Toistaako historia itseään?

Vennamolainen näkökulma suomalaiseen todellisuuteen 26.02. 2023 Poliitikkona "unohdetun kansan" puolustajana profiloitunut Veikko Vennamo syntyi Jaakkimassa 1913. Kotiseudun menetys talvi- ja jatkosodan myllerryksissä merkitsi käännekohtaa nuoren lakimiehen elämässä. Maatalousministeri Viljami Kalliokosken aloitteesta Vennamo tuli vuonna 1940 mukaan talvisodassa luovutetun alueen asuttamistehtäviin. Kun karjalaiset palasivat jatkosodan aikana uudelleen entisille kotisijoilleen, Veikko Vennamo toimi vuosina 1942–43 luovutetun Karjalan maaseudun jälleenrakennuksen päällikkönä. Siinä lyhyesti tämän kevään eduskuntavaalien tärkein viesti vuodelle 2023. Olemme palanneet Jaakkimaan ja pohdimme, miten Ruotsi saataisiin mukaan Natoon, joutumatta sinne huutolaispojaksi. Veikko Vennamoon on ruumiillistunut suomalaisen populismin alkujuuret ja korsua rakentavat 12 ja 14-vuotiaat pojat kotipihalleen Ylen uutislähetystä seuraten. Yksikin mitali…
Read More