Syrjäytyminen ja poliitikot asiantuntijoinamme

”Tyhjästä ei synny mitään” – ”Ex nihilo nihil fit” 18.04. 2023 Mitä käsite syrjäytyminen tuo mieleesi? Köyhyyden, leimaamisen, sosiaalisen vieraantumisen, irtolaisuuden, joutilaisuuden, rikollisuuden, päihdeongelmat, terveysongelmat, työttömyyden, asunnottomuuden, sosiaalisen ekskluusion. Syrjäytynyt ihminen saattaa menettää luottamuksen yhteiskuntaan ja sen edustajiin. Taloudellisesti syrjäytyneillä onkin muuta väestöä huomattavasti heikompi usko demokraattisen päätöksentekojärjestelmän toimivuuteen. Syrjäytyminen saattaa aiheuttaa yksilölle myös toivottomuutta, katkeruutta, motivaation laskua, itsetunnon heikkenemistä tai muunlaista henkistä pahoinvointia. ”Niin kauan kuin hengitän, toivon” – ”Dum spiro, spero” Myös halu…
Read More