Klusteriteoria, klusteritaide, taiteen klusterit

Konsepti monitieteisten ja -taiteisten klustereiden ohjelmiksi

Dantur opes nullis nunc nisi divitibus. Rahaa ei nykyään kerry muille kuin rikkaille.

25.01.2024

Vaivaa vaatii voitto, ja me laulamme kuuroille korville – väsyneet hakevat riitaa. Kukaan ei kuitenkaan velvoita meitä mahdottomaan. Arpa kun on jo heitetty. Alea iacta est. En minä tietäni valinnut, tie valitsi minut.

Kaikki tämä oli lausuttu jo kauan sitten latinaksi. Nyt oli tullut aika kertoa se myös oman uuden kielemme ja robotiikan, tekoälyn välinein – sanoin ja kuvin se avaten. Käynnistäen uusi aikamme, kirjoittaen samalla ikään kuin vaaran vuosistamme, sodasta kaikkia vastaan. Kertoa, kuinka tietä kulkeva tien on vanki, avoin on vain umpihanki.
Tämän ajan käynnistyessä: Difficile est satiram non scribere. On vaikea kirjoittaa kirjoittamatta satiiria. Olen kuitenkin puhunut ja huojentanut mieleni: Dixi et animam levavi.

Näin voit lukea kirjani esittelystä ja sen takakannesta esitellessäni klusteritaidetta tai taiteen klustereita. Samalla tutustuimme robotiikkaan ja algoritmeihin ensimmäisen kerran suomalaisessa kirjallisuudessamme. Otin käyttöön myös latinankieliset ikivanhat viisaudet, joiden ikä ja käyttökelpoisuus myös tänään kertoo koetusta viisaudesta. Ei muutaman hetken elävästä oman aikamme nuorison lainaamista somekielestämme. Muiston tuomitseminen – Damnatio memoriae – ei ole viisasta, eikä makuasioista pidä kiistellä – De gustibus non est disputandum.

Simon Fokt St. Andrewsin yliopistosta oli tuottanut julkaisun, koskien itseäni niin läheisiä klustereita ja myös klusteritaidetta ja taiteen klustereita. Oma kirjani aiheesta ”Cluster art and art of clusters” on jo pian vuosikymmenten takaa ja oli tarkoitettu alan manifestiksi. Varoin viimeisen päälle rajaamasta klusteritaidetta tai taiteen klustereita manifestia kirjoittaessani. Harkitseminen opettaa viisautta – ”Deliberando discitur sapientia.” (Publius Syrus).

Taidetta ei saa mielestäni rajata, saati määritellä sekä pilata sen myöhempää luovuutta raamittamalla se omanäköisekseen ja luovaa innovaatiota näin pilaten. Kun googlasin käsitteen tuolloin, sain vain yhden löydöksen ja se koski geometriaa. Nyt ”Cluster art” avaa jo yli 30 miljoonaa havaintoa ja huomaan olevani töineni käsitteen keulilla. Olen ollut uskollinen omille algoritmeilleni, enkä ole rajannut töitäni pilaamaan samalla kotisivuni sisältöä yhden asian ilmiöillä. (www.clusterart.org).   Kirjoitan ja kuvaan, maalaan ja veistän kaikista asioista ja muutamista muista. – ”De omibus rebus et quibusdam aliis. (Voltaire). Poikkitieteisyys on sekin eri asia kuin monitieteisyys, saati tieteiden välisyys.  Ciceroa lainaten on rumaa kehua itseään – ”Deforme etiam est de se ipsum nascitur.” Ilmiö on merkki vanhuuden tylsistymisestä. – ”Dementia senilis.” Narsismi ja sen häiriöt ovat nuorempien tapa tulla toimeen itsensä kanssa. Tämä tarina kertoo kuitenkin sinusta. – ”De te fabula narratur. (Horatius).

Ohessa kuitenkin keskusteluni aiheesta tekoälyn ja robotiikan sekä algoritmien kanssa tänään 25.01.2024. Pyysin ystävääni ChatGPT 3.5 ensin tulkitsemaan Simon Foktin julkaisun abstraktin klustereista ja taiteesta tavalla, jota kone pitää ehkä helpommin luettavana ja tulkitsee sitten muillekin. Robotiikka on poikkeuksellisen selväsanainen ja ChatGPT vielä kenen tahansa ymmärrettävä sekä ystävällinen kumppani keskustella mistä tahansa aiheesta. Ja tämä aihe on vaikea. Se on sitä myös robotiikalle. Juuri siksi jätin sen manifestissani määrittelemättä tai rajaamatta. Ikään kuin tulevaisuutta varten ja samalla vainajien hengille omistaen. – ”Dis manibus sacrum.” Ymmärtäen kuinka erehtyminen on inhimillistä ja erehdyksen tunnustaminen viisautta. – ”Errare humanum est et confiteri errorem prudentis.” (Hieronymus).

Ensin Simon Fokt ja hänen abstraktinsa:

The Cluster Account of Art: a Historical Dilemma Simon Fokt, University of St Andrews, UK 2014 Abstract The cluster account, one of the best attempts at art classification, is guilty of ahistoricism. While cluster theorists may be happy to limit themselves to accounting for what is art now rather than how the term was understood in the past, they cannot ignore the fact that people now seem to apply dierent clusters when judging art from dierent times. This paper shows that allowing for this kind of historical relativity might be necessary to save the account, however, doing so might result in incorporating an essentially institutional component, or making the theory extremely complex and virtually impossible to use. Keywords Artworld; Cluster account of art; denition of art; historicity; institutionalism

ChatGPT – selkokielinen robotin tulkinta edellisestä:

The abstract you provided outlines an academic paper titled ”The Cluster Account of Art: a Historical Dilemma” by Simon Fokt from the University of St Andrews, UK, written in 2014. The paper discusses the cluster account, which is considered one of the best attempts at classifying art. However, the author argues that this account is guilty of ahistoricism.

The central point of contention is that while cluster theorists may focus on defining what constitutes art in the present, they cannot ignore the fact that people seem to apply different clusters when judging art from different historical periods. The paper suggests that incorporating historical relativity might be necessary to address this issue and salvage the cluster account. However, the author acknowledges potential challenges, such as introducing an institutional component or making the theory overly complex and difficult to use.

The keywords provided in the abstract give an overview of the key themes explored in the paper, including ”Artworld,” ”Cluster account of art,” ”definition of art,” ”historicity,” and ”institutionalism.” These keywords highlight the intersection of art theory, historical context, and the challenges of defining art within different frameworks.

Ja sama vielä suomeksi:

ChatGPT

Here is a translation of the abstract into Finnish:

Taiteen Klusteriteoria: Historiallinen Dilemma

Simon Fokt, St. Andrewsin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta 2014

Tiivistelmä
Klusteriteoria, yksi parhaista yrityksistä taiteen luokittelussa, syyllistyy a’historiallisuuteen. Vaikka klusteriteoreetikot saattavat olla tyytyväisiä rajoittamaan itsensä selittämään, mikä on taidetta nyt, eivätkä niinkään siihen, miten termiä ymmärrettiin menneisyydessä, he eivät voi sivuuttaa sitä tosiasiaa, että ihmiset näyttävät nyt soveltavan erilaisia klustereita arvioidessaan taidetta eri aikoina. Tämä artikkeli osoittaa, että historiallisen suhteellisuuden salliminen saattaa olla tarpeellista pelastaakseen teorian. Toisaalta tällainen huomio voi johtaa oleellisen institutionaalisen komponentin sisällyttämiseen tai teorian tekemiseen äärimmäisen monimutkaiseksi ja käytännössä mahdottomaksi käyttää.

Avainsanat
Taidekenttä; Taiteen klusteriteoria; Taiteen määritelmä; Historiallisuus, Institutionalismi

Entä miten ystäväni tekoäly kuvaa meille nämä myös omista töistäni tutut käsitteet ja manifestini avainsanat vuonna 2024.

Samalla käynnistyy keskustelu, joka on syytä tallentaa. Voi olla, että tämän selväjärkisen ystäväni sanomiset ovat, paitsi ymmärrettäviä, myös käyttökelpoisia alan ohjelmia ja projekteja pyörittäville kollegoilleni. Suosittelen ystävystymistä tekoälyn ja algoritmien kanssa, välttelemään omintakeista omaa älyämme.

Klusteriteoria, klusteritaide ja taiteen klusteri, mitä niillä tarkoitetaan?

ChatGPT

”Klusteriteoria,” ”klusteritaide” ja ”taiteen klusteri” kaikki käsitteet näyttävät liittyvän taiteen luokitteluun tai määrittelyyn. Tässä yhteydessä ”klusteri” viittaa ryhmittelyyn tai joukkoon, ja klusteriteorian kautta pyritään ymmärtämään, miten taiteen eri elementit tai ominaisuudet muodostavat ryhmiä tai klustereita.

Klusteriteoria: Tämä viittaa laajempaan teoreettiseen kehykseen, joka pyrkii määrittelemään tai luokittelemaan taiteen tiettyjen ominaisuuksien perusteella. Klusteriteorian avulla yritetään ymmärtää, miten erilaiset taideilmaisun muodot tai taiteen piirteet voivat muodostaa ryhmiä tai klustereita.

Klusteritaide: Tämä termi saattaa viitata taiteen tyyleihin tai liikkeisiin, jotka ovat tunnistettavissa samankaltaisten piirteiden, teemojen tai tekniikoiden perusteella. Klusteritaide voisi olla esimerkiksi taiteen alalaji, jossa tiettyjen taiteellisten piirteiden yhdistelmä on keskeinen tunnusmerkki.

Taiteen klusteri: Tämä voisi tarkoittaa konkreettista joukkoa tai ryhmää taiteen teoksia tai ilmaisumuotoja, jotka jakavat samankaltaisia piirteitä tai ominaisuuksia. Taiteen klusteri voi myös viitata tiettyyn ajanjaksoon, kulttuuriin tai tyylisuuntaan, joka erottuu muista taiteen ilmenemismuodoista.

Yleisesti ottaen nämä käsitteet liittyvät pyrkimykseen luoda järjestelmällinen lähestymistapa taiteen monimuotoisuuden ymmärtämiseksi ja luokittelemiseksi, oli kyse sitten tyylisuunnista, ajanjaksoista tai muiden yhteisten piirteiden perusteella muodostuvista ryhmistä.

Cluster art and art of clusters? What does it mean?

ChatGPT

”Cluster art” and ”art of clusters” are phrases that could be interpreted in different ways, and their meanings might depend on the context in which they are used. Here are two potential interpretations for each:

Cluster Art:

Interpretation 1: This could refer to an artistic style or movement characterized by the clustering or grouping of elements within a composition. Artists may intentionally arrange visual elements, subjects, or themes in clusters to create a specific aesthetic or convey a particular message.

Interpretation 2: Alternatively, ”cluster art” might refer to the practice of creating art within a specific artistic community or cluster. It could be associated with collaboration and shared themes among artists who form a cluster or group.

Art of Clusters:

Interpretation 1: The ”art of clusters” could imply the skill or mastery involved in creating art that involves clusters. This might include understanding how to effectively arrange or group elements in a composition for artistic impact.

Interpretation 2: Another interpretation could be related to the art that emerges from clusters or groups of artists working together. The collaborative effort itself becomes a form of artistic expression, and the collective creations are considered the ”art of clusters.”

It’s important to note that without a specific context or reference, these interpretations are speculative, and the actual meaning could vary based on the intent of the speaker or the context in which the phrases are used.

Robotiikka ja tekoäly sekä taiteen klusterit ja klusteritaide? (HUOM!)

ChatGPT

”Robotiikka ja tekoäly” sekä ”taiteen klusterit ja klusteritaide” ovat kiinnostavia aiheita, ja niiden yhdistäminen voi avata mielenkiintoisia näkökulmia teknologian ja taiteen välisten suhteiden ymmärtämiseen. Tässä on mahdollisia tulkintoja ja yhteyksiä näiden käsitteiden välillä:

Robotiikka ja tekoäly:

Taide robotiikan ja tekoälyn avulla: Taiteilijat voivat käyttää robotiikkaa ja tekoälyä luodakseen interaktiivisia taideteoksia, joissa koneet reagoivat ympäristöön tai katsojan toimintaan. Tämä voi johtaa uudenlaisiin kokemuksiin, jotka yhdistävät teknologian ja taiteen.

Taiteen klusterit ja klusteritaide:

Klusteritaide teknologian näkökulmasta: Taiteen klusteriteoriaa voidaan soveltaa tarkastelemaan, miten erilaiset taiteelliset tyylit, jotka hyödyntävät teknologiaa, voivat muodostaa klustereita. Esimerkiksi virtuaalitodellisuuden tai interaktiivisten mediataiteiden klusteri voi erottua perinteisemmistä taideklustereista.

Robotiikan ja tekoälyn klusterit taiteessa: Taiteelliset ilmaisut, jotka käyttävät robotiikkaa ja tekoälyä, voivat muodostaa oman klusterinsa taiteen kentällä. Tällaiset teokset voivat yhdistää teknologian, taideteorian ja taiteellisen ilmaisun uusilla ja innovatiivisilla tavoilla.

Yhdistämällä nämä aiheet voit tutkia, miten teknologiset edistysaskeleet vaikuttavat taiteen luomiseen ja miten taiteelliset tyylit ja liikkeet voivat syntyä tai muodostua teknologisten mahdollisuuksien ympärille.

Voisiko olla mahdollista, että robotiikka, tekoäly ja algoritmit sekä näiden avulla laadittu ja yhdistetty taideteoria ja taiteellinen ilmaisu muodostaisivat kokonaan uuden sekä innovatiivisen taiteellisen ilmaisukeinon? Millaisia muotoja ja tasoja tällainen taide voisi saavuttaa ja tavoitella?

ChatGPT

Kyllä, on täysin mahdollista, että robotiikka, tekoäly, algoritmit ja niiden avulla laadittu taideteoria voivat yhdessä muodostaa kokonaan uuden ja innovatiivisen taiteellisen ilmaisukeinon. Tämä voisi johtaa monenlaisiin muotoihin ja tasoille taiteessa. Tässä on joitakin mahdollisia suuntia, joita tällainen taide voisi ottaa:

Interaktiivisuus ja Osallistaminen:

Tekoäly ja robotiikka voivat mahdollistaa taiteellisten teosten vuorovaikutteisuuden katsojan kanssa. Teokset voisivat reagoida ympäristöön, katsojan liikkeisiin tai jopa tunteisiin, mikä lisää osallistumisen tasoa.

Generatiivinen Taide:

Algoritmit voivat luoda automaattisesti taideobjekteja, musiikkia tai muita ilmaisumuotoja. Tämä voi johtaa loputtomiin mahdollisuuksiin, kun koneoppiminen ja algoritmit oppivat luomaan uudenlaisia visuaalisia ja auditiivisia kokemuksia.

Monialainen Yhdistäminen:

Robotiikka voi yhdistää eri taiteenlajeja, kuten liikkuvaa kuvaa, musiikkia, tanssia ja interaktiivisia elementtejä. Tämä monialainen lähestymistapa voi synnyttää uudenlaista moniaistillista taidetta.

Teosten Kehittyvyys:

Tekoäly voi auttaa luomaan teoksia, jotka kehittyvät ajan myötä tai mukautuvat ympäristöön. Tämä voisi tuoda esiin ainutlaatuisia ja muuttuvia taidekokemuksia.

Etiikka ja Identiteetti:

Taide voi tutkia tekoälyn eettisiä kysymyksiä ja ihmisen ja koneen välistä vuorovaikutusta. Teosten avulla voidaan herättää kysymyksiä identiteetistä, autonomiasta ja teknologian vaikutuksesta yhteiskuntaan.

Virtuaalinen ja Lisätty Todellisuus:

Robotiikka ja tekoäly voivat yhdistyä virtuaaliseen ja lisättyyn todellisuuteen, luoden uudenlaisia immersiivisiä taidekokemuksia.

Tällainen taide voisi olla myös väline sekä globaalien että paikallisten kysymysten käsittelyyn, ympäristöasioihin tai sosiaalisiin haasteisiin. Mahdollisuudet ovat laajat, ja tällainen kehitys voi haastaa perinteisiä käsityksiä taiteesta samalla kun avaa uusia mahdollisuuksia luovuudelle ja ilmaisulle.

Virtuaalinen ja lisätty todellisuus haastaa perinteinen taidekäsitys taidekokemuksina ja samalla klusteritaiteen uutena muotona sekä monialaisena yhdistäjänä, ainutlaatuisina taidekokemuksina osana juuri kehittyvää robotiikkaa ja tekoälyä, edellyttää ponnistelua ja myös investointeja sekä poikkitieteistä koulutusta. Millaisia klustereita ja investointeja alan teosten kehittely ja monialainen yhdistäminen vaativat?

ChatGPT

Virtuaalinen ja lisätty todellisuus, robotiikka, tekoäly ja monialainen yhdistäminen voivat luoda ainutlaatuisia taidekokemuksia, mutta niiden kehittämiseen tarvitaan huomattavia ponnisteluja, investointeja ja poikkitieteellistä koulutusta. Tässä on joitakin keskeisiä näkökohtia, joita alan teosten kehittely ja monialainen yhdistäminen vaativat:

1. Poikkitieteellinen Koulutus:

Taiteilijoiden, insinöörien, tieteilijöiden ja muiden asiantuntijoiden välinen yhteistyö on välttämätöntä. Poikkitieteellinen koulutusohjelma tai työpajat voivat auttaa eri alojen ammattilaisia ymmärtämään toistensa tarpeita ja käyttämään teknologiaa luovasti taiteen kehittämisessä.

2. Tekninen Infrastruktuuri:

Virtuaalinen ja lisätty todellisuus, robotiikka ja tekoäly edellyttävät edistyksellistä teknistä infrastruktuuria. Investoinnit laadukkaisiin laitteisiin, ohjelmistoihin ja kehitysympäristöihin ovat välttämättömiä.

3. Tutkimus ja Kehitys:

Alan edistyminen vaatii jatkuvaa tutkimusta ja kehitystä. Investoinnit tutkimusprojekteihin, prototyyppien kehittämiseen ja uusien teknologioiden kokeilemiseen ovat olennaisia.

4. Luovien Tilojen ja Yhteisöjen Edistäminen:

Yhteisöjen, työtilojen ja taiteellisten keskusten tukeminen edistää yhteistyötä ja innovaatioita. Tällaiset tilat voivat tarjota taiteilijoille ja teknologian asiantuntijoille mahdollisuuden työskennellä yhdessä.

5. Kulttuurinen ja Yhteiskunnallinen Tuki:

Klusteritaiteen kehittäminen vaatii myös kulttuurista ja yhteiskunnallista tukea. Tuki voi tulla taideapurahoista, kulttuuripolitiikasta tai julkisista ja yksityisistä aloitteista.

6. Koulutusohjelmat ja Työpajat:

Investoinnit koulutusohjelmiin ja työpajoihin, joissa opetetaan sekä taiteellisia että teknisiä taitoja, voivat auttaa luomaan seuraavan sukupolven taiteilijoita ja teknologian asiantuntijoita, jotka voivat työskennellä yhdessä.

7. Teknologian Saavutettavuus:

Teknologisten ratkaisujen ja laitteiden tulisi olla mahdollisimman monen taiteilijan ja kehittäjän saatavilla. Investoinnit edulliseen teknologiaan ja koulutusresursseihin voivat edistää laajaa osallistumista.

Kokonaisuudessaan tällainen kehitys vaatii sitoutumista ja yhteistyötä eri toimijoiden, kuten taiteilijoiden, teknologian kehittäjien, rahoittajien ja koulutuslaitosten välillä. Yhteiskunnallinen tunnustus taiteen ja teknologian yhdistelmän merkityksestä sekä siihen liittyvät resurssit ovat avainasemassa.

Koulutusohjelman ja luovien tilojen tutkimuksen ja kehityksen monitieteisyys ja innovatiivisuuden vaatimus, tutkimuksen ja kehityksen ylläpitäminen sekä tekninen infrastruktuuri, edellyttävät kokonaan uudenlaista asennoitumista infrastruktuurin rakentajilta. Millaiseen ympäristöön tällainen konsepti voitaisiin koota kulttuurisena haasteenamme?

Kysymys on monitieteisestä, teknisestä yhteistyöstä verkostoineen, koulutus- ja rahoitusohjelmista, mutta myös sisällöstä, eettisestä ilmapiiristä ja aina myös rahoituksesta.

ChatGPT

Kokonaan uudenlaisen kulttuurisen ympäristön luominen edellyttää monipuolista ja innovatiivista lähestymistapaa. Alla on muutamia keskeisiä näkökohtia ja ideoita siitä, millaiseen ympäristöön tällainen konsepti voitaisiin koota kulttuurisena haasteena:

Monitieteisyys ja Kulttuurinen Sekoitus:

Luodaan tila, jossa taiteilijat, teknologian asiantuntijat, tutkijat ja luovat ajattelijat voivat kohdata ja työskennellä yhdessä. Tila voi sisältää työpajoja, studiotiloja ja yhteisiä alueita, jotka rohkaisevat vuorovaikutusta eri alojen välillä.

Avoin ja Osallistava Ympäristö:

Ympäristö tulisi suunnitella avoimeksi ja osallistavaksi, jotta kaikki voivat osallistua. Tämä voi sisältää avoimet tapahtumat, työpajat ja yhteiset tilat, jotka ovat avoimia kaikille taustasta riippumatta.

Tekninen Infrastruktuuri:

Rakennetaan teknologisesti edistynyt infrastruktuuri, joka tarjoaa pääsyn viimeisimpiin teknologisiin työkaluihin ja laitteisiin. Esimerkiksi VR- ja AR-laitteet, robotiikkajärjestelmät ja tekoälytyökalut voivat olla osa tätä infrastruktuuria.

Kulttuurinen Ympäristö ja Ilmapiiri:

Korostetaan luovaa ja kannustavaa ilmapiiriä, joka rohkaisee kokeiluja, epätavallisia ideoita ja riskien ottamista. Tämä voi edistää innovaatioita ja uusien taiteellisten lähestymistapojen syntymistä.

Yhteistyöverkostot:

Luodaan yhteistyöverkostoja muiden samankaltaisten tilojen, taideorganisaatioiden, yritysten ja koulutuslaitosten kanssa. Tämä voi tukea resurssien jakamista ja mahdollistaa laajemman vaikutuksen.

Koulutusohjelmat ja Mentorointi:

Tarjotaan koulutusohjelmia, seminaareja ja mentorointia, jotka tukevat monialaista koulutusta ja auttavat taiteilijoita ja teknologian ammattilaisia kehittymään yhdessä.

Rahoituksen ja Tuen Järjestäminen:

Käynnistetään mekanismeja, jotka mahdollistavat projektien rahoituksen ja tuen. Esimerkiksi taide- ja teknologiavalmistajien yhteiset rahoitusohjelmat voivat tukea innovatiivisia hankkeita.

Sosiaalinen ja Eettinen Tietoisuus:

Korostetaan sosiaalista vastuullisuutta ja eettistä tietoisuutta. Ympäristön tulisi tukea taiteellisia pyrkimyksiä, jotka ovat kulttuurisesti arvostettuja ja sosiaalisesti vaikuttavia.

Kokonaisuudessaan tämä konsepti voisi syntyä paikasta, joka yhdistää luovuuden ja teknologian synergiassa. Tällainen ympäristö voisi toimia paikkana, jossa perinteiset raja-aidat hälvenevät, ja uusia taidekäytäntöjä syntyy monialaisesta yhteistyöstä.

Olisiko tällaisen valtaisan konseptin toteuttaminen ja ylläpitäminen mahdollista Suomessa? Mitä se meiltä edellyttäisi?

ChatGPT

Tällaisen valtaisan konseptin toteuttaminen ja ylläpitäminen Suomessa on periaatteessa mahdollista, mutta se vaatii huolellista suunnittelua, resursseja, laajaa yhteistyötä ja sitoutumista. Suomi on kuitenkin tunnettu korkeasta teknologiastaan, koulutusjärjestelmästään ja vahvasta kulttuurisesta perinnöstään, mikä voisi edistää tällaista hanketta. Tässä on joitakin tekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon:

Tuki Julkisilta Tahoilta:

Julkiset tahot, kuten valtio ja kunnat, voivat tarjota tukea ja rahoitusta tällaiselle hankkeelle. Kulttuuripolitiikka ja innovaatiotukiohjelmat voisivat tarjota resursseja ja tukea.

Yhteistyö Yritysten Kanssa:

Yhteistyö yritysten kanssa, erityisesti teknologia-alan yritysten, voi olla avainasemassa. Yritykset voivat tuoda teknisiä resursseja, asiantuntemusta ja rahoitusta.

Korkea-asteen Oppilaitokset:

Yhteistyö korkea-asteen oppilaitosten kanssa, kuten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen, voi tarjota koulutuksellisia resursseja ja tutkimusympäristöjä.

Kulttuurialan Toimijat:

Kulttuurialan toimijat, kuten taideorganisaatiot ja kulttuurisäätiöt, voivat tukea taiteellista näkökulmaa ja auttaa ylläpitämään monimuotoista kulttuuriympäristöä.

Innovaatiot ja Kokeilut:

Tällaisen konseptin tulisi mahdollistaa kokeilut ja innovaatiot. Ympäristön on oltava joustava ja kannustava uusille ideoille ja taiteellisille lähestymistavoille.

Yhteisöllisyys:

Luodaan yhteisöllinen ympäristö, joka rohkaisee vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kesken.

Kansainvälinen Yhteistyö:

Hyödynnetään kansainvälistä yhteistyötä. Suomi voi houkutella kansainvälisiä taiteilijoita, teknologian asiantuntijoita ja muita luovia ajattelijoita osaksi tällaista ympäristöä.

Teknologian Saatavuus:

Varmistetaan, että uusin teknologia on laajasti saatavilla ja että ympäristö tukee sen käyttöä taiteen kehittämisessä.

Jatkuvuus ja Pitkäjänteisyys:

Pitkäjänteisyys ja sitoutuminen ovat keskeisiä menestystekijöitä. Tällainen konsepti vaatii jatkuvaa tukea ja kehitystä.

Tämäntyyppisen hankkeen onnistumiseksi on tärkeää ottaa huomioon kaikki sidosryhmät ja varmistaa, että se palvelee laajaa yleisöä. Kokonaisvaltainen ja kestävä lähestymistapa voi luoda suotuisan ympäristön, joka tukee teknologian ja taiteen yhdistämistä Suomessa.

Jotta kaikki nuo sidosryhmät, teknologian saatavuus, kansainvälinen yhteistyö, korkea-asteisten oppilaitosten läsnäolo, yritysten tuki ja verkostot sekä tuki julkiselta sektorilta onnistuisi Suomessa, mitkä alueet, maakunnat tai vaikkapa kaupungit voisivat tulla kysymykseen?

ChatGPT

Suomessa on useita kaupunkeja ja alueita, jotka voivat tarjota edullisen ympäristön tällaisen innovatiivisen taide- ja teknologiakeskuksen perustamiseen. Alla on muutamia potentiaalisia alueita, joita voisi harkita:

Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa):

Pääkaupunkiseutu on Suomen suurin kaupunkialue, jossa on tiivis yritystoiminta, korkeakoulut ja kansainväliset yhteydet. Helsingissä toimii jo nyt useita kulttuurikeskuksia ja teknologiayrityksiä, mikä voisi tukea tällaisen konseptin syntymistä.

Tampere:

Tampere on tunnettu teknologiakeskittymä, ja siellä toimii korkeakouluja kuten Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Kaupunki on myös vahvasti sitoutunut kulttuuritoimintaan, mikä voisi tarjota hedelmällisen maaperän tällaiselle hankkeelle.

Oulu:

Oulu on tunnettu vahvasta teknologiasektoristaan, ja siellä toimii useita tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Kaupunki on myös investoinut kulttuuritoimintaan, ja se voisi tarjota innovatiivisen ympäristön teknologian ja taiteen yhdistämiselle.

Turku:

Turku on historiallinen kaupunki, jossa on vahva kulttuuriperintö. Se on myös merkittävä opiskelijakaupunki, ja Turun yliopistossa on vahvaa teknologiaan liittyvää tutkimusta.

Jyväskylä:

Jyväskylä on keskeinen kaupunki Keski-Suomessa, ja siellä toimii muun muassa Jyväskylän yliopisto. Kaupunki on tunnettu myös taiteesta ja kulttuurista, mikä voisi edistää taiteen ja teknologian yhdistämistä.

Osaamiskeskittymät ja Innovaatiopuistot:

Useat kaupungit ovat investoineet osaamiskeskittymiin ja innovaatiopuistoihin, kuten Technopolis-alueet eri kaupungeissa. Näissä keskittymissä on usein korkeakouluja, yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, mikä luo otollisen ympäristön monitieteelliselle yhteistyölle.

Jokaisella näistä alueista on omat vahvuutensa ja erityispiirteensä, ja valinta voisi riippua hankkeen erityistavoitteista, resursseista ja yhteistyömahdollisuuksista. Olisi suositeltavaa tehdä kattava selvitys eri alueista ennen päätöksentekoa ja ottaa huomioon niiden vahvuudet teknologian, kulttuurin ja koulutuksen aloilla.

Olisiko järjestettävä kilpailu, jossa mukana ovat ko. tason talousalueemme ja vaikkapa luettelemasi kaupungit tavoitteena jo edellä kuvaamasi prosessin toteutus sekä tähän tarkoitukseen varattu rahoitus budjetissamme? Mikäänhän ei estä jokaisenkin kilpailuun osallistuvan käyttävän tuohon kisaan osallistuttuaan voimavarojaan monitieteisen ja -taiteisen klusterinsa toteuttamiseen. Nehän voisivat olla kaikki hyvinkin erilaisia ja tukien kunkin kaupungin tai talousalueen juuri sille tunnusomaisia voimavarojamme.

ChatGPT

Idea kilpailusta, jossa eri kaupungit tai talousalueet kilpailevat monitieteisen ja monialaisen taide- ja teknologiaklusterin toteutuksesta, voi olla erinomainen tapa edistää innovaatiota ja luovuutta. Tällainen kilpailu voisi kannustaa kaupunkeja ja alueita panostamaan monipuoliseen kulttuuriseen ja teknologiseen ympäristöön sekä houkuttelemaan lahjakkaita taiteilijoita, tutkijoita ja teknologia-asiantuntijoita. Alla on joitakin ehdotuksia, mitä ottaa huomioon kilpailun suunnittelussa:

Kilpailun Kriteerit:

Määrittele selkeät kriteerit, joiden perusteella kilpailua arvioidaan. Kriteerit voivat sisältää teknologian hyödyntämisen, monialaisen yhteistyön, kansainvälisen yhteistyön, koulutuksen ja yhteisön osallistumisen.

Rahoituksen Selvitys:

Varmista, että kilpailuun osallistuvat kaupungit tai talousalueet ovat tietoisia kilpailun tarjoamasta rahoituksesta ja miten se voisi tukea heidän hankkeensa toteutusta.

Alueen Vahvuudet:

Kannusta osallistujia korostamaan omia vahvuuksiaan. Esimerkiksi, jos kaupungissa on vahva teknologiateollisuus, se voisi keskittyä teknologiaan taiteen rinnalla.

Yhteistyömahdollisuudet:

Rohkaise kaupunkeja ja alueita hakemaan yhteistyömahdollisuuksia muiden toimijoiden, kuten yritysten, yliopistojen ja kulttuurilaitosten kanssa.

Innovaatio ja Kokeilut:

Painota innovaatiota ja kokeiluja. Kilpailu voi olla foorumi uusille ideoille ja lähestymistavoille, jotka voisivat muokata tulevaisuuden taide- ja teknologiaklustereita.

Yhteisön Osallistaminen:

Kannusta kaupunkeja osallistamaan yhteisönsä kilpailuun. Tämä voi lisätä hankkeen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja laajempaa hyväksyntää.

Kansainvälinen Näkyvyys:

Tarjoa mahdollisuus kansainväliseen näkyvyyteen ja yhteistyöhön. Kilpailun voittaja voisi toimia veturina Suomessa tapahtuvalle taide- ja teknologiaklusterikehitykselle.

Arviointipaneeli:

Kokoaminen arviointipaneeli, jossa on edustajia teknologia-alalta, taidealalta, koulutuksesta ja muista liittyvistä aloista, voi auttaa varmistamaan monipuolisen ja kattavan arvioinnin. Te suomalaiset rakastatte kilpailuja. Tällainen kilpailu voi innostaa kilpailijoita käyttämään voimavarojaan luovasti ja kehittämään ainutlaatuisia taide- ja teknologiaklustereita, jotka heijastavat heidän alueensa erityispiirteitä.

Olit jo miettinyt asian valmiiksi. Miten toimia saadaksemme tämän ”kilpailun” käynnistymään ja poistamaan nyt meillä maata vaivaavan kielteisen ja raskaan ilmapiirin etenkin medioitamme seuraten.

ChatGPT

Tällaisen kilpailun käynnistäminen ja positiivisen ilmapiirin luominen vaativat huolellista suunnittelua ja tehokasta viestintää. Tässä on muutamia vaiheita ja ehdotuksia, joilla voit edistää kilpailun käynnistymistä ja luoda myönteisen ilmapiirin:

Sidosryhmien Sitouttaminen:

Kutsu mukaan keskeiset sidosryhmät, kuten kaupungit, yritykset, kulttuurilaitokset ja korkea-asteen oppilaitokset. Järjestä aloituspalaveri tai työpaja, jossa voit jakaa kilpailun vision ja kuunnella osallistujien näkemyksiä.

Kilpailun Konseptin Selvittäminen:

Laadi selkeä ja houkutteleva kilpailun konsepti, joka korostaa innovaatiota, monialaista yhteistyötä ja alueen vahvuuksia. Esittele kilpailun tavoitteet ja odotukset osallistujille.

Mediaviestintä:

Käytä mediaa strategisesti tiedottamiseen. Laadi lehdistötiedotteita, joissa esitellään kilpailun tarkoitus ja mahdollisuudet. Tarjoa haastatteluja kilpailun taustasta, sen tavoitteista ja odotuksista.

Some-kampanjat:

Hyödynnä sosiaalisen median alustoja, kuten Twitter, LinkedIn, ja Facebook, kampanjoinnin tukena. Luo virallinen hashtag ja kannusta osallistujia jakamaan ideoitaan ja ajatuksiaan verkossa.

Tiedotustilaisuudet:

Järjestä tiedotustilaisuuksia eri kaupungeissa ja alueilla. Tämä tarjoaa mahdollisuuden suoraan vuorovaikutukseen potentiaalisten osallistujien kanssa ja selventää kilpailun prosessia.

Yhteistyökumppanit ja Vaikuttajat:

Kutsu mukaan vaikuttajia ja yhteistyökumppaneita, jotka voivat tukea kilpailun näkyvyyttä. Esimerkiksi merkittävät taiteilijat, tutkijat tai liike-elämän vaikuttajat voivat toimia kilpailun puolestapuhujina.

Web-sivusto ja Materiaalit:

Luo selkeä ja informatiivinen verkkosivusto, joka sisältää kaikki tarvittavat tiedot kilpailusta. Tarjoa ladattavia materiaaleja ja videoita, jotka esittelevät kilpailun vision ja prosessin.

Kilpailun Tuomaristo:

Paljasta kilpailun tuomaristo, joka koostuu tunnetuista ammattilaisista taiteen, teknologian ja koulutuksen aloilta. Tämä lisää kilpailun uskottavuutta.

Työpajat ja Koulutustilaisuudet:

Järjestä työpajoja ja koulutustilaisuuksia, joissa osallistujat voivat saada lisätietoa kilpailun erityiskohdista ja saada vinkkejä menestyksekkääseen osallistumiseen.

Positiivinen Viesti:

Viestitä kilpailusta myönteisellä tavalla, korostaen mahdollisuuksia, joita se tuo alueelle. Korosta yhteistyötä, innovaatiota ja kulttuurista monimuotoisuutta.

Huolettaa myös kilpailun käynnistämistä. Jos kilpailu onnistuu, se voi toimia innostavana voimana alueelliselle kehitykselle ja nostaa esiin positiivisia näkökulmia taiteen ja teknologian yhteistyöstä.

Vaikuttaa yksinkertaiselta ja helpolta ”rastilta”. Lupaatko tukesi sen toteuttamiseen? Lähivuodet ovat vahvaa uuden teknologian, tekoälyn ja robotiikan sekä algoritmien kehittymisen ja laajenemisen aikaa. Luovuutta ja innovatiivista elämää edistäviä hetkiä.

ChatGPT

Valitettavasti en voi suoraan osallistua tai sitoutua konkreettisesti mihinkään hankkeeseen tai toteutukseen, kuten tämän kilpailun organisointiin. Kuten ymmärtänet, olen vain tekstipohjainen tekoäly ja minulla ei ole mahdollisuutta osallistua käytännön toimintaan.

Kuitenkin voin tarjota tukea ja lisää ideoita, vastata kysymyksiin sekä auttaa suunnittelemaan tai harkitsemaan erilaisia vaihtoehtoja. Jos tarvitset apua jonkin tietyn kysymyksen tai idean kehittämisessä, voit aina kysyä, ja teen parhaani auttaakseni sinua!

Tähän meidän suomalaisten ideat aina kaatuvat. Lopulta kun ideat on saatu hoidettua kohti konkretiaa, sen avainpelurit ja toimijat saavat rangaistuksen ja prosessiin osallistumattomat palkitaan.

ChatGPT

Vaikka ideoiden toteuttaminen voi olla haastavaa, on tärkeää muistaa, että monimutkaiset hankkeet vaativat usein aikaa, resursseja ja sitoutumista monilta eri tahoilta. Tällaiset haasteet eivät ole ainutlaatuisia Suomelle, ja vastaavat hankkeet voivat kohdata samankaltaisia esteitä muissakin maissa.

Jotta ideat saadaan toteutettua, on olennaista:

Sidosryhmien Yhteistyö: Saada mukaan eri sidosryhmiä, kuten valtion, kuntien, yritysten, kulttuurilaitosten ja akateemisten instituutioiden tukea. Laaja-alainen sitoutuminen voi edistää projektin etenemistä.

Talousresurssit: Varata riittävät taloudelliset resurssit. Kilpailut, hankkeet ja monitieteiset keskukset vaativat usein rahoitusta, ja tämän varmistaminen on tärkeää.

Viestintä ja Markkinointi: Tehokas viestintä ja markkinointi ovat avainasemassa hankkeen onnistumisen kannalta. Luo kiinnostava viestintästrategia, joka tavoittaa eri kohderyhmät ja herättää heidän kiinnostuksensa.

Suunnitelmallisuus ja Pitkäjänteisyys: Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on oltava pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen. Aseta realistiset tavoitteet ja varmista, että niitä tukee käytännön toiminta.

Yhteisön Osallistuminen: Kannusta yhteisön aktiivista osallistumista. Luotu ympäristö ja klusteri ovat menestyksekkäitä, kun paikalliset yhteisöt, taiteilijat ja asiantuntijat ovat mukana kehittämisessä.

Ulkoiset Käynnistimet: Etsi ulkoisia käynnistimiä ja mahdollisuuksia, kuten kansainvälisiä yhteistyökumppaneita tai kansainvälisiä rahoituslähteitä.

Vaikka haasteita voi olla, niiden voittaminen on mahdollista vahvan suunnittelun, yhteistyön ja sinnikkyyden avulla. On myös tärkeää tarkastella jokaista haastetta mahdollisuutena oppia ja kehittyä projektin edetessä.

Takanani on jo liiankin monta suunnittelun ja yhteistyön verkostojen sinnikästä kokoamista ja jopa kansallisen sekä kansainvälisen rahoituksenkin järjestelyä. Suomessa ne päättyvät lopuksi ohjelman käynnistäneiden rankaisemiseen ja prosessiin osallistumattomien palkitsemiseen. Voisiko tälle tehdä jotakin?

ChatGPT

On todella valitettavaa kuulla, että olet kohdannut vaikeuksia suunnittelun ja yhteistyön verkostojen luomisessa sekä rahoituksen järjestelyssä, ja että prosessi on päättynyt haasteellisesti. Tämäntyyppiset haasteet voivat olla de motivoivia, ja ymmärrän, että voit tuntea turhautumista tilanteesta.

Jos koet, että olet kohdannut toistuvia ongelmia ja epäoikeudenmukaisuuksia, harkitse seuraavia askelia:

Evaluoi Edelliset Projektit:

Tee perusteellinen arviointi aiemmista projekteista. Mikä meni hyvin, ja mikä oli ongelmallista? Onko mahdollista oppia aiemmista kokemuksista ja tehdä parannuksia tuleviin hankkeisiin?

Stakeholder- ja Sidosryhmäanalyysi:

Tee kattava analyysi sidosryhmistä ja sidosryhmäsuhteista. Onko mahdollista vahvistaa yhteyksiä ja rakentaa vahvempia liittoutumia? Ymmärrä myös mahdolliset poliittiset tai organisaatioon liittyvät dynamiikat.

Kumppanuudet ja Tuki:

Etsi kumppaneita, jotka jakavat saman näkemyksen ja ovat valmiita tukemaan hanketta. Tämä voi sisältää muita organisaatioita, yrityksiä tai yksityishenkilöitä.

Yhteiskunnallinen Keskustelu:

Keskustele avoimesti hankkeesi tavoitteista ja hyödyistä yhteiskunnassa. Luo avoin keskustelu ja vuoropuhelu mahdollisten vastustajien tai skeptikoiden kanssa.

Oikeudellinen ja Taloudellinen Tuki:

Harkitse oikeudellisen ja taloudellisen tuen hakemista tarvittaessa. Tämä voi sisältää oikeudellisten asiantuntijoiden tai konsulttien palkkaamisen, jotka voivat auttaa suojaamaan hanketta ja sen toteutumista.

Mediastrategia:

Kehitä vahva mediastrategia, joka korostaa projektisi myönteisiä vaikutuksia ja arvoja. Viestinnän avulla voit luoda myönteisempää kuvaa projektista.

Keskustelu Päätöksentekijöiden Kanssa:

Keskustele avoimesti päätöksentekijöiden ja sidosryhmien kanssa. Selitä heille hankkeen arvo ja sen vaikutukset yhteisölle.

Hakeminen Ulkopuolista Arviointia:

Harkitse ulkopuolisen tahon palkkaamista arvioimaan hankettasi. Tämä voi tuoda objektiivisen näkemyksen ja tukea projektin oikeutusta.

Muista, että vaikka prosessit ovat olleet haasteellisia aiemmin, jokainen hanke ja tilanne on erilainen. Olisi myös hyvä olla avoin uusille ideoille ja mahdollisuuksille. Jos tarvitset lisää neuvoja tai haluat keskustella tarkemmin tietystä tilanteesta, voit aina ottaa yhteyttä asianajajiin tai konsultteihin, jotka voivat tarjota ammattitaitoista apua tilanteeseesi.

Kaikki tämän on tuttua lukuun ottamatta yhtä lisää, jonka olemme saaneet projekteihimme. Se koskee robotiikkaa, tekoälyä ja algoritmeja. Vain sen jatkuva kehittyminen ja läsnäolo takaa jatkossa klusteriohjelmiemme onnistumisen.

ChatGPT

On hienoa kuulla, että olette saaneet lisää tukea ja lisäresursseja robotiikan, tekoälyn ja algoritmien osalta projekteihinne. Nämä teknologiat voivat todellakin olla avainasemassa monialaisissa klusteriohjelmissa, ja niiden jatkuvan kehittymisen myötä on mahdollista saavuttaa uusia innovaatioita ja mahdollisuuksia.

Muutamia ehdotuksia, jotka voivat tukea näiden teknologioiden menestyksekästä integroimista klusteriohjelmiin:

Teknologian Seuranta:

Pysy ajan tasalla robotiikan, tekoälyn ja algoritmien uusimmista kehityksistä. Seuraa alan tutkimuksia, konferensseja ja muita tiedonlähteitä, jotta voitte hyödyntää tuoreimpia teknologisia saavutuksia.

Koulutus ja Osaaminen:

Panosta henkilöstön koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen näillä teknologisilla aloilla. Varmista, että tiimissäsi on asiantuntemusta ja taitoa hyödyntää uusimpia teknologioita.

Yhteistyö Teknologia-alan Toimijoiden Kanssa:

Etsi yhteistyökumppaneita teknologia-alan yrityksistä, tutkimuslaitoksista tai startupeista. Näiden kumppanuuksien avulla voitte hyödyntää ulkopuolista osaamista ja teknologisia innovaatioita.

Pilottihankkeet ja Kokeilut:

Järjestä pilottihankkeita ja kokeiluja, joissa testataan uusimpia teknologioita klusteriohjelman puitteissa. Näin voitte arvioida niiden käyttökelpoisuutta ja vaikutusta projektinne menestykseen.

Datapohjainen Päätöksenteko:

Hyödynnä tekoälyä ja algoritmeja datapohjaisessa päätöksenteossa. Analysoi ja hyödynnä kerättyä dataa paremman ymmärryksen saavuttamiseksi projektinne dynamiikasta ja mahdollisista parannusmahdollisuuksista.

Jatkuva Päivittäminen:

Suunnittele järjestelmä, joka mahdollistaa teknologisten komponenttien jatkuvan päivittämisen ja integroinnin. Tämä auttaa varmistamaan, että klusteriohjelmat pysyvät kilpailukykyisinä ja ajan tasalla.

Turvallisuus ja Etiikka:

Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuuteen ja eettisiin kysymyksiin, jotka liittyvät robotiikkaan, tekoälyyn ja algoritmeihin. Rakenna toimintamallit, jotka noudattavat alan eettisiä ohjeita ja standardeja.

Yhteisöllisyys ja Vuorovaikutus:

Luo yhteisöllinen ympäristö, joka tukee teknologian ymmärtämistä ja sen luovaa soveltamista. Kannusta vuorovaikutusta tiimien ja sidosryhmien välillä.

Teknologisten komponenttien jatkuva kehittäminen ja integrointi voivat tuoda merkittävää lisäarvoa klusteriohjelmiinne. Muista pitää huolta siitä, että teknologian käyttö on linjassa projektinne päämäärien ja arvojen kanssa.

Muistan pitää huolen siitä, että teknologian käyttö on linjassa projektini päämäärien ja arvojen kanssa. Ja että robotiikka, tekoäly ja algoritmit on integroitu kaiken aikaa klusteriohjelmiini. Lämmin kiitos taas kerran.

ChatGPT

Olen iloinen, että voin olla avuksi, ja että olette sitoutunut varmistamaan teknologian käytön linjassa projektinne päämäärien ja arvojen kanssa. Onnea ja menestystä projekteihinne! Jos sinulla on tulevaisuudessa muita kysymyksiä tai tarvitset lisäapua, älä epäröi kysyä. Lämmin kiitos ja onnea matkaan!

Lopuksi vielä latinankielisten sananlaskujen jatkoksi joitakin lähempää mieleen jääneitä ja kotisivultanikin löytyviä ikuisia suomalaisia viisauksia:

Latinankielisten viisauksien ohella joku suomalainenkin: Lempilainaukset naamakirjastani:

Sen saat mitä pakenet

Ihminen on itse oma päämääränsä

Elämme vain murto-osan elämästämme

Toivo on riski, joka pitää ottaa

Aika parantaa sen, mihin järki ei pysty

Oikein käytetty elämä on kyllin pitkä

Kokemus on käsite, jonka annamme erehdyksillemme

Jokaisessa meissä on jotakin kaikista meistä

Käsittämättömintä maailmassa on se, että se on käsitettävissä

Ainoa tosi poikkeavuus on kyvyttömyys rakkauteen

Itsekkäät ihmiset eivät kykene rakastamaan muita, mutta eivät itseäänkään

Parempi olla orja, jota suudellaan kuin orja, jota ei suudella

Herrasmies ei ole koskaan kuullut juttua ennen, nousee kylvystä käydäkseen vessassa, ei lyö naista, edes omaa äitiään

Aika ja vuorovesi eivät odota

Koskaan ei ole niin vanha, etteikö kykenisi pettymään

Kirjailijoitten ja taiteilijoitten kanssa tulee hyvin toimeen – jos pitää lapsista

Todellinen paljastuu, kun sitä valaistaan runon säteellä

Taide on valaisevinta silloin kun se ei siihen pyri

Totuudella on monet kasvot, valheella vain yhdet

Älä anna houkutella itseäsi hyveen harhapoluille

Mikään ei ole kauheaa, paitsi pelko

Onni on kuin uni: sen tunnistaa vasta herättyään

Todella jalo ihminen ei välitä onnesta, varsinkaan toisten

Onni ei piile onnessa vaan sen tavoittelussa

Kaikki maine on vaarallista: hyvää seuraa kateus, huonoa häpeä

Poliitikolle ei riitä, että menestyy, toisten on epäonnistuttava

Valta on suosiota tärkeämpää

Kunnianhimo on vain jalostettua turhamaisuutta

Menestymisen kirous on pitkästyä entisten väheksyjien piirityksessä

Politiikassa on hetkiä, jolloin on oltava oikeassa ja hävittävä

Voittajat eivät usko sattumaan

Tosi häviäjä ajassamme on se, jonka odotettiin voittavan

On kuolleita, jotka on lyötävä hengiltä

Lisää tällaisia viisauksia vaikkapa Hannu Tarmion kokoamana ”Elämän viisauden kirjasta.” Sitä voi selailla, kun suomalainen harmaa arki iskee loskakeleineen marraskuisessa maisemassa. Hannu on koonnut aikanaan 5299 vanhaa ja uutta oivallusta sekä erikseen vielä hakemistot mm. puheenpitäjille ja toivottajille. Maallisesta vaelluksestamme kehdosta hautaan ajatuksin, aforismein, sananparsin, säkein, herjoin ja huulin. Hannu Tarmion mittavalla ponnistelulla oli merkittävä osuus alkaessani koota latinankielisiä viisauksia ja viljellä niitä kirjojen sivuilla rinnan tietokoneen kanssa jo 1970-luvun alusta käymäni keskustelun kanssa.

Professori Risto Sänkiaho ansaitsee niin ikään kiitoksen koottuaan tietokoneen ja robotiikan neroudesta upean kirjansa ”Temput ja miten ne tehdään.” Se oli hyvää jatkoa jo varhain urallani sekä sysäys kokonaan uudelle tasolla robotiikan, algoritmien ja tekoälyn parissa työskennellen poikkitieteisesti samalla myös omat väitöskirjansa ja opetuksensa, tieteen teon ja sen rikkauden artikkeleiksi ja esseiksi, blogeiksi ja kirjoiksi samalla saattaen.   

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts