Vanhan maailman vaalit uusmedian käyttöön

03.10.2008-12.02.2023

Millainen ohjelma verkostolehdelle ja sähköiselle uusmedialle tulevaa vaalikautta varten

Pohdin tulevaa vaalikautta ja sitä millainen voisi olla hieman julistava ohjelma laadittuna uusmedian näkökulmasta ja äitymättä kovin populistiseen menoon tai turhiin lupauksiin. Varoin myös sellaisia sudenkuoppia, jotka ovat yksityiskohdissa ja unohtavat mihin olemme kansakuntana menossa lähivuosina maailmanlaajuisessa lamassa ja omassa kuntataloudessamme. Tätä tehdessäni pidin avoinna oman lehtemme arvomaailmaa mainostoimiston esitteestä ja vertailin sitä taas omaani. Ne eivät eronneet mitenkään, joten saatoin laatia ohjelman samalla myös itse siihen täydestä sydämestä sitoutuen.

Vielä ainakin yhdet vanhan maailman vaalit

Vaalit eivät ole tänään enää sama asia kuin takavuosina. Punaisen viivan vetämisestä on jo vuosisata, mutta traditio tahtoo elää etenkin politiikassa ja sen teossa. Soppatykit torilla eivät ole enää tästä ajasta eikä puolueet nuoren ihmisen arvomaailmaa ymmärtäviä. Demokratia ei saa olla nostalginen tapahtuma menneestä maalimasta. Vielä vähemmän sellaisen yrittäjän kohdalla, jonka tulos syntyy markkinoilla verkottamalla oma osaaminen uusmedian välineisiin. Vanha media kun antaa tuleville vastuunkantajillemme ja kuluttajille ikäihmisille suunnattua informaatiota. Niin elintärkeää kuin se onkin, se ei tavoita lainkaan internetyhteisöä.

1)Onko tämä 2008 esitetty väite toteutunut vuonna 2023? Käytämme tänään myös teknologiaa, joka on tekoälyn kautta syntyvää. Olisiko demokratia vaatinut nopeampaa päivitystä puolueineen? Olemmeko nyt auttamatta myöhässä ja etenkin suomalaiset erityisen kaukana huomaamatta mitä ympärillämme on tapahtunut ja tapahtuu koko ajan?

Arvot avainsanoja ongelmiemme kasvaessa

Bulevardi on ensimmäinen eteläistä Hämettä ja Forssan talousaluetta alun perin palvellut uusmedia. Se on puhtaasti yritys- ja markkinalähtöinen, eikä ole koskaan käyttänyt yhteiskunnan tukia käynnistäessään toimintansa. Näin se lähtee taloudellisesti kilpailuun altavastaajana, mutta ehdottomasti terveeltä pohjalta kilpailullisesti. Sen strategia ja toimintakonsepti on muutenkin moderni ja arvoiltaan terve. Sen takana on aatteellinen mainostoimisto, jonka arvoihin on kirjattu rehellisyys, luottamuksellisuus, periksi antamattomuus ja asiakkaamme kunnioittaminen.

Arvoihimme kuuluvat ehdoton tasa-arvo kaikkea rasismia vastaan, ympäristönsuojelu saastumista vastaan ja elämän kunnioittaminen kaikkia tuhoisia ja sitä halveksivia voimia vastaan. Ilman näitä peruspilareita emme voisi toimia yhdessä ympäristön, terveydenhuollon ja ihmisestä lähtevän sosiaalisen, yhteisöllisen periaatteen pohjalta. Kun tekee työnsä sydämellä, palkka on muualla kuin pankissa.

2)Kuinka paljon Bulevardi mahtoi saada kilpailijoita Suomessa? Olen jatkanut Bulevardin traditiota kehittämällä sitä edelleen. Mukana on nyt klusteritalouden, -analyysin ja -median sekä myös klusteripolitiikan välineet tieteestä ja taiteesta puhumattakaan. Näin on jatkunut koko ajan alkaen tästä vuonna 2008 julkaistusta artikkelistani. VAIN nimi ja käsitteet modernisoitiin.


Tosiasiat on tunnettava ja hyväksyttävä

Bulevardin arvot kelpaisivat varmasti minkä tahansa puolueemme käyttöön. Me maalaamme maisemamme sanoilla, ymmärtäen kuinka tiede siirretään verkostoympäristömme kaiken aikaa uudistuvaan maailmaan. Lapsemme eivät aina erota omaa fiktiivistä maailmaamme faktasta. Internet ympäristössä fiktio ja fakta ovatkin sama asia. Virtuaalinen ja reaaliaikainen webympäristö globaalina toteuttaa vain ideansa ensin ja on siten keskiössä.

Mielikuviemme fakta tulee aina hieman perässä ja se on tietoisuuden tuotetta. Niillä ei ole eroa muuten kuin tapahtumien järjestyksessä. Virtuaaliteot muuttuva myöhemmin faktaksi aivan kuten takavuosina asenteemme ja niiden symboliteot myöhemmin toiminnaksi. Lähes 90 % toimistamme on joko virtuaalista tai piilotajuntaista. Näin myös sen viestintä ja toteutus on juuri tätä usein meiltä piilotettua maailmaamme. Sen me hyväksymme ja kehitämme taitojamme juuri tuolla suunnalla ja avustamme asiakkaitamme.

3)Tänään helmikuun 11. päivänä vuonna 2023 meitä avustaa teknologia ja talous, jota Niclas Storås sivuaa kolumnissaan Helsingin Sanomissa (HS 11.02.2023) kertoessaan, kuinka tarjolla olisi ennennäkemätön tuottavuusloikka tietotyöläisille. Oikeammin kyse on ollut portaikosta, jota olemme edenneet. ”Palkkoihin eivät vaikuta vain talouden tuulet, vaan myös teknologian kehitys. Jostain syystä me suomalaiset olemme olleet huonoja hyödyntämän teknologian hedelmiä, toisin sanoen kaupallistamaan teknologiaa ja nostamaan sen avulla tuottavuutta”, kirjoittaa Storås, ja on aivan oikeassa. Suomi on todellakin jalostusarvoltaan Euroopan takapajula. Miksi kirjoittaa ihmisille, jotka asuvat takapajulassa? Suomalaiset todellakin höpisevät Kiky-sopimuksista, vuolevat löylynappoja, hitsaavat tynnyreitä ja excelöivät vielä seuraavankin vuosisadan.

Globalisaatio ei ole meille uhka vaan suuri mahdollisuus

Virtuaalimaailman symbolit ovat rajattomia ja globaalissa maailmassa ne niin toimivatkin sitoutumatta yhteen alueeseen, kuntaan, valtioon tai kulttuuriin. Bulevardilla ei voi olla sellaista todellisuutta, joka voisi kieltää tämän tosiasian. Se on meidän vahvuutemme ja yrittäjiemme innovaatiotoiminnan perusta. Meillä ei ole puoluepoliittista sidosta, mutta hyvin vahva sähköisen median politiikan tuntemus ja kyky seurata sen kehitystä. Me olemme jo vuoden toiminnan jälkeen siirtymässä seuraavaan kansalliseen vaiheeseemme liki kaikissa Suomen talousalueiden keskuksissa.

Se on vallankumous forssalaisittain ja Lounais-Hämeen talousalueella. Sen avulla meihin verkottuneet toimijamme ovat osa kansallista toimintastrategiaamme ja saavat siitä myös kaupallisen etunsa. Me olemme kaupallinen toimija ja olemme siitä ylpeitä. Arvomaailmaamme ei voi muilla keinon toteuttaa ihmisen asuttamalla planeetallamme. Globalisaatio ei ole meille uhka vaan suuri mahdollisuus.

4)Apunamme on ollut kaiken aikaa tekoäly ja sen mahdollisuudet. Klusterit me tunnemme varmasti muita paremmin. Tekoälytyökaluilla ihmisen tuottavuus kasvaa käsittämättömiin sfääreihin. Ei tarvita tuhansia duunareita, kun yksikin kykenee hoitamaan ja klusterirakenteet helpottavat levityksen ja olemme aina muita edellä. Yksikään voittoihin pyrkivää ei halua olla ulkopuolella Tekoäly ei ole kilpailija, vaan oman osaamisen ja älyn huikea laajentajamme. Lähdekoodit ovat avoimia ja klusterimme yrittäjät voivat niitä liittää omiin ohjelmistoihinsa. Ja me autamme heitä. Suomalaiset ovat aliarvioineet vaivihkaa tapahtuneen kehityksen ja nukkuneet yli vuosikymmenen. Kirjoitin jo kirjani menetetystä vuosikymenestä ja yhtä monesta suomalaisesta hallituksestamme.

Ei ole maagisia ratkaisuja

Kun me puhumme kuntapolitiikasta ja sen palveluista, tiedämme ettei ole yhtä maagista ratkaisua. Meistä kaikkia aikaansaannoksia on kuitenkin kyettävä mittamaan. Kun puhumme kuntasektorin suurimmasta menoerästämme, terveys- ja sosiaalitoimen jättibudjetista, emme korosta ensimmäisenä kustannuksia vaan sitä, että kaikki hoitoa tarvitsevat sen myös saavat. Meidän arvomaailmassamme ei riitä se, että leikkaus onnistui, vaan koko ketjun on onnistuttava ja hoitojakson oltava kokonaisuutena sujuvan. Huomio on koko ajan hoitojaksossa, ei pallottelussa paikasta toiseen. Yksinkertaisesti tuottaen ihmiselle terveyshyötyjä.

5)Sama periaate toteutuu myös sivistyshallinnossa, kouluissa ja lastenkodeissa, ikäihmisten hoidossa, harrastustemme parissa kulttuurin ja liikunnan palveluissa. Me edustamme itse huipputiimiä ja odotamme näin myös muilta. Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea, vaan verkostossamme on tuhansia osaajia jo nyt ja jatkossa koko ajan kasvava määrä lisää. Me emme aiheuta työttömyyttä, päinvastoin. Me luomme uutta ja tuottavuusloikkaa tietotyöläisille. Muutos voi tulla ohjelmapäivityksenä yhdessä yössä ja tietotyön automatisointi on kuin takavuoisen höyryveturi raiteineen tai uusi polttomoottori teillemme.

Luotamme parhaaseen osaajaan

Me luotamme Harvardin professoreihin, kun nämä julistavat kuinka terveydenhuoltoa johdetaan ikivanhojen mallien mukaan. Me luotamme lääkäreiden ammattitaitoon ja johtamiseen, mutta sen sijaan organisaatiot me rakennamme toisenlaisen osaamisen avulla. Ei ole valmista mallia kaikille talousalueille ja on ideoitava, mikä malli sopisi parhaiten Lounais-Hämeen käyttöön, mitä nämä mallit antavat meille. Oleellista on, ettei 2000-luvun terveys- tai mitä tahansa teknologiaa voi toteuttaa 1800-luvun organisaatiomalleilla ja johtamiskäytännöillä.

Oman politiikkamme mukaan ihmiset voivat valinnoillaan vaikuttaa asuinalueittensa kilpailukykyyn. Näin poliittisilla valinnoilla on suuri merkitys. Päättäjät voivat viedä talouden kehitystä eteenpäin. Meillä ei ole kohtalokkaita uhkia, kiitos hyvän innovaatiojärjestelmämme. Me tunnistamme toki uhat, työmarkkinoiden jäykkyyden, kireän henkilöverotuksen, yrittäjien ahdingon ja väestörakenteen tulevat vinoumat. Emmehän me tyhmiä ja sokeita ole.

6)Suurin synti oli aikanaan pohtia Nokian kännykkää puhelimena ja antaa Applen muuttaa se tietokoneeksi. MTT tekee vieläkin omaa ”Agronettiaan” lehmille nyt vain Luke nimellä. Se on maataloustutkijan työtä, ei meidän. Meillä ei ollut aikaa jumittua tuohon ympäristöön saat pohtimaan, saati kokea ähkytautia siitä mitä tekoäly osaa tai ei osaa tehdä. Ongelmien pohtiminen tietoturvasta, tekijänoikeuksista ja yhteiskunnan muista esteistä ja vinoumista, rasismista ja vihamielisyydestä, ei kuulu meidän ohjelmaamme. Olemme osa muuttuvaa teknologiaa, tekoälyä ja sen ongelmia, joita rakastamme, emme sen valmiita ratkaisuja. Se on jälkiomaksujien työtä, ei meidän.


Tieto ei pahenna seutuyhteistyötä

Me emme käytä aluetaloudesta ja kunnista sekä niiden palveluista puhuessamme tuntematonta yleispolitiikan kieltä. Toki Jutta, Jyrki ja Matti ovat meille tuttuja emmekä suostu populistiseen kieleen puhuen Tupusta, Hupusta ja Lupusta. Se olisi meistä loukkaava ja sopimatonta. Hallinnon ja organisaatioiden uudistaminen on meille jatkuvaa heiluriliikettä, jossa pyrimme itse pehmeämpään säätelyyn ja laatusuorituksiin. Hallinnon uudistaminen ei ole meille kuitenkaan ideologinen taistelukenttä. Tiedämme ettei tieto pahenna seutuyhteistyötä ja että tiedon keruussa erilaiset lähestymistavat eivät sulje tosiaan pois. Omassa webympäristössämme jokainen jo toteutettu uudistus sisältää jo seuraavan uudistuksen siemenen. Tiettyyn vauhtiin päästyään uudistukset alkavat vahvistaa itseään ja yhteistyökumppaneitamme.

7)Rakasta ongelmaa, älä sen ratkaisua, jos haluat olla osa uutta luovuutta ja innovaation kärkeä. Jälkiomaksujat rakastavat muiden ratkaisuja. Me pohdimme laadun olemusta, sivistystä ja ihmisenä olemisen lahjaa. Tuottavuus ei kasva rakennesössötykseen, puppusanageneraattoreita käynnistellen ja niitä rasvaten. Me menemme vaaleihin tehden niistä löylynappoja ja ruokkien poliitikkojamme tekoälymurroksen jäänteillä, Excel taulukoilla

Hallinnon uudistus on liiketoimintaa

Uudet Internet ympäristömme uudistukset joudumme aina panemaan vastakkain vanhempien ideoiden kanssa. Uudistuksia perusteltaessa vanhat mallit on osoitettava epäonnistuneiksi tai vähintään vanhentuneiksi. Meille hallinnon uudistaminen on liiketoimintaa ja uudistuksia kaipaavat siten myös konsultit, yliopistot, virkamiehet ja poliitikot. Jos vaalikoneessa valitsemamme arvomaailma tuottaa joka kunnassa uuden puolueen, poliittinen järjestelmä ei ole onnistunut väline oikaisemaan ongelmia.

8)Jos se ei ole ratkaisu ongelmalle, siitä on tullut osa ongelmaa, ja sen nuoret ymmärtävät ja vaativat verkostodemokratiaa, passivoituvat. Kustannusten voimakas karsiminen heikentää aina palveluja ja tästä alkaa supistuvan kehityksen noidankehä. Päätösvallan siirtymien taas virkemiehille tai heidän edustamalleen kuntapuolueelle ei edistä kilpailua, jolloin millään hallinnon uudistukselle ei ole merkitystä. Tällainen kunta ja maakunta ei ole oman yrityksemme kotipaikka. Miten tietotyöläinen tällaiseen talousalueeseen voisi muuttaa muuten kuin kootakseen sinne innovaatiomuseotaan.

Ei tyhjäkäyntiä, ei pelin politiikkaa

Uudistusten mielekkyys kaiken hyvän tuottajana ei ole sekään meidän politiikkamme. Me tiedämme vain, että asioita voidaan hoitaa aina nykyistä paremmin, tehokkaammin, laadukkaammin ja demokraattisemmalla tavalla. Tässä oleellinen tekijä on Bulevardin verkosto, oman aikamme Cluster art, joka hakee aina parhaan osaajan. Keskustelemme vain todellisista ongelmista ja niiden ratkaisujen aiheuttamista uusista ongelmista. Meillä ei ole varaa sellaiseen tyhjäkäyntiin, jossa mukaan tulisi peikkona pelin politiikkaa.

Docendo discimus – Opettamalla opimme, Illico perfectum – Kerralla kuntoon (Viestikoulun tunnuslause) Ad impossibilia nemo tenetur – Ketään ei velvoiteta mahdottomaan

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts