O sancta simplicitas – Oi pyhä yksinkertaisuus

Avainkäsitteitä blogieni ja artikkeleiden lukijoille Minulta on kysytty usein käyttämieni termien merkitystä lähtemättä hakemaan niitä Wikipediasta. Lisäksi ne tahtovat hiven vaihdella toisin kuin latinankielisten ikivanhojen mutta edelleen toimivien sananlaskujen kohdalla. Olen näitä avannut kotisivullani (www.clusterart.org) mutta myös vuonna 2008 ja väitöskirjassani vuodelta 2005 (Ekologinen klusteri ja innovaatiopolitiikka). Koska osa näistä toistuu nykyisinkin liki päivittäin, otan ja kuvaan muutaman avainkäsitteen mahdollisimman ymmärrettävästi. Täsmällisemmin niitä löytyy lisää julkaisuista, joista osa liittyy myös suuriin globaaleihin konferensseihin ja niissä pitämiini esitelmiin. Ajankohtaiseksi nämä käsitteet ja niiden toimiminen tuli etenkin hetkellä, jolloin globaali maailma alkoi jakautua uusimman eurooppalaisen sodan seurauksena Ukrainassa ja jonka vuosipäivää parhaillaan…
Read More