Hyvä teko ei jää ilman rangaistusta.

Hyvä teko ei jää ilman rangaistusta. Televisio, Yleisradiomme, lähettää pohdintaa pandemiasta ja sen opeistamme. Samalla se pyrkii pohtimaan kriisin jälkihoitoa ja vertailee elämää kriisien jälkeen yleensäkin. Siellä puhutaan 1990-luvun lamasta ja verrataan nykyiseen pandemiaan. Otan osaa nyt tähän keskusteluun ja toistuviin kriiseihin sekä niistä selviämiseen. Luettelen 30 Hannu Tarmion Elämän viisauden kirjaan kokoamaa viisautta joko a) elämästä tai b) moraalista. Ne ovat hyvin yleisiä viisauksia, usein kuultuja ja luettuja. Kuinka moni niistä on tänään toimivia…
Read More