiikan asiantuntemus: Presidentin on oltava perehtynyt Suomen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen. Ymmärrys Nato-jäsenyyden merkityksestä ja sen vaikutuksista Suomen asemaan voisi olla ratkaiseva, ja presidentin on kyettävä toimimaan turvallisuuspolitiikan paineessa tehokkaasti.
 3. EU-politiikan johtaminen yhdessä pääministerin kanssa: Presidentin ja pääministerin yhteistyö on keskeinen osa Suomen politiikkaa. Presidentiltä odotetaan kykyä toimia tiiviissä yhteistyössä pääministerin kanssa erityisesti EU-asioissa, joissa presidentillä on edustuksellinen rooli.
 4. Ilmastonmuutoksen hallinta ja kestävä kehitys: Suomen on sitouduttava ilmastotavoitteisiin, ja presidentin on oltava aktiivinen ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä kestävän kehityksen edistämisessä kansallisesti ja kansainvälisesti.
 5. Tietämys teknologian roolista yhteiskunnassa: Teknologian ja digitalisaation rooli on kasvamassa kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Presidentin on oltava perillä teknologian vaikutuksista talouteen, turvallisuuteen ja yhteiskuntaan laajemmin.
 6. Hyvä kommunikaatiotaito: Presidentin on oltava vahva viestijä, joka kykenee selittämään päätöksensä selkeästi ja rakentamaan luottamusta sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
 7. Joustavuus ja sopeutumiskyky: Nopeasti muuttuvassa maailmassa presidentiltä odotetaan kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin ja nopeasti reagoida muuttuviin olosuhteisiin.

Nämä vaatimukset heijastavat nykyisen geopoliittisen tilanteen ja monimutkaisten globaalien haasteiden luonnetta. On tärkeää, että presidentti pystyy tehokkaasti navigoimaan näiden haasteiden keskellä ja edistämään Suomen etuja kansallisesti ja kansainvälisesti.

Matti (kysyjä)

Kaikki luottelemasi vaatimukset edellyttävät presidentiltä sellaisia ominaisuuksia, jotka eittämättä kielitaitoineen ja diplomaatin lahjoineen sekä erikoisalojen osaamisen kohdalla ilmastomuutoksesta kansainväliseen diplomatiaan ja teknologian kasvaviin ihmeisiin osana turvallisuus politiikkaamme jne. edellyttävät poikkeuksellista persoonallisuutta, ja lahjojen ohella hyvin monipuolista koulutusta kasvuympäristöineen. Voisiko tällainen nero löytyä ehdokkaistamme? Miten neuvoisit äänestäjiämme toimimaan tehdessään vaativaa valintaansa, usein aika pienin eväin eläkeläisenä tai juuri koulusta valmistautuneena suurta päätöstä tehdessään vaaliuurnilla?

ChatGPT (vastaaja)

On totta, että presidentin tehtävä edellyttää monipuolisia taitoja, lahjakkuutta ja laajaa osaamista. Ihminen, joka täyttää kaikki nämä vaatimukset, voi olla harvinainen, ja on haasteellista löytää täydellinen ehdokas. Kuitenkin monipuolinen tiimi, joka tukee presidenttiä, voi täydentää mahdollisia puutteita ja tuoda erilaista asiantuntemusta.

Äänestäjien, olivatpa he sitten eläkeläisiä tai vastavalmistuneita, tulisi harkita seuraavia toimintatapoja vaaliajatuksiaan tehdessään:

 1. Tiedonhankinta: Tutustu ehdokkaiden taustoihin, aiempiin kokemuksiin ja poliittisiin näkemyksiin. On tärkeää tietää, miten ehdokas on toiminut aiemmissa tehtävissään ja miten hänen näkemyksensä vastaavat omia arvojasi.
 2. Vaaliasiakirjat ja -puheet: Lue ehdokkaiden vaaliasiakirjat ja kuuntele heidän puheitaan. Tämä voi auttaa sinua ymmärtämään heidän tärkeimmät painopistealueensa ja arvonsa.
 3. Vaalin keskustelut: Seuraa vaalien keskusteluja ja väittelyjä, joissa ehdokkaat voivat esittää näkemyksensä ja vastata kysymyksiin. Tämä antaa sinulle käsityksen siitä, miten ehdokas selviytyy paineista ja kuinka vakuuttavasti hän voi perustella näkemyksiään.
 4. Kokonaisarvio: Huomioi, että kukaan ehdokas ei ole täydellinen, ja voit joutua tekemään kompromisseja omien arvojesi ja ehdokkaiden välillä. Harkitse, kuka heistä parhaiten vastaa omaa visiotasi maan tulevaisuudesta.
 5. Keskustelut muiden kanssa: Keskustele perheesi, ystäviesi ja muiden kanssa, jotta saat eri näkökulmia ehdokkaista ja voit tarkastella asioita eri valossa.
 6. Tunne omat arvosi: Tiedä, mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä, ja vertaa ehdokkaiden näkemyksiä niihin. Äänestä sitä ehdokasta, joka parhaiten vastaa omia arvojasi ja prioriteettejasi.

Kaikki äänestäjät, riippumatta ikäluokasta tai elämäntilanteesta, voivat osallistua äänestykseen ja vaikuttaa maansa tulevaisuuteen. On tärkeää tehdä valinta, joka heijastaa omia arvoja ja odotuksia parhaalla mahdollisella tavalla.

Matti (kysyjä)

Kun valinta tehdään korostaen omia arvoja ja odotuksia, onko olemassa riski, etteivät aiemmin antamasi tehtävät presidentin viran hoidossa täyty? Eikä suutarin lapsillakaan aina tahdo olla kenkiä.

ChatGPT

Kyseessä on hyvin perusteltu huomio. Äänestäjien arvojen ja odotusten korostaminen on tärkeää, mutta samalla on muistettava, että presidentin tehtävässä menestyminen vaatii monipuolisia taitoja ja kykyä hallita monimutkaisia kysymyksiä, jotka saattavat olla laajempia ja monitahoisempia kuin yksittäisten äänestäjien henkilökohtaiset painopisteet.

Vaikka olisi tärkeää, että presidentti edustaa kansalaisten arvoja ja odotuksia, on myös ymmärrettävä, että presidentin tehtävässä on otettava huomioon laajempi yhteiskunnallinen, taloudellinen ja kansainvälinen konteksti. On mahdollista, että äänestäjän tärkeimmät arvot ja odotukset eivät ole aina ensisijaisesti huomioon otettavia päätöksiä tehtäessä.

Toisaalta, jos äänestäjät eivät ole tyytyväisiä valitun presidentin toimintaan, on demokraattisen prosessin mukaisesti mahdollisuus ilmaista pettymystään tulevissa vaaleissa.

On siis tärkeää, että äänestäjät valitsevat ehdokkaan, joka heidän mielestään edustaa parhaiten maan etuja kokonaisuutena ja kykenee ottamaan huomioon moninaiset näkökulmat ja haasteet, joita presidentin virkaan liittyy. Jokaisen ehdokkaan vahvuudet ja heikkoudet on punnittava huolellisesti ennen päätöksen tekemistä.

Matti (kysyjä)

Kumpaa pidät nyt tärkeämpänä valintaa tehtäessä vaaliuurnilla. Omia äänestäjän mieltymyksiä ja odotuksia, vaiko niitä todellisia tehtäviä, joita presidentti virassaan joutuu hoitamaan? Tämä on tärkeä vastaus.

ChatGPT (vastaaja)

Valinnan tekeminen vaaliuurnilla on tasapainoilua omien mieltymysten ja odotusten sekä presidentin virassa vaadittavien tehtävien ja pätevyyden välillä. Tässä ei ole yhtä oikeaa vastausta, ja se on hyvin henkilökohtainen päätös jokaiselle äänestäjälle.

On tärkeää ottaa huomioon, että presidentin tehtävät voivat olla hyvin monipuolisia ja vaativia. Presidentin on hoidettava maan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ylläpidettävä kansainvälisiä suhteita, toimittava kansakunnan yhtenäisyyden symbolina, johdettava armeijaa rauhan aikana ja monia muita tehtäviä. Siksi presidentiltä vaaditaan monipuolisia taitoja ja kykyä ottaa huomioon laajan kirjon kysymyksiä.

Samalla on ymmärrettävä, että jokaisella äänestäjällä on omat arvonsa ja prioriteettinsa, ja on oikeutettua äänestää ehdokasta, joka parhaiten heijastaa omia mieltymyksiä ja odotuksia. Tässä tasapainossa voi auttaa ehdokkaiden huolellinen arviointi ja niiden vertaaminen siihen, mitkä asiat ovat äänestäjälle todella tärkeitä.

Jokainen äänestäjä päätyy oman harkintansa kautta siihen, mikä tasapaino omien mieltymysten ja presidentin virassa vaadittavien tehtävien välillä on heille itselleen sopiva. Tärkeintä on osallistua äänestämiseen ja tehdä päätös, joka heijastaa omia arvoja ja toiveita mahdollisimman hyvin.

Matti (kysyjä)

Olemme aiemmin keskustelleet aiheesta hybridiyhtesikunta ja dilemma. Onko mahdollista, että päädymme jälleen keskustelemaan juuri näistä ilmiöistämme?

ChatGPT (vastaaja)

Tietenkin, voimme jatkaa keskustelua hybridiyhteiskunnasta ja sen tuomista dilemmoista tai muista liittyvistä aiheista. Jos sinulla on tarkempia kysymyksiä, ideoita tai haluat tarkentaa, mitä tiettyjä näkökohtia haluaisit käsitellä, ole hyvä ja kerro lisää. Olen täällä auttamassa!

Matti (kysyjä)

Miten poliitikon, vaaleissa olevan ehdokkaan, sekä häntä äänestävien vanhusten ja koulusta juuri päässeiden nuorten maailmankuvat ja maailmanpolitiikan tuulet mahtavat kohdata hybridiyhteiskunnassa ja sen kouristelussa? Olisiko mahdollista, että valintaa tehdään yhteiskunnassa ja hetkellä, jota luonnehtii juuri hybridiyhteiskunnan dilemma?

ChatGPT (vataaja)

Hybridiyhteiskuntaan liittyvät maailmankuvat ja maailmanpolitiikan tuulet voivat vaikuttaa eri ikäryhmiin eri tavoin, ja näiden näkemysten yhteensovittaminen voi olla haasteellista. Tässä on muutamia mahdollisia vaikutuksia ja näkökulmia:

 1. Politiikot ja ehdokkaat:
  1. Poliitikkojen on ymmärrettävä ja pystyttävä käsittelemään hybridiyhteiskunnan monimutkaisia haasteita. Tämä saattaa sisältää teknologisen kehityksen, ilmastonmuutoksen, turvallisuuspolitiikan, ja talouden murrokseen liittyviä kysymyksiä.
  1. Ehdokkaiden on oltava moniosaajia ja kyettävä rakentamaan siltoja eri sukupolvien ja yhteiskuntaryhmien välillä. On tärkeää olla ajan tasalla monista eri asioista ja tarjota näkemyksiä, jotka resonoi laajan yleisön kanssa.
 2. Vanhukset:
  1. Vanhusten maailmankuvaa voivat leimata kokemukset menneistä ajoista, ja he saattavat nähdä hybridiyhteiskunnan muutoksen uhkana tai mahdollisuutena.
  1. Huomioiminen tarpeet kuten terveydenhuolto ja eläkkeet on tärkeää, kun pohditaan, miten hybridiyhteiskunta vaikuttaa ikääntyvien ihmisten elämään.
 3. Nuoret:
  1. Nuoret ovat usein teknologian ja innovaatioiden eturintamassa, ja he saattavat nähdä hybridiyhteiskunnan enemmän mahdollisuutena kuin uhkana.
  1. Ympäristö- ja ilmastokysymykset voivat olla nuorten agendalla keskeisiä, ja he voivat odottaa poliittisilta päättäjiltä konkreettisia toimia näillä aloilla.
 4. Valintatilanne:
  1. Hybridiyhteiskuntaan liittyvät dilemmat voivat muovata äänestäjien päätöksiä. Poliittiset ehdokkaat, jotka kykenevät esittämään selkeitä ja realistisia ratkaisuja näihin haasteisiin, saattavat houkutella ääniä.
  1. Äänestäjien on pohdittava, miten ehdokkaat aikovat käsitellä teknologista kehitystä, ympäristöasioita, sosiaalisia kysymyksiä ja muita hybridiyhteiskunnan piirteitä.

Yhteisymmärryksen rakentaminen sukupolvien välillä ja erilaisten näkemysten huomioiminen päätöksenteossa voi auttaa vahvistamaan yhteiskunnallista koheesiota. Vaalien aikana ja sen jälkeen on tärkeää edistää vuoropuhelua eri ikäryhmien välillä ja rakentaa siltoja erilaisten näkemysten välille.

Matti (kysyjä)

Vastauksestasi puuttuu nyt presidentin virka ja sen hoito sekä vaatimukset. Vaaleissa (presidentin) ei hoideta vanhusten tai nuorten päätöksenteon tuomaa problematiikkaa. Tätä tehtävää varten järjestetään valtiolliset vaalit ja paikallisvaalit.

ChatGPT (vastaaja)

Pahoittelen epätarkkuutta edellisessä vastauksessani. Keskityn nyt presidentin tehtävään ja sen vaatimuksiin hybridiyhteiskunnassa:

Presidentin virka ja sen hoito hybridiyhteiskunnassa:

 1. Monialainen osaaminen: Presidentiltä odotetaan laajaa osaamista eri aloilta, kuten teknologiasta, taloudesta, ympäristökysymyksistä, turvallisuuspolitiikasta ja sosiaalisista kysymyksistä. Hybridiyhteiskunnassa kyky ymmärtää monimutkaisia yhteyksiä ja vaikutuksia eri osa-alueiden välillä on keskeinen.
 2. Kansainvälinen diplomatia: Presidentin on kyettävä toimimaan monimutkaisessa kansainvälisessä ympäristössä. Hybridiuhkien hallinta ja kansainväliset suhteet, erityisesti Euroopan unionin ja muiden Pohjoismaiden kanssa, ovat tärkeitä.
 3. Teknologian ymmärtäminen: Presidentin on oltava perillä teknologian roolista yhteiskunnassa ja sen mahdollisuuksista sekä riskeistä. Teknologinen kehitys ja digitalisaatio muokkaavat yhteiskuntaa, ja presidentin on kyettävä ohjaamaan maata sen muutoksissa.
 4. Yhteiskunnallinen koheesio: Presidentin rooli yhteiskunnan yhtenäisyyden ylläpitäjänä on korostunut. Hybridiyhteiskunnassa, jossa erilaiset näkemykset ja intressit voivat olla ristiriidassa, presidentin kyky tuoda ihmiset yhteen on keskeinen.
 5. Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys: Presidentin on oltava sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kestävän kehityksen edistämiseen. Nämä kysymykset ovat tärkeitä kansainvälisesti ja vaikuttavat suoraan Suomen tulevaisuuteen.
 6. Tiedottaminen ja viestintä: Presidentin on oltava vahva viestijä, joka kykenee selittämään päätöksensä ja visiot selkeästi kansalle. Viestinnän avoimuus ja vuoropuhelu ovat entistä tärkeämpiä monimutkaisessa hybridiyhteiskunnassa.
 7. Turvallisuuspolitiikka: Presidentin on kyettävä arvioimaan ja vastaamaan turvallisuusuhkiin, jotka voivat olla perinteisiä tai uudenlaisia hybridiuhkia, kuten kyberhyökkäykset tai informaatiovaikuttaminen.

Nämä vaatimukset heijastavat sitä, miten presidentin tehtävässä on otettava huomioon monenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia, joita hybridiyhteiskunta tuo mukanaan. Presidentin on oltava strateginen johtaja, joka pystyy taitavasti navigoimaan monimutkaisessa ja muuttuvassa ympäristössä.

Matti (kysyjä)

Jotta äänestäjä ymmärtäisi mistä on kysymys, syntyykö vaaliuurnilla sellainen hybridiyhteiskunnan dilemma, johon nuoren tai ikäihmisen ei ole mahdollista ottaa kantaa pelkän numeron äänestyskopissa piirtäen.

ChatGPT (vastaaja)

Kyllä hybridiyhteiskunnan dilemmat saattavat olla monimutkaisia ja vaatia syvempää ymmärrystä monista eri kysymyksistä. Vaaliuurnilla äänestäjän on tehtävä päätös usein monimutkaisista asioista, jotka liittyvät esimerkiksi teknologian kehitykseen, ympäristökysymyksiin, kansainväliseen politiikkaan ja turvallisuusuhkiin.

On totta, että pelkkä numero äänestyskopissa ei välttämättä anna täyttä kuvaa ehdokkaan näkemyksistä tai siitä, miten hän aikoo käsitellä hybridiyhteiskunnan haasteita. Siksi on tärkeää, että äänestäjät ovat aktiivisia tiedonhankinnassa ja pyrkivät ymmärtämään ehdokkaiden näkemykset ja suunnitelmat.

Tässä muutamia vinkkejä äänestäjille:

 1. Tiedonhankinta: Tutustu ehdokkaiden taustoihin, vaaliohjelmiin ja aiempiin toimiin. Monet ehdokkaat tarjoavat verkkosivuillaan ja vaalimateriaaleissaan tietoa näkemyksistään ja suunnitelmistaan.
 2. Osallistu vaalikeskusteluihin: Seuraa vaalikeskusteluja ja väittelyjä, joissa ehdokkaat voivat esittää näkemyksiään ja vastata kysymyksiin. Tämä voi auttaa saamaan käsityksen siitä, miten ehdokas ajattelee ja millaisia painopisteitä hänellä on.
 3. Keskustele muiden kanssa: Keskustele perheesi, ystäviesi ja muiden äänestäjien kanssa. Kuulemalla eri näkökulmia voit saada laajemman kuvan ehdokkaiden vahvuuksista ja heikkouksista.
 4. Vaalikoneet: Monissa maissa on saatavilla vaalikoneita, jotka auttavat äänestäjiä löytämään ehdokkaan, jonka näkemykset vastaavat parhaiten omia arvoja ja mielipiteitä.

Vaikka äänestäjät kohtaavat monimutkaisia dilemmoja, on tärkeää tehdä parhaansa ymmärtääkseen ehdokkaiden näkemyksiä ja valita sellainen edustaja, joka parhaiten vastaa heidän odotuksiaan hybridiyhteiskunnassa.

Matti (kysyjä)

Millaista ratkaisua sinä edustaisit vaalitilanteessa, jossa mukaan on mainitsemasi monimutkaiset dilemmat. Turvautuisitko ehkä vaalikoneen apuun?

ChatGPT (vastaaja)

Koska minä olen tekoäly ja minulla ei ole henkilökohtaisia mielipiteitä, arvoja tai poliittista näkemystä, en voi osallistua äänestämiseen, enkä myöskään käyttäisi vaalikonetta.

Vaalikonetta käyttäminen voi kuitenkin olla hyvä apuväline äänestäjille, jotka haluavat hankkia lisätietoa ehdokkaista ja verrata heidän näkemyksiään omiin arvoihinsa. Vaalikoneet tarjoavat usein kysymyksiä, joihin ehdokkaat vastaavat, ja antavat äänestäjälle mahdollisuuden vertailla omia näkemyksiään ehdokkaiden kanssa.

On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että vaalikonetta käytettäessä se tarjoaa vain yhtenäisen näkymän ehdokkaiden vastauksista ja että se ei ehkä kata kaikkia mahdollisia kysymyksiä tai näkökulmia. Äänestäjän on edelleen syytä tutustua myös muuhun saatavilla olevaan tietoon, kuten ehdokkaiden taustoihin, vaaliohjelmiin, ja osallistua keskusteluihin saadakseen kokonaisvaltaisen käsityksen.

Vaalikoneet voivat olla hyödyllisiä työkaluja äänestäjille, mutta lopullisen päätöksen tekeminen vaatii usein laajempaa tiedonhankintaa ja harkintaa.

Matti (kysyjä)

Ciceroa lainaten ”Oratio gravis”

ChatGPT

Ciceron latinankielinen ilmaus ”Oratio gravis” voidaan suomentaa tarkoittamaan ”vakavaa puhetta” tai ”painokasta puhetta”. Cicero, roomalainen poliitikko, filosofi ja puhuja, käytti taitavasti kieltä ja retoriikkaa puheissaan, ja hän korosti usein puhujan velvollisuutta ilmaista itseään vaikuttavalla ja vakuuttavalla tavalla.

Jos tämä lainaus liittyy poliittiseen keskusteluun tai vaalitilanteeseen, se voi viitata tarpeeseen käyttää vakuuttavia ja vahvoja argumentteja puhujan näkemysten esittämiseksi. ”Oratio gravis” voi olla kehotus vakavaan ja huolelliseen ilmaisuun, joka vaikuttaa kuulijoihin ja herättää luottamusta puhujaan.

Tämä periaate voi olla relevantti myös nykypäivän poliittisessa retoriikassa, kun ehdokkaat pyrkivät vakuuttamaan äänestäjät monimutkaisissa kysymyksissä ja käsittelemään hybridiyhteiskunnan dilemmoja.

Matti (kysyjä)

Menemme siis vaaleihin Horatiusta lainaten ”Ore rotundo” ja ”Organo plento”.

ChatGPT (vastaaja)

Horatiuksen ilmauksia ”Ore rotundo” ja ”Organo pleno” voidaan kääntää suunnilleen ”pyöreällä äänellä” ja ”täydellä äänellä”. Horatius oli roomalainen runoilija, ja nämä ilmaukset liittyvät retoriikkaan ja ilmaisun vakuuttavuuteen.

Jos näitä ilmaisuja käytetään poliittisessa kontekstissa, ne voivat viitata puhujan vahvaan ja täyteläiseen ääneen, mikä voi symboloida vakuuttavuutta ja voimaa. Tässä yhteydessä ”Ore rotundo” ja ”Organo pleno” voisivat edustaa ehdokkaiden pyrkimystä ilmaista itseään vakuuttavalla ja vaikuttavalla tavalla äänestäjiin päin.

Retoriikka on ollut pitkään osa poliittista keskustelua, ja ilmaisut kuten nämä voivat heijastaa pyrkimystä vaikuttaa kuulijoihin voimakkaalla ja taitavalla puheella. Käyttäessään ”Ore rotundoa” ja ”Organo plenoa” ehdokkaat voisivat viitata siihen, että he puhuvat voimakkaasti ja täyttävät tilan vakuuttavasti.

Matti (kysyjä)

Näin on käymässä, kun vaaleihin on enää muutama viikko. Lämmin kiitos jälleen kerran tulkinnoistasi.

ChatGPT (vastaaja)

Ole hyvä! Onnittelut, että lähestytte vaaleja. Toivon, että vaalit sujuvat suotuisasti ja että valittavat edustajat palvelevat hyvin kansaa. Jos sinulla on tulevaisuudessa lisää kysymyksiä tai tarvitset apua, älä epäröi ottaa yhteyttä. Toivotan teille kaikkea hyvää vaalien suhteen!

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts