Snellmannin päivän tapahtumat 2022

Snellman tunnetaan Suomessa etenkin valtiomiehenä, taloutemme ja valuutan rakentelijana, kielipolitiikan hoitajana mutta toki hän vaikutti myös monessa muussa yhteydessä. Hän oli poikkeuksellisen monipuolinen lahjakkuus. Wikipedia lainaten : Snellman toimi porvarissäädyn edustajana vuoden 1861 Tammikuun valiokunnassa. Hänet nimitettiin senaattoriksi vuonna 1863. Hän toimi valtiovaraintoimituskunnan päällikkönä ja vastasi kansallisesta budjetista. Hän kohtasi tehtävässä huomattavia vaikeuksia, sillä tuolloin oli useita katovuosia. Eräs merkittävistä saavutuksista oli Suomen taloudelle merkittävän rautatieyhteyden valmistuminen Pietariin. Poliittis-taloudellisesti Snellmanin merkittävin saavutus oli radikaalin rahauudistuksen…
Read More