Spatiaalinen kognitio ja karttojen harhat

Tehtäköön taidon säännöillä – Fiat lege artis 27.05.2023 Kognitio käsittää ne mielemme sisällöt ja prosessit, joilla keräämme, koemme, tulkitsemme, ymmärrämme ja käsittelemme tietoa sekä kokemuksen omasta tiedonkäsittelystämme.  Vaikea asia, siinä missä maantiede tieteenä on myös ikääntynyt ja yksi vaativimmista. Purjehtien kompassin avulla tai ilman. Käytännössä kognitio tarkoittaa muun muassa tarkkaavaisuutta ja aistihavaintojen käsittelemistä, oppimista, muistiin painamista ja muistista palauttamista, kielen ymmärtämistä ja tuottamista, päättelyä, mielikuvien käsittelemistä, ajattelua, tietoisuutta, ongelmanratkaisua ja luovuutta, päätöksentekoa ja kaikkien näiden omien sisäisten ajatteluprosessiemme havaitsemista ja arvioimista. Kaikkea tarvitaan, kun kyse on maantieteestä, spatiaalisesta mutta myös regionaalisesta, kartan piirtäjän kyvystä hahmottaa tieteellisen täsmällisesti kartografiaa.  Mutta entä…
Read More