Vainojen uhrien muistopäivä

Presidentinvaalien aattona 27.01. 2024

Deforme etiam est de se ipsum praedicare. On rumaa kehua itseään.

Olen kirjoittanut vuosittain juuri tänään, 27.tammikuuta, muutaman sanan koskien vainojen uhrien muistopäivää. Tänään teen poikkeuksen ja jätän tämänkin tehtävän robotiikalle, tekoälylle ja algoritmeille. Huomenna suomalaiset lähtevät sankoin joukoin äänestämään itselleen presidenttiä, jolloin muistamme myös tämän osan maan päämiehen tehtävistä. Yhdysvalloissa vanhuuden tylsistymisen. – ”Demenia senilis.”

Jättää valtiovierailuilla kukkansa usein juuri sankarihaudoille ja ajalta, jolloin myös holokaustin nimellä kulkeva julmuus jäi muistuttamaan meitä tapahtumista, joiden toistuminen, niiden estäminen, kuuluu valtioittemme päämiesten tehtäviin. Vaaleissa älä puhu vihollisistasi pahaa, ajattele vain! – ”De inimico non loquaris, sed cogites! (Publius Syrus).

Etenkin suomalaiset valtion päämiehet muistetaan myös omasta historiastamme ennen itsenäisyyttämme tapahtumista, joita historiamme muistelee etenkin juuri veristen sotien ajoista. Nämä ajat olen taas kirjannut vaikkapa julkaisuun, joka oli tarkoitettu Suomen historian muisteloihin, alkaen Ruotsin kuninkaiden ja Venäjän tsaarien tai keisareitten ajoista kohti itsenäisen Suomen presidenttejämme (Finland’s big year 2017 – Suomi 100).

Holokausti, vainojen uhrien muistopäivä.

ChatGPT

Holokausti muistopäivä (Holocaust Remembrance Day) on päivä, joka on omistettu muistamaan ja kunnioittamaan niitä miljoonia ihmisiä, jotka kärsivät ja menettivät henkensä toisen maailmansodan aikana natsien Saksan ja sen liittolaisten harjoittaman juutalaisten kansanmurhan, holokaustin, seurauksena. Holokausti muistopäivä on tärkeä tilaisuus tuoda esiin muistoja menetetyistä elämistä ja korostaa ihmisoikeuksien merkitystä.

Holokausti muistopäivää vietetään monissa maissa ympäri maailmaa. Päivä valittiin muistuttamaan Auschwitzin keskitysleirin vapauttamisesta 27. tammikuuta 1945. Tämä päivä tunnetaan myös nimellä Auschwitzin vapauttamisen päivä.

Päivän tarkoituksena on kunnioittaa holokaustin uhreja ja varmistaa, ettei maailma unohda tapahtunutta. Se myös toimii muistutuksena siitä, miten tärkeää on vastustaa rasismia, ennakkoluuloja ja syrjintää, jotta vastaavia hirvittäviä tapahtumia ei koskaan toistuisi.”

Vaalien yksi merkittävin teema juuri presidentin kohdalla liittyi ulkopolitiikkamme hoitoon sekä siinä liittymiseemme Natoon. Tuo liittyminen yhdessä Ruotsin kanssa samaan aikaan ei aivan päivälleen onnistunut Ruotsin liittymisen viivästyessä liki tarkalleen vuodella omastamme. Suomi ja Ruotsi ovat kulkeneet usein yhdessä, johon sopii Friedrich Nietzschen sanomaksi kirjattu toteamus: ”Vade mecum – vade tecum.” – ”Kulje kanssani – kulje itsesi kanssa.”

Olen kirjoittanut kolmiosaisen sarjan kirjasta ”Arctic Babylon I, II ja III”. Ensimmäinen ilmestyi jo vuonna 2011, olkoonkin että sen käsikirjoitusta tarjosin Oulussa jo 1970-luvulla paikalliselle kustantamolle. Kustantamon vararikon seurauksena kirjan julkaisu siirtyi. Vuosikymmeniä myöhemmin se julkaistiin omakustanteisena Saksassa. Samoin kaksi seuraavaa saman sarjan jatkoa. Kaikki julkaisuni on hoidettu Suomen ulkopuolella lukuun ottamatta vaikkapa väitöskirjojani. Ciceroa lainaten Suomessa tyydytään lähinnä vain verotuloihin. ”Verotulot ovat valtion käyttövoima” – ”Vectigalia nervi sunt rei publicae.” Niinpä moni on myynytkin isänmaansa juuri kullasta. – ”Venditit hic auro patriam.” Toinen taas joko rukouksella tai rahalla. – ”Vel prece vel pretio.” Pyrkien purjehtimaan myötäisillä tuulilla. – ”Ventis secundis.”

Presidenttiehdokkaittemme keskustelua on leimannut asenteet ja arvot, jossa mukana on vuosisataista paatosta sekä tapamme unohtaa, kuinka Suomi on arktinen maa, Jäämeren tuntumassa pikemminkin kuin Itämeren tytär. Samaan aikaan kun Venäjä, Kiina ja monet muut valtiot osoittavat poikkeuksellista kiinnostusta Jäämereen, suomalaiset ovat unohtaneet asemansa arktisena maana. Poliitikot jakavat jopa presidentin seremoniallisessa virassa ja sitä hakiessa vääriä sanoja – ”Verba falsa”, tehtävän hoidossa arvottomia sanoja – ”Verba inania.”

Maantieteilijänä ja luonnontieteilijänä, mutta etenkin valtiotieteilijänä, olen saanut seurata arktisten alueiden kehitystä rinnan muun globaalin maailman kanssa tätä kehitystä läheltä seuraten. Tutkiessani Lapin jokiamme ja niiden käyttöä, sekä pohtiessamme Lapin matkailun kehittämistä, sekä lopettaessamme koskisodat, Suomen pohjoinen ja arktinen ulottuvuus, saamelaiset ja heidän kulttuurinsa, eivät edustaneet sivistysvaltion elkeitä. Me unohdimme saamelaiset, jopa pilkkasimme heitä ja heidän elinkeinojaan, kulttuuriaan ja kieltäänkin. Täysin peittelemättä ja medioissamme alastomin sanoin. – ”Verbis nudis.” Viisaalle yksin tuollainen sana riittää. – ”Verbum sat sapienti.”

Pohjola, Norja, Nato ja USA on ollut meille tuntematon ja arka alue. Se tuli vasta nyt Nato jäsenyytemme myötä kartalle. Muurmansk, Kuola ja Venäjä on meille vieras, ja sotaretoriikkaa puhuen Pohjolan linnakkeesta ei oikein ole tätä aikaa, jolloin olisi puhuttava jo viimeinkin Jäämeren kohtalosta ilmastomuutoksen yhteydessä. Se on se ylivertaisesti suurin ja merkityksellisen tehtävä, johon presidenttimme kuuluisi virassaan nyt puuttua, puhuen muustakin kuin noesta ikijään ja -vuorten pinnalla. Parempi toki sekin, kun ei yhtään mitään. Alaston totuus (Veritas nuda) kun synnyttää vihaa (Veitas odium parit). (Cicero).    

Olen eläkepäivinäni, vuosikymmenen aikana, julkaissut yli 30 kirjaa. Ilman minkäänlaista tukea Suomesta. Tuki on haettava muualta. Ei toki aina sieltä, mistä sitä odottaisi, luvataan tai kuuluisi jo geopoliittisen sijaintimme ja vastuunkannon vuoksi saada osana paljon puhuttua Pohjolan linnaketta. Pelkkä sotaretoriikka ja menetetyt vuosikymmenet eivät osoita heräämistä julmaan todellisuuteen. Jokainen meistä ymmärtää Jäämeren ja siellä näkyvät rikoksen jäljet. ”Vestigia sceleris.” Jäämeri on kiistelty kysymys (Vexata quaestio) jota ei voi ratkaista voimalla ja aseilla. (Vi et armis). Edessä on tuskainen tie (Via dolorosa), oppimisen tie (Via discendi) mutta ei enää sotilaallinen tie (Via militaris). Ukrainan tapaan ja Ciceroa lainaten rauha on kuitenkin synnytettävä voiton, ei sopimuksen avulla. – ”Victoria pax, non pactione parienda est.” Ongelmana on, ettemme kykene näkemään omia vikojamme. (Videre nostra malan on possumus. (Phaedrus).

Kuka alkaisi ehdokkaistamme puhua edes rautateistä Narvikin ja Tromssan kautta Kiinan tapaan polaarisena Silkkitienä? Olen kulkenut tuon perinteisen Silkkitien päästä päähän ja myös kerran oppilaitteni kanssakin. Ennustanut tuolloin Neuvostoliiton kaatumisen täysin päinvastoin, kuin samaan aikaan ministerinä vaikuttanut Paavo Väyrynen puhuen tuhatvuotisesta Neuvostoliitosta. Epäilemättä hänkin rakkaudesta hyveeseen. – ”Virtutis amore.” Luottaen hyveisiin, ei aseisiin. – ”Virtuti non armis fido.” Oman aikansa ja Urho Kekkosen kasvattina.

Miten on tänään tulevat presidenttimme? Onko polaarinen silkkitie käynyt mielessänne ja osana poliittista uraanne Suomen presidenttinä? Valtanne liittyy Suomen ja Pohjolan ulkopolitiikkaan, ei sisäpolitiikan tentteihin, joissa toistelette aiheista, jotka olemme kuulleet teiltä jokaisen valtiollisen vaalin yhteydessä ja hakiessanne mandaattia kansanedustajiksi? Oletteko nyt varmasti oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa vuorokaudesta toiseen samat poliittiset fraasit toistellen, joita saamme kuulla kaikissa muissakin vaaleissamme. Missä on presidentillisyys ja visiot globaalin arktisen alueen tulevaisuudesta?  Missä valtiomies, joka presidenttinä näyttää tietä visioineen globaalin Pohjolan johtajana? On rumaa kehua itseään. – ”Deforme etiam est de se ipsum praedicare.” (Cicero).

Mitkä sitten ovat presidentin valta oikeudet ja mahdollisuudet vaikuttaa niihin kysymyksiin, joista vaaleja edeltävässä poliittisessa keskustelussa käydään? Syntyy vaikutelma, jossa usein puoluejohtajan kaltaiset henkilöt ehdokkaina ja tentattavina edustavat poliittista liikettään, ja ovat hakemassa sille, taas kerran, kannatusta, ikään kuin valmistautuen eduskuntavaaleihin tai muihin paikallisiin aluevaaleihin. Eikä niin, että juuri he HENKILÖINÄ ovat hakemassa yhtä tehtävää, joka on presidentin tehtävä ja sen hoito valtaoikeuksineen. Ne ovat usein kovin rajattuja ja lähinnä seremoniallisia. De visu; De auditu; De olfactu – Näkemänsä, kuulemansa, haistamansa. ”De verbo” – Sananmukaisesti.

Koska jokainen voi vahvistaa tämän käsityksen googlaamalla presidenttimme tehtävät ja valtaoikeudet, ne on syytä hakea ja katsoa Suomen laista. Näitä valtaoikeuksia on sitten Urho Kekkosen aikojen oleellisesti kavennettu. Arvovaltaa voi toki jokaisella olla, mutta sen merkitys on juuri niin suuri kuin mitä me annamme vaikkapa kuninkaallisille valtiossa, jossa kuningaskunta on säilyttänyt ko. elimet osana historiallista jatkumoa. Ikään kuin muodon vuoksi. – Dicis causa. Diem de die. – Päivästä päivään.  

Mitä sitten ovat Suomen tasavallan presidentin oikeudet ja tehtävät? Kysyttäköön sitä kaiken varalta taholta, joka on oman aikamme suurmestari muussakin kuin shakin peluussa. Eli tekoälyltä ja robotiikalta sekä algoritmeilta. Oletan, että jos se tässä ontuu ja erehtyy, silloin menee luottamus myös kykyyn pelata ylivertaista shakkia. Pitää lentokoneet ilmassa ja ohjata ne turvallisesti myös perinteisen kompassin lukemia hiven korjaillen. Onnella ne laivatkin seilaavat, sanottiin sata vuotta sitten. Ei nyt enää. Nyt mennään kohti vaaleja komiikan voimin – ”Vis comica” – ystävyyden voimin – ”Vis amicitiae” – rakkaudesta hyveeseen – ”Virtutis amore.”

Presidentin tehtävät ja valtaoikeudet Suomessa. (Kysymys algoritmeille, robotiikalle, tekoälylle)

ChatGPT

Suomen presidentin tehtävät ja valtaoikeudet määritellään perustuslaissa. Suomen presidentti on valtionpäämies ja hänen tehtäviinsä kuuluvat sekä kotimaan että ulkomaan asiat. Alla on lyhyt kuvaus presidentin tärkeimmistä tehtävistä ja valtaoikeuksista:

 1. Valtionpäämies:
  1. Presidentti edustaa Suomea kansainvälisissä yhteyksissä ja hoitaa valtiollisia suhteita muiden maiden kanssa.
  1. Hän nimittää Suomen suurlähettiläät ja vastaanottaa ulkomaalaiset suurlähettiläät.
 2. Puolustusvoimien ylipäällikkö:
  1. Presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö ja vastaa maan puolustuksesta yhdessä hallituksen kanssa.
 3. Lakien vahvistaminen:
  1. Presidentillä on valta vahvistaa lait, jotka eduskunta on hyväksynyt. Hän voi myös käyttää lakiesityksiin suspensiota eli lykätä niiden voimaantuloa.
 4. Valtioneuvoston asettaminen ja erottaminen:
  1. Presidentti nimittää pääministerin ja muut valtioneuvoston jäsenet. Hän myös hyväksyy pääministerin eronpyynnön ja voi erottaa koko hallituksen.
 5. Valtioneuvoston puheenjohtajuus:
  1. Presidentti toimii valtioneuvoston istunnoissa puheenjohtajana.
 6. Amnestia ja armahdus:
  1. Presidentillä on oikeus myöntää armahdus tai olla myöntämättä sitä tuomituille.

On kuitenkin tärkeää huomata, että presidentin valta on pääosin seremoniallista ja symbolista. Todellinen päätösvalta ja lainsäädäntövalta kuuluvat eduskunnalle ja hallitukselle. Suomessa noudatetaan parlamentaarista hallitusjärjestelmää, ja hallituksen toiminta perustuu eduskunnan luottamukseen.”

Koirapäivät – Dies caniculares. Sanoisi rahvas. Dies feriati – Juhlapäivät.

Kansainvälisessä politiikassa EU:n sisäinen valta Suomessa ulkopolitikassa kuuluu eduskunnalle ja siten hallitukselle ja pääministerille. Muu ulkopolitiikaksi katsottava on presidentin vahvinta alaa ja siinä hän edustaa Suomea muutenkin kuin seremoniallisena hahmona. Aikanaan Suomesta oltiin leipomassa, itsenäisyytemme alussa, jatkaen vanhoja koettuja traditiota ja hakien maalle kuningasta. Hänen kuului olla liki koskematon neitsyt – ”Virgo intacta.” Kukoistaa ikuisuuteen – ”Viret in aeternum). Oikeammin puhumisen taitava kunnon mies. – ”Vir bonus dicendi peritus.”

Kesken Suomeen muuttonsa kuningas ja kuningaskunta sai kuitenkin väistyä ja Suomessa päädyttiin nykyiseen hallintomuotoon, olkoonkin että presidentille jäi poikkeuksellisen merkittävät valtaoikeudet. Myöhemmin niitä on karsittu ja nykyinen presidenttimme on lähempänä seremoniallista ja symbolista, kuin todellista päätösvaltaa, kuten tekoäly edellä robotiikan ja algoritmien muistiltaan lyhyesti vastasikin. Presidentti on tavallaan musiikin johtaja – Director musices. Tai kirkon opettaja – Doctor ecclesiae. Tohtori kunnian vuoksi – Doctor honoris causa.

Se, että presidentinvaalit kiinnostavat, on osa seremoniallista ja yhteen henkilöön usein kohdistettua, oman aikamme medioitten ylläpitämää viihdettä, josta saavat osansa myös naapurimaamme ja heidän kuninkaallisensa.  Kuninkaalliset ja heidän vuosisatainen historiallinen taustansa muistuttaa myös Venäjän tsaristista palvontaa ja sen lisämaustetta käsitteen ”putinismi” kohdalla kirjassani: ”Teesi, antiteesi ja synteesi – Mytomania, eskapismi ja putinismi.”  Kirjoitin aiheesta muutama päivä takaperin ja pohdimme aiheen sisällöstä myös silloin tekoälyn ja robotiikan kanssa, todeten ilmiön synnyn taustat ja historiallinen merkitys Venäjän pitkässä historiassa. Siinä kohtalon voimat kuljettavat halukasta, vastahakoista ne vetävät väkisin. – ”Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.” (Seneca).

Oikein hyvää vaalipäivää. Vaaleissa käynti on aina demokratian voitto. ”Dormio numquam” – ”En nuku koskaan.”

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts