Valta sokaisee – täydellinen täydellisesti.

Menneen kevään tapahtumat ovat tuoneet esille vallan ja sen käyttöön liittyvät ihmisenä olemisen ongelmat. Sankaruus ja petturuus ovat usein lähellä toisiaan ja palaan 2010-luvulla kirjoittamaani kahteen artikkeliin. Toinen liittyy valtaan osana persoonallisuuttamme ja muistuttaa omaa lapsuuttani ja kokemuksiani vallasta sidottuna lapsen tapaan liittää se persoonallisella tavalla omaan nimeensä. Kuten keisari tai kuningas omaan arvonimeen ja sen tuomaan henkilökohtaiseen kokemukseen. Siis siihen ihmiseen, joka on oman persoonansa vankina, mutta samalla yhteiskunnallisten narraatioiden kautta valtaa käyttävä fyysinen…
Read More