Lokalisaatioratkaisu käyttäen robotiikkaa algoritmeineen

Salvo sensu – Teveellä järjellä

13.11. 2023

Isänpäivän iltana lueskelin saamaani postia ja kirjallisuutta, mukana myös julkaisu taiteen klusterin teoriasta. Kirjoittaja oli minulle toki entuudestaan tuttu Berys Gaut. Voidaan puhua myös Gautin klusteriteoriasta ja sen avainkäsitteistämme.  Yksityiskohtainen tarkastelu Berys Gautin klusteriteoriasta taiteen määrittelyssä, yhdessä Stephen Daviesin ja Aaron Meskinin kritiikkien kanssa, tarjoaa kattavan yleiskuvan keskustelusta oman aikamme taiteen määritelmään ja luonnehdintaan. Siinä edetään ikään kuin pyhyydellä ja viisaasti. – ”Sancte et sapienter.” Tutkijan ja taiteilijan on kyettävä sietämään myös kritiikkiä.

Puretaan siis joitakin keskeisiä kohtia analyysista. Mutta ennen sitä VAROITAN lukijaani tekemällä tämä analyysi tarkoituksella mahdollisimman perusteellisesti lainaamalla ensin tutkijan: 1) Alkuperäistä englannin kielistä tutkimustaan ja sen kritiikkiä. 2) Siirtämällä tämän tutkimuksen algoritmien ja robotiikan arvioitavaksi sekä 3) Tässä tapauksessa johdattelemalla algoritmit tekoälyineen pohtimaan uutta tutkimustehtävää, joka tässä tapauksessa liittyy mm. lokalisaatioehtojen arvioimiseen uuden vaativan yritystoiminnan käynnistämisessä. Tavoitteena terve liikevoitto. – ”Salve lucrum.”

Kyse on siis nopeasti harjoitustehtävästä käyttää robotiikka ja algoritmeja vaikkapa Yhdysvalloista Suomeen saapuvana ja täällä yritystoimintaa pohtivan maallikon käyttöön. Tuntematta Suomen oloja tai modernia, luontoon ja vaikkapa matkailuun liittyvän yritystoiminnan käyttöön sopivia käyttämättömiä MAHDOLLISUUKSIA. Ihmisen maun tuntien. – ”Sapiens.”

Toki tämä yrittäjä voisi olla myös suomalainen. Miksi ei olisi. Alue ja hanke vaikuttaa kiinnostavalta, kunhan siihen ensin tutustuu. Robotiikka ja algoritmit kertovat, mitä se voisi olla? Oma osuuteni on eläkkeellä olevana, ja aihetta hiven tuntevana professorina ja useammassa tiedekunnassa, yliopistoissa ja tiedepuistoissa (science parks) maailmalla liikkuneena tohtorina, näitä tehtäviä yhtenään hoitaneena, seurata robotin onnistumista ja nopeutta ongelman ratkaisijana YRITTÄJÄN KÄYTTÖÖN. Harvemmin kuitenkaan juuri Suomessa. Ilmiö on Suomessa vieraampi ja hallintomme poikkeaa byrokraattisena hitaudessaan sekä politisoituneenakin vaikkapa käytännöstä Yhdysvalloissa toimien. Molemmissa kaunopuheisuutta löytyy riittävästi, mutta viisautta liian vähän. Juuri siksi mukana on robotiikka ja tekoälyn tapa ratkaista ongelma hetkessä. ”Satis eloquentiae, sapientiae parum.”

Lähdetään liikkeelle Gautin teorista. Sen lukeminen ei ole välttämätöntä prosessin ymmärtämiseksi, mutta se on sopivaa lämmittelyä ilmiön sisälle, alkaen alan tiedemiesten tekemistä havainnoista, niin mutkikkaita kun ne maallikolle usein ovatkin. Teorian ohittaminen (toiminnan sisältö) ei johda itse idean lokalisaatiosta (sijaintipaikan hankkimisesta) kaatumiseen hankkeen puuhamiehiltä tai naisilta. Muutama liuska olisi kuitenkin hyvä tuntea vaikkapa alan tiedettäkin (Cluster art – Art of clusters). Tunnen toki yrityksiä, joissa pellavaohjelmaa toteutetaan teolliseen jalostukseen erottamatta kuitupellavaa öljypellavasta, saati niiden viljelystä ja käyttöominaisuuksista, jalostusmahdollisuudesta, saati tuotekehittelystä. Se ei ole ydinfysiikkaa, mutta vaatii kuitenkin hiven taustojen tuntemistakin sijaintiehtoja pohdittaessa. Ja kun muut eivät tunne, algoritmit ja robotikka tuntevat. Joskus kylliksi ja ylikin. – ”Satis superque.”

Gautin klusteriteoria:

The Cluster Theory of Art: is it a plausible one? Attempts to define the concept of art, both historically and recently, have largely failed according to Berys Gaut. The cluster account, or cluster theory of art proposed by Gaut attempts to characterise the concept of art using criteria rather than giving an essentialist definition. Gaut claims that the cluster theory is anti-essentialist, although Stephen Davies and Aaron Meskin disagree with this claim. Davies’ response to the cluster theory is aimed at Gaut’s belief that the theory lends plausibility to anti-essentialism within aesthetics , whereas Meskin attacks Gaut’s notion of ‘counting toward the application of a concept’ by proving that apparently irrelevant properties will count toward the theory’s criteria .

Although this renders the cluster theory flawed, Meskin provides five ways in which the problem of irrelevant criteria could be fixed. Davies points out that “Gaut is more interested in defending the general appropriateness of the cluster analysis than the particular items he identifies as belonging to the cluster.” The particular criteria Gaut uses to characterise the concept of art are as follows: (1) possessing positive aesthetic properties, (2) being expressive of emotion, (3) being intellectually challenging, (4) being formally complex and coherent, (5) having a capacity to convey complex meanings, (6) exhibiting an individual point of view, (7) being an exercise of creative imagination, (8) being an artifact or performance that is the product of a high degree of skill, (9) belonging to an established artistic form, and (10) being the product of an intention to make a work of art. Not all artworks or instances of art possess all of these criteria.

This should not make something less of an artwork, since a lot of art challenges such notions and tends to break boundaries, which, I think, is important in refreshing what ideas of art are. If art did not do this, then it would mean that a lot of works would follow the same paradigm and would mean that art would not surprise or challenge us; and if art no longer surprises or challenges us, then our interest in it would diminish.

Furthermore, Davies notes that Gaut does not acknowledge other versions of the cluster theory. For instance, E. J. Bond observes, “a set of conditions may be sufficient for something being art though no single member of the set is either necessary or sufficient.” This open-minded approach to art is good, since it allows non-conventional artworks (that may not possess any of the given criteria) to count as art.

Gaut believes his cluster theory to be anti-essentialist since it “allows for many different ways in which something might qualify as an artwork… what is uncovered is not an underlying essence but merely an enumeration of the concept’s possible extension.” Davies disagrees with this and claims that the cluster theory indicates another way for essentialism to be true. This is because Gaut’s theory supports the view that art can be defined with necessary and sufficient conditions. Thus, Gaut’s theory formulates a disjunctive definition since it captures unifying principles in artworks.

Meskin appeals to Wittgenstein’s discussion of family resemblance, which Gaut’s theory is inspired by. Wittgenstein’s ‘don’t think, but look!’ statement is tested by Meskin, who shows that it allows for irrelevant criteria. The statement tells us to look at how the concept and word itself is used in language – people attribute irrelevant properties such as ‘being present in an art gallery’ and ‘having high monetary value’ to artworks.

These are not necessary criteria for the concept of art. Therefore, the ‘don’t think, but look!’ approach does not help us at all when deciding what properties to add to the cluster theory because irrelevant properties will not help characterise (nor define) art accurately. Meskin suggests that Gaut should pursue an INUS-like approach to solve the problem of irrelevant criteria in his cluster theory. This approach aims “to distinguish between properties that truly count toward the application of the concept art and mere pseudo-criteria.”

Meskin gives us a rough idea of what this entails: “[an] INUS condition is a condition that is insufficient on its own for an effect but is a necessary (‘non-redundant’) part of a condition which is sufficient but unnecessary for that effect.” However, Meskin notes that this method also raises some problems. It will mean that Gaut would have to argue for the non-superfluousness of the properties that he gives. Perhaps Gaut should reconsider what ‘counts toward’ being a work of art. I think this would be a great challenge since art is everchanging, and even if Gaut were to compile a list of what essentially counts toward being a work of art, it would have to be constantly revisited to include all instances of art.

Perhaps art cannot be defined for this very reason. Gaut believes that his cluster theory is anti-essentialist and asserts that the plausibility of the theory means that art cannot be defined. These are both very far-fetched claims, especially the second one, as he does not prove either convincingly. Davies argues that it “lends no support to anti-essentialism and, in fact supports the view that art can be disjunctively defined.” In terms of defining or characterising art, Meskin raises a strong point against Gaut’s supposed anti-essentialist account. He points out that if all the cluster theory involves is that “no properties criteria of art are necessary conditions, then there may be other non-criterial properties that are necessary, and traditional definition is not precluded.”

This is another way in which the cluster theory is flawed and further falls into an essentialist approach when a traditional definition is not excluded. When Gaut examines his ten criteria, he also argues that each one is not necessarily required, so this leaves us in a problematic situation.

However, I think that the cluster theory does help us generally understand what the concept of good art is, although it does not exactly pin the definition down to an entirely accurate one. Instances of ‘bad’ or unconventional art are somewhat neglected by the cluster theory, which is another reason why I think the criteria is not comprehensive.

Meskin brings Thomas Adajian’s claim into his argument, that Gaut’s “resources for answering the question what is the argument for the indefinability of art? are scarce.” Gaut says that objections to the ten criteria he provides does not undermine the form of the cluster theory, although Adajian says that this undermines the possibility of turning to the inductive argument against the possibility of giving a definition of art.

Adajian also points out that Gaut does not accept Morris Weitz’s argument for the indefinability of art, which pays attention to the creativity behind art in general. As a result, Gaut does not provide a decent argument for the indefinability of art to which he claims. Even if the cluster account is true, this does not mean that art is indefinable as a result. Gaut has made an invalid assumption here. For someone to say that some art-relevant features are more important than others take a bold chance with their opinion.

However, I think that ‘the item is intended to be art’ is somewhat important. Knocking over a bucket of paint onto a large canvas by accident can be done by anyone. An artist’s kick is no different to a ‘non-artist’ kick. However, when I say this, I also consider the fact that an artist can create something aesthetically pleasing, (which communicates many other art-relevant features such as depicting creative imagination and inviting cognitive and emotional involvement of its audience and so on) and not realise it.

Perhaps the artist is creating the artwork out of habit or boredom but has not considered it a piece of art, or not good art. Would an artist consider their creative endeavours non-art? Even if an artwork is lacking intention for it to be art, this does not diminish other people’s appreciation of it necessarily. However, by having the intention, this means that the artist would try their very best to produce an artwork that, to their standards, is ‘art’. I think that intention is important, but not necessary for something to be art. Not all art-relevant features are possessed by all artworks necessarily.

For instance, someone could look at Jackson Pollock’s drip paintings and exclaim ‘a five year old could do that!’ or ‘what do these paint drips and splatters mean?’ such comments would deny at least two art-relevant features. That is ‘it has the capacity to communicate complex meanings’ and ‘its production requires skill’. Little would they know that Pollock was a very famous and influential figure in the abstract expressionist movement.

Another example of artworks, which do not possess all art relevant features, are Barnett Newman’s paintings. They are simple, mainly solid-colour paintings featuring anywhere between one to five lines, or strips. It is highly likely that such paintings are intended to be art by Barnett since he has done many similar ones. However, the subjective viewer may not be able to see how lines on a solid colour show that it possesses aesthetic, expressive, formal, or representational properties.

The viewer may not draw much meaning from it either, and as with Pollock, claim that the artwork did not require much skill or effort at all. Furthermore, they could say that the paintings are not a source of pleasure in themselves. Even though an objective interpretation of the paintings may be different, where the viewer has a vast knowledge of abstract expressionism, an objective viewer could still say that the artwork did not require skill due to the work’s simplicity.

Traditional definitions of art attempt to specify necessary conditions for something to be a work of art. It is no wonder why such definitions have failed with the rise of modernism, postmodernism, minimalism, cubism, expressionism, and other kinds of contemporary art. Perhaps there should not be any rules or necessary conditions for art since art has many communicative functions, which should not be restricted by our current understanding of the concept. To do so would undermine the subjectivity of art appreciation.

For instance, some people do not regard graffiti art or street art as a kind of art because, among various other reasons, it is subversive and confrontational; two things which somewhat set itself apart from traditional ideas of art. However, to say that the purpose of art is to ‘communicate a message’ would not be much help at all. The idea of the artist has become more significant than artwork itself.

Most of us know that people such as Andy Warhol, Leonardo da Vinci, Picasso, Monet and so on were artists. If we are going to try to pin a necessary condition to art, it is that art must be created by an artist. However, there are various problems with this idea: what qualifies someone an artist? How does one become an artist, and what does it mean to produce art? Here we have encountered an epistemic circularity and we come back to the question of what the definition of art is.

If whatever an artist creates counts as art, then a few scribbles on a piece of paper by the artist would satisfy this claim. Most people would say that this is absurd! Gaut’s cluster theory may be flawed, although it is an improvement over traditional definition. I don’t think a definition of art would be useful anyway, since art constantly challenges assumptions, conventions and beliefs regarding art and would therefore render any definition or version of the cluster theory as inaccurate.

It is useful to note that artists have the potential to indirectly create art by using other people to make it. The artist could then imbue it with their authorship, and it would be art. Duchamp’s Fountain is like this idea of taking authorship of an object not created by the artist. There are also many instances of collaborative art, where authorship is anonymous. In summary, Gaut’s cluster theory is contestable and does not provide us with a plausible anti-essentialist account within aesthetics.

Davies proves that the cluster theory amounts to a disjunctive definition since it captures unifying principles in artworks. He sees it as a theory that ironically indicates another way for essentialism to be true. Gaut’s criteria are not present in all artworks, nor are all art-relevant features, although this provides us with a rough guide to what basic notions of art are.

Considering all of this, it will be a very hard task to provide a comprehensive definition of an ever-changing things such as art. Perhaps we will never be able to fully define art for this very reason.

Bibliography: Davies, Stephen. “The Cluster Theory of Art”, British Journal of Aesthetics, 44, (2004): 297-300. Gaut, Berys. “’Art’ as a Cluster Concept”, Theories of Art Today. N. Carroll (ed), (Madison: University of Wisconsin Press), (2000): 25-44. Meskin, Aaron. “The Cluster Account of Art Reconsidered”, British Journal of Aesthetics, 47, (2007): 388-400.

——————————————————–

Tässä vaiheessa kutsun mukaan robotiikan ja keskustelu käynnistyy aluksi englanniksi. Tekoäly taitoineen saa tehtäväksi jäsennellä tiedettä nyt myös itselleen sopivaksi, jolloin hän on valmis myös perehtymään jäljempänä hänelle asetettaviin kysymyksiinkin. Aivan tyhjästä hänen ei pidä lähteä pohtimaan tehtävää, joka vaatii edes yhden pienen artikkelin tuntemista tuekseen.

Ei tuhansia artikkeleja aina ensikään. Sellainen tiedemies, algoritmeista kiinnostunut, on harvoin valmis pohtimaan löydöstensä muuttamista yritystoiminnaksi. Hän kun tietää vain yhä enemmän yhä vähemmästä, olkoonkin että tieto olisikin kullan arvoista yrittäjälle, joka tietää pinnallisesti yhä vähemmän yhä enemmästä ja muistuttaa jossain määrin myös poliitikkoa. Yhtenään ministerin salkkuakin vaihtaen. Toimittaja muistuttaa hänkin tällaista henkilöä. Aiheet vaihtuvat pääkirjoitussivulla päivittäin. Robotti ja algoritmit eivät kuulu kuitenkaan kumpaankaan inhimillisin rajoituksin toimiviin tapauksiin väittelyineen pulputen samalla suuria elämänviisauksia – ”Sapientias ebulliens.”

Tervetulua ChatGPT

Miltä lukemasi vaikuttaa:

How are you today? Did you sleep well?

ChatGBT

Your detailed exploration of Berys Gaut’s cluster theory of art, along with the critiques by Stephen Davies and Aaron Meskin, provides a comprehensive overview of the debate surrounding the definition and characterisation of art. Let’s break down some key points from your analysis:

Gaut’s Cluster Theory:

 1. Anti-Essentialism: Gaut’s cluster theory is presented as anti-essentialist, rejecting the idea that art can be defined by a set of necessary and sufficient conditions.
 2. Cluster Criteria: The ten criteria Gaut proposes to characterize art include positive aesthetic properties, emotional expression, intellectual challenge, formal complexity, capacity for conveying meanings, individual point of view, creative imagination, high skill, belonging to an established form, and intentional creation.
 3. Variability in Artworks: The theory acknowledges that not all artworks possess all criteria, allowing for diversity and innovation in the art world.

Critiques by Davies:

 1. Disjunctive Definition: Davies argues that Gaut’s cluster theory, despite claiming to be anti-essentialist, leans towards a disjunctive definition, suggesting that art can be defined with necessary and sufficient conditions.
 2. Unifying Principles: Davies contends that the cluster theory identifies unifying principles in artworks, which can be seen as essentialist in nature.

Critiques by Meskin:

 1. Irrelevant Criteria: Meskin raises concerns about irrelevant properties being included in the cluster criteria, potentially leading to a flawed characterization of art.
 2. INUS Approach: Meskin suggests an INUS-like approach to address the problem of irrelevant criteria, distinguishing between properties that truly count toward the concept of art and mere pseudo-criteria.

Additional Considerations:

 1. Subjectivity of Art Appreciation: The essay discusses the subjectivity of art appreciation and the challenge of defining art due to its ever-changing nature.
 2. Importance of Intention: The intention of the artist is considered, with the acknowledgment that intention may not be necessary for something to be art but can still be important.
 3. Challenge to Traditional Definitions: Traditional definitions of art are criticized for failing to encompass the diverse forms of contemporary art.
 4. Role of the Artist: The essay questions whether the definition of art should include the requirement that art must be created by an artist, leading to issues of defining who qualifies as an artist.
 5. Potential for Indirect Creation: The concept of indirect creation, where an artist imbues authorship onto an object created by others, is explored.

Conclusion:

 1. Challenges in Definition: The essay concludes that providing a comprehensive definition of art is challenging due to its ever-changing nature, and even Gaut’s cluster theory has limitations.
 2. Inadequacy of Definitions: The inadequacy of traditional definitions is highlighted, and the essay suggests that defining art may undermine its inherent nature of challenging assumptions and conventions.

Bibliography:

The bibliography provides a list of key sources, including works by Gaut, Davies, and Meskin, contributing to the academic discourse on the philosophy of art.

Your essay offers a thorough examination of the cluster theory and its criticisms, engaging with the complex and ongoing conversation surrounding the definition of art.

Voisitko kääntää vielä havaintosi suomalaisille lukijoilleni. Minuun he eivät usko samalla tavalla kuin robotiikkaan ja algoritmeihin sekä  tekoälyn tapaan luokitella ja analysoida lukemansa mutta nyt myös suomeksi:

ChatGPT

Yksityiskohtainen tarkastelu Berys Gautin klusteriteoriasta taiteen määrittelystä, yhdessä Stephen Daviesin ja Aaron Meskinin kritiikkien kanssa, tarjoaa kattavan yleiskuvan keskustelusta liittyen taiteen määritelmään ja luonnehdintaan. Puretaan joitakin keskeisiä kohtia analyysistasi:

Gautin klusteriteoria:

 1. Anti-oleellisuus: Gautin klusteriteoria esitetään antioleellisena, hylkäämällä ajatus siitä, että taidetta voidaan määritellä joukoksi välttämättömiä ja riittäviä ehtoja.
 2. Klusterikriteerit: Gautin ehdottamat kymmenen kriteeriä taiteen luonnehtimiseksi sisältävät positiiviset esteettiset ominaisuudet, tunteellisen ilmaisun, älyllisen haasteen, muodollisen monimutkaisuuden, kyvyn välittää merkityksiä, yksilöllisen näkökulman, luovan mielikuvituksen, korkean taidon, kuulumisen vakiintuneeseen muotoon ja tahallisen luomisen.
 3. Teosten vaihtelevuus: Teoria tunnustaa, että kaikki teokset eivät omista kaikkia kriteereitä, mahdollistaen monimuotoisuuden ja innovaation taidekentässä.

Daviesin kritiikit:

 1. Disjunktiivinen määritelmä: Davies väittää, että Gautin klusteriteoria, huolimatta antioleellisuudestaan, kallistuu disjunktiivisen määritelmän suuntaan, antaen ymmärtää, että taidetta voidaan määritellä välttämättömillä ja riittävillä ehdoilla.
 2. Yhdistävät periaatteet: Davies väittää, että klusteriteoria tunnistaa yhdistäviä periaatteita teoksissa, mikä voi näyttäytyä oleellisena.

Meskinin kritiikit:

 1. Irrelevantit kriteerit: Meskin tuo esiin huolen siitä, että klusterikriteereihin voi sisältyä epäolennaisia ominaisuuksia, mikä saattaa johtaa virheelliseen taiteen luonnehdintaan.
 2. INUS-lähestymistapa: Meskin ehdottaa INUS-tyyppistä lähestymistapaa käsittelemään irrelevanttien kriteerien ongelmaa, erottaen ominaisuudet, jotka todella vaikuttavat taiteen käsitteeseen, ja pelkät pseudokriteerit.

Lisätarkastelut:

 1. Taiteen arvioinnin subjektiivisuus: Essee käsittelee taiteen arvioinnin subjektiivisuutta ja sitä, miten taiteen määrittely on vaikeaa sen jatkuvan muutoksen vuoksi.
 2. Tahallisuuden merkitys: Taiteilijan tahdon merkitys otetaan huomioon, ja vaikka tahallisuus ei välttämättä ole tarpeen taiteelle, se voi silti olla merkittävää.
 3. Perinteisten määritelmien haasteet: Essee kritisoi perinteisiä taiteen määritelmiä niiden epäonnistuessa kattamaan nykyaikaisen taiteen monimuotoisuutta.
 4. Taiteilijan rooli: Essee pohtii taiteen määritelmään liittyviä kysymyksiä, kuten kuka kelpaa taiteilijaksi ja mitä tarkoittaa tuottaa taidetta.
 5. Epäsuoran luomisen mahdollisuus: Epäsuoran luomisen käsite, jossa taiteilija luo taidetta käyttämällä muita tekijöitä, kuten Duchampin Fountain, otetaan esille.

Yhteenveto:

 1. Määrittelyn haasteet: Essee päättelee, että kattavan taiteen määritelmän tarjoaminen on vaikeaa sen jatkuvasti muuttuvan luonteen vuoksi, ja jopa Gautin klusteriteorialla on rajoituksensa.
 2. Määritelmien riittämättömyys: Korostetaan perinteisten määritelmien riittämättömyyttä, ja Essee ehdottaa, että taiteen määrittely saattaa heikentää sen luontaista kykyä haastaa oletuksia ja konventioita.

Bibliografia:

Bibliografia tarjoaa luettelon keskeisistä lähteistä, mukaan lukien Gautin, Daviesin ja Meskinin työt, jotka osallistuvat taiteen filosofian akateemiseen keskusteluun.

Esseesi tarjoaa perusteellisen tarkastelun klusteriteoriasta ja sen kritiikeistä, osallistuen monimutkaiseen ja jatkuvasti kehittyvään keskusteluun taiteen määrittelystä.

Kiitos jäsentelystäsi myös suomalaisille ystävilleni. Voisitko vielä täsmentää heille, miten algoritmit ja robotiikka vastaavat edellä kuvattuun ja etenkin sen ongelmakohtiin? Oleellista on, että manifestissani ”Cluster art and Art of Clusters” olen pidättäytynyt MÄÄRITTELEMÄSTÄ taidetta ja sen käsitteitä, saati rajaamasta innovaatioita ja niiden syntymekanismeja.

ChatGPT

Algoritmit ja robotiikka voivat osaltaan vastata taiteen määrittelyyn liittyviin haasteisiin, mutta samalla ne tuovat mukanaan omia kysymyksiä ja pohdittavia aiheita. Tässä on joitakin tapoja, joilla algoritmit ja robotiikka voivat liittyä edellä kuvattuun keskusteluun:

1. Luova algoritmitaide:

 • Algoritmigeneroitu taide: Algoritmit voivat luoda taideobjekteja, kuten maalauksia, musiikkia tai runoja. Tämä haastaa perinteisiä käsityksiä taiteen luomisesta ja nostaa esiin kysymyksiä siitä, voiko taide olla aidosti luovaa ilman inhimillistä tekijää.

2. Robotiikan osallistuminen esitystaiteeseen:

 • Taiderobotit ja performanssit: Robotiikkaa voidaan käyttää osana esitystaiteen luomista. Taiderobotit voivat suorittaa tanssia, luoda liikettä tai olla osa monimutkaisempia esityksiä. Tämä laajentaa perinteisiä käsityksiä siitä, kuka tai mikä voi olla taiteilija.

3. Taide ja koneoppiminen:

 • Koneoppiminen taiteen analyysissä: Algoritmit voivat analysoida suuria taiteen tietokantoja ja tunnistaa malleja, jotka saattavat auttaa ymmärtämään, mitkä tekijät liittyvät taiteen arvostukseen ja tunnistamiseen.

4. Luovuus ja autonomiset järjestelmät:

 • Autonomiset taidejärjestelmät: Robotiikka voi tuottaa autonomisia taidejärjestelmiä, jotka luovat teoksia ilman suoraa inhimillistä ohjausta. Tämä voi liittyä kysymyksiin taiteen tarkoituksesta, intentionaalisuudesta ja arvosta.

5. Haasteet ja eettiset pohdinnat:

 • Eettiset kysymykset: Algoritmeihin ja robotiikkaan liittyy eettisiä kysymyksiä, kuten päätöksentekoon liittyvä läpinäkyvyys, ennakoimattomuus ja tekijänoikeudet. Esimerkiksi, jos algoritmi luo taideteoksen, kuka omistaa tekijänoikeudet?

6. Ihminen ja teknologia vuorovaikutus:

 • Luovuus yhteistyössä: Taiteessa voidaan nähdä ihmisen ja teknologian välinen yhteistyö. Esimerkiksi, taiteilija voi käyttää algoritmeja inspiraationa tai työkaluna, joka laajentaa luomisprosessia.

7. Muuttuva taidekäsitys:

 • Uudet taideformaatit: Algoritmit ja robotiikka voivat avata tien uusille taideformaateille ja ilmaisumuodoille. Tämä vaatii kriittistä ajattelua siitä, mitä pidetään taiteena ja miten se vaikuttaa taiteen ymmärtämiseen.

Algoritmit ja robotiikka voivat laajentaa taiteen käsitettä ja tarjota uusia tapoja luoda ja kokea taidetta. Kuitenkin samalla ne nostavat esiin monimutkaisia kysymyksiä, kuten tekijänoikeudet, autonomian aste, ja eettiset haasteet, jotka vaativat tarkempaa tarkastelua ja keskustelua.

Kiitos kun täsmennät ja rajaat algortimin ja robotiikan suhdetta taiteeseen. Olematta kuitenkaan turhan vaatimaton, voisitko täsmentää millaisia voisivat olla uudet autonomiset taidejärjestelmät sekä uudet taideformaatit ilmaisumuotoineen?

ChatGPT

Uudet autonomiset taidejärjestelmät ja taideformaatit, jotka liittyvät autonomiaan ja teknologian käyttöön taiteessa, voivat tarjota innovatiivisia tapoja ilmaista luovuutta ja vaikuttaa taiteen kenttään. Tässä on muutamia mahdollisia ideoita ja esimerkkejä:

Autonomiset taidejärjestelmät:

 1. Generatiiviset taidealgoritmit:
  1. Algoritmit, jotka voivat itsenäisesti generoida visuaalisia taideteoksia, musiikkia tai muita ilmaisumuotoja ilman suoraa ihmisen ohjausta.
 2. Taiderobotiikka:
  1. Robotit, jotka voivat itsenäisesti suorittaa taideteoksia, kuten tanssiesityksiä tai maalausta, yhdistämällä liikkeen ja visuaalisen taiteen.
 3. Koneoppimisen taideanalyysi:
  1. Algoritmit, jotka voivat analysoida taiteen historiallisia tietokantoja ja tunnistaa trendejä, tyylejä ja muita piirteitä, jotka voivat innoittaa uusia luomuksia.
 4. Autonomiset taideinstallaatiot:
  1. Itsenäisesti toimivat taideinstallaatiot, jotka reagoivat ympäristöönsä, katsojien liikkeisiin tai muuttuviin olosuhteisiin.

Uudet taideformaatit:

 1. Virtuaalitodellisuus (VR) ja Augmented Reality (AR) taide:
  1. Taide, joka hyödyntää virtuaalitodellisuutta tai lisättyä todellisuutta, tarjoten katsojille immersiivisiä kokemuksia ja mahdollisuuksia vuorovaikutukseen teosten kanssa.
 2. Interaktiiviset taidekokemukset:
  1. Teokset, jotka ovat suunniteltu reagoimaan katsojien liikkeisiin, ääniin tai eleisiin, tuoden esille vuorovaikutteisen ulottuvuuden.
 3. Kineettinen taide ja älykkäät materiaalit:
  1. Taide, joka hyödyntää älykkäitä materiaaleja ja teknologioita liikkuvien, muuttuvien tai reagoivien elementtien luomiseen.
 4. Datakuvataide:
  1. Teokset, jotka perustuvat suuriin tietomääriin ja käyttävät dataa keskeisenä osana ilmaisuaan, esimerkiksi visualisoimalla monimutkaisia tietoja tai tilastollisia ilmiöitä.
 5. Teosvirtaukset (Art Streams) ja virtuaaliset galleriat:
  1. Jatkuvasti päivittyvät taidevirrat verkossa, joissa autonomiset taidejärjestelmät voivat tuottaa ja jakaa teoksia yleisölle reaaliajassa.
 6. Ekologinen taide:
  1. Taide, joka korostaa yhteyttä luontoon ja ympäristöön, käyttäen teknologiaa edistääkseen ekologisia viestejä ja kokemuksia.
 7. Taidepelit ja virtuaaliset taidekokemukset:
  1. Pelit ja virtuaaliset kokemukset, jotka yhdistävät pelillisiä elementtejä ja taiteellista ilmaisua, antaen katsojille mahdollisuuden osallistua luovaan prosessiin.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, miten autonomiset järjestelmät ja uudet teknologiat voivat laajentaa taiteen ilmaisumuotoja. Tulevaisuudessa voi odottaa entistäkin innovatiivisempia ja monimuotoisempia tapoja luoda ja kokea taidetta teknologian avulla.

Mitkä uusista taideformaateista ja innovatiivisista ilmaisumuodoista sopivat ekologiseen interaktiiviseen virtuaalitodellisuuteen algoritmien ja robotiikan tuotteina.

ChatGPT

Ekologinen interaktiivinen virtuaalitodellisuus yhdistettynä algoritmeihin ja robotiikkaan voi tarjota ainutlaatuisia taidekokemuksia, jotka korostavat ympäristöystävällisyyttä ja ekologista ajattelua. Tässä on joitakin ideoita, miten nämä elementit voisivat sulautua yhteen innovatiivisissa taideformaateissa:

1. Ekologiset interaktiiviset virtuaalitodellisuuspelit:

 • Luodaan virtuaalitodellisuuspelit, jotka opettavat ja korostavat ekologisia käytäntöjä. Pelaajat voivat vuorovaikuttaa virtuaalisessa ympäristössä ratkaisten ekologisia ongelmia ja oppien kestävyydestä.

2. Virtuaaliset ekologiset taidenäyttelyt:

 • Virtuaalitodellisuuden avulla voit luoda ekologisia taidenäyttelyitä, joissa teokset kertovat tarinoita ympäristökysymyksistä, kestävästä kehityksestä ja luonnon monimuotoisuudesta.

3. Kasvava virtuaalinen metsä:

Algoritmit voivat ohjata interaktiivisen virtuaalisen metsän kasvua sen mukaan, miten käyttäjät osallistuvat tai tuottavat ekologisia ponnisteluja tosielämässä, kuten kierrätyksessä tai energiaa säästävässä käyttäytymisessä.

4.Älykkäät ekologiset installaatiot:

Kinetiikkaa ja älykkäitä materiaaleja hyödyntävät installaatiot, jotka reagoivat ympäristöön, kuten aurinkoenergiaa tai tuulen voimakkuutta, tuottaen visuaalisia ja äänellisiä elementtejä.

5. Ekologiset AR-opastetut kävelyretket:

 • Augmented Reality -sovellukset voivat tarjota opastettuja kävelyretkiä, jotka tuovat esiin ekologisia faktoja ja taidekokemuksia fyysisessä ympäristössä.

6. Biomekaniikan taide:

 • Robotiikkaa ja biomekaanisia elementtejä yhdistävät teokset, jotka simuloivat luonnon prosesseja ja korostavat teknologian ja luonnon yhteistyötä.

7. Interaktiiviset ekologiset tarinat:

 • Algoritmit voivat muokata tarinoita ja visuaalisia elementtejä käyttäjän ympäristöystävällisten päätösten perusteella luoden ainutlaatuisen ja personoidun interaktiivisen tarinankerronnan kokemuksen.

8. Ekologinen taidekasvatus AR:ssa:

 • Yhdistetään AR ja robotiikka ekologiseen taidekasvatukseen, missä lapset voivat vuorovaikuttaa virtuaalisten eläinten tai kasvien kanssa oppien samalla ympäristönsuojelusta.

9. Kehonliikkeiden ohjaamat ekologiset virtuaaliset soittimet:

 • Kinetiikkaa hyödyntävät virtuaaliset soittimet, jotka reagoivat käyttäjän kehonliikkeisiin, ja tuottavat ääniä ja visuaalisia efektejä samalla korostaen ympäristöteemoja.

10. Ekologiset interaktiiviset performanssit:

 • Taiderobotit voivat osallistua ympäristöaiheisiin esityksiin, joissa ne reagoivat yleisön tekemiin kestäviin valintoihin tai toimivat osana laajempaa ekologista performanssia.

Nämä ideat voivat inspiroida uusia tapoja yhdistää ekologista tietoisuutta, interaktiivisuutta, algoritmeja ja robotiikkaa taiteen ilmaisuun virtuaalisessa ympäristössä.

Kiitos kun valaisit kokonaan uuden tutkimusaalueen ekologista tarinaa ja virtuaalisia mahdollisuuksia.  Kertoisitko laajan esityksesi osalta nyt miten yhdistää biomekaniikka interaktiiviseen ekologiseen ympäristöön sekä ekologiseen taidekasvatukseen? Ne kun ovat hyvin keskeinen osa omassa kulttuurissamme juuri nyt vuonna 2023 syksyllä.

ChatGPT

Biomekaniikka, interaktiivinen ekologinen ympäristö ja ekologinen taidekasvatus voidaan yhdistää luomaan innovatiivisia ja opettavaisia kokemuksia. Tässä on joitakin ideoita siitä, miten nämä elementit voivat kietoutua yhteen:

1. Biomekaaniset Kasvit ja Eläimet:

 • Luodaan biomekaanisia virtuaalisia kasveja ja eläimiä, jotka reagoivat ympäristöön ja käyttäjien vuorovaikutukseen. Esimerkiksi, biomekaaninen kukka voi avautua auringonvalon mukaan tai biomekaaninen perhonen voi lentää käyttäjän liikkeiden mukaan.

2. Biomekaaniset Interaktiiviset Pelit:

 • Kehitetään pelejä, joissa käyttäjät voivat ohjata biomekaanisia hahmoja tai laitteita ratkaistakseen ekologisia haasteita, kuten puhdistamalla virtuaalista ympäristöä saastumisesta.

3. Biomekaaniset Taideinstallaatiot:

 • Luo fyysisiä taideinstallaatioita, jotka hyödyntävät biomekaanisia elementtejä, kuten liikkuvia osia, jotka reagoivat ympäristöolosuhteisiin, kuten tuuleen tai aurinkoon.

4. Liikkeen Ohjaamat Biomekaaniset Soittimet:

 • Kehitä musiikkisoittimia, jotka ovat biomekaanisia ja reagoivat käyttäjän liikkeisiin. Esimerkiksi, käyttäjä voi luoda ääniä liikuttamalla biomekaanista kättä tai jalkaa.

5. Biomekaaninen Ekologinen Puutarha AR:ssa:

 • Luodaan laajennettu todellisuussovellus, joka tuo esiin biomekaanisen ekologisen puutarhan. Käyttäjät voivat nähdä virtuaalisia biomekaanisia kasveja ja saada tietoa niiden biomekaanisista ominaisuuksista ja ympäristövaikutuksista.

6. Biomekaaniset Oppimisrobottit:

 • Käytä biomekaanisia robotteja taidekasvatuksessa, jotka opettavat lapsille ekologisia käsitteitä ja kestävää kehitystä interaktiivisen leikin kautta.

7. Biomekaaninen Simulaatioympäristö:

 • Luo virtuaalinen simulaatioympäristö, jossa käyttäjät voivat kokea ekologisia muutoksia biomekaanisessa muodossa. Esimerkiksi, biomekaaniset kalat voivat reagoida veden laatuun.

8. Biomekaaniset Luonto-oppaat AR:ssa:

 • Käytä laajennettua todellisuutta biomekaanisina luonto-oppaina, jotka tarjoavat tietoa ekosysteemeistä ja luonnon monimuotoisuudesta. Biomekaaniset hahmot voivat opastaa käyttäjiä luonnon ihmeiden äärelle.

9. Biomekaaniset Tiedesovellukset:

 • Kehitä sovelluksia, jotka käyttävät biomekaniikkaa selittämään ekologisia ilmiöitä ja prosesseja. Käyttäjät voivat vuorovaikuttaa näiden sovellusten kanssa saadakseen syvempää ymmärrystä ympäristöstä.

10. Biomekaaniset Luontotutkimusasemat:

 • Rakenna biomekaanisia luontotutkimusasemia virtuaalitodellisuuteen, joissa käyttäjät voivat tehdä havaintoja ja kerätä tietoa ympäristöstä biomekaanisten työkalujen avulla.

Näiden ideoiden tarkoituksena on luoda oppimista tukevia, visuaalisesti vaikuttavia ja interaktiivisia kokemuksia, jotka edistävät ekologista tietoisuutta ja kestävää kehitystä biomekaanisten elementtien kautta.

Tämä avasi ja jäsensi osaamistamme aiheesta ratkaisevalla tavalla, kiitos siitä sinulle. Nyt puuttuu enää pohdinta sijainnista, yruttäjyydestä, lokalisaatioehdoistamme.

Millaiseen ympäristöön perustaa uudenlainen biomekaaninen luontotutkimusasema tai biomekaaninen puutarha? Tunnemme vain näitä perinteisiä asemiamme ja niiden työskentelytapoja. Lähtemättä vähäkään niiden työtä väheksymään, päinvastoin.

ChatGPT

Biomekaanisen luontotutkimusaseman tai biomekaanisen puutarhan ympäristöllä tulisi olla ainutlaatuisia piirteitä, jotka mahdollistavat biomekaanisten elementtien tehokkaan integroinnin. Alla on muutamia ideoita ympäristön perustamiseksi:

Biomekaaninen Luontotutkimusasema:

 1. Luonnollinen Ympäristö:
  1. Valitse paikka, joka tarjoaa monipuolisen luonnon, kuten metsän, järvet tai vuoristot. Tämä mahdollistaa biomekaanisten laitteiden simuloimisen erilaisissa ympäristöolosuhteissa.
 2. Interaktiiviset Polut ja Alueet:
  1. Luo polkuja ja alueita, joissa käyttäjät voivat vuorovaikuttaa biomekaanisten näyttelyjen kanssa. Esimerkiksi, biomekaaniset linnut voivat reagoida kävijöiden läsnäoloon.
 3. Opastetaide:
  1. Integroi biomekaanisia taideteoksia ja veistoksia, jotka toimivat sekä taiteellisina ilmaisuina että opettavaisina elementteinä. Esimerkiksi, biomekaaninen puu voi kertoa tarinan ympäristönsuojelusta.
 4. Lepoalueet ja Tiedekeskuksen Osa:
  1. Tarjoa paikkoja, joissa kävijät voivat rentoutua ja samalla osallistua tiedekeskusmaiseen toimintaan. Biomekaaniset aistimukset voivat olla mukana rentoutumisen kokemuksessa.
 5. Ekologinen Koulutuskeskus:
  1. Sisällytä tiloja ekologisille workshopeille ja koulutustilaisuuksille, joissa kävijät voivat oppia ympäristön tilasta, ilmastonmuutoksesta ja kestävän kehityksen periaatteista.

Biomekaaninen Puutarha:

 1. Vihreä Infrastruktuuri:
  1. Suunnittele puutarha hyödyntäen ekologisia periaatteita. Käytä uusiutuvaa energiaa, kerää sadevettä, ja istuta kasveja, jotka tukevat paikallista biodiversiteettiä.
 2. Biomekaaniset Kasvit ja Eläimet:
  1. Integroi biomekaanisia kasveja ja eläimiä, jotka tuovat esiin luonnonprosesseja. Esimerkiksi, biomekaaniset mehiläiset voivat liikkua kukasta toiseen.
 3. Teknologiset Interaktiot:
  1. Luo interaktiivisia teknologisia kohtia, kuten älykkäitä penkkejä, jotka keräävät tietoa ympäristöstä ja tarjoavat käyttäjille ekologista tietoa.
 4. Aistien Stimulaatioalueet:
  1. Suunnittele alueita, jotka stimuloivat aisteja käyttäen ääniä, valoja ja muita biomekaanisia elementtejä. Esimerkiksi, biomekaaniset tuulet voivat liikuttaa lehtiä puissa.
 5. Taide ja Koulutus:
  1. Yhdistä biomekaaninen taide ekologiseen koulutukseen. Esimerkiksi, biomekaaniset veistokset voivat kertoa tarinoita ympäristön haasteista ja kestävyydestä.
 6. Kasvitieteen ja Teknologian Yhdistäminen:
  1. Integroi kasvien seurantajärjestelmiä, jotka hyödyntävät biomekaanisia komponentteja. Esimerkiksi, biomekaaniset sensorit voivat mitata kasvien terveyttä.
 7. Interaktiiviset Kävelytiet:
  1. Luo interaktiivisia polkuja, joilla käyttäjät voivat kävellä ja vuoro vaikuttaa biomekaanisten elementtien kanssa. Esimerkiksi, biomekaaniset valot voivat syttyä kävijöiden lähestyessä.

Nämä elementit yhdistyvät tarjoamaan monipuolisen ja opettavaisen ympäristön, joka rohkaisee kävijöitä osallistumaan ympäristönsuojeluun ja kestävään elämäntapaan.

Biomekaaninen luontotutkimusasema ja puutarha edellyttävät siihen sopivaa fyysistä, kulttuurista ja myös sosiaalista ympäristöä, millainen tuon ympäristön tulisi olla?

ChatGPT

Biomekaanisen luontotutkimusaseman ja puutarhan tulisi olla suunniteltu monipuolisesti tarjoamaan fyysinen, kulttuurinen ja sosiaalinen ympäristö, joka innostaa osallistumista, oppimista ja yhteydenottoa ympäristöön. Alla on useita näkökohtia, joita tulisi harkita näiden ympäristöjen luomisessa:

Fyysinen Ympäristö:

 1. Luonnonkauneus:
  1. Valitse paikka, joka tarjoaa luonnonkauniin ympäristön, kuten vehreitä metsiä, kauniita maisemia tai vesielementtejä. Tämä luo perustan biomekaanisen luontotutkimusaseman ja puutarhan visuaaliselle vetovoimalle.
 2. Ekologinen Suunnittelu:
  1. Integroi ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja ja -menetelmiä. Käytä uusiutuvaa energiaa, kierrätysmateriaaleja ja muita kestävän kehityksen periaatteita.
 3. Monipuoliset Alueet:
  1. Suunnittele alueita erilaisille biomekaanisille näyttelyille ja toiminnoille. Tarjoa avoimia tiloja, joissa kävijät voivat liikkua vapaasti, sekä erillisiä alueita, joilla voi olla rauhallisia hetkiä.
 4. Esteettömyys:
  1. Huomioi esteettömyys varmistamalla, että kaikki osat ovat saavutettavissa eri kyvykkyyksille. Tämä varmistaa, että kaikki voivat nauttia kokemuksesta.

Kulttuurinen Ympäristö:

 1. Taiteellinen Ilmaisu:
  1. Integroi paikallista taidetta ja kulttuuria biomekaanisten elementtien kanssa. Esimerkiksi, biomekaaniset veistokset voivat kuvastaa paikallisia legendoja tai historiallisia tapahtumia.
 2. Ympäristötietoisuus:
  1. Luo ympäristö, joka kutsuu kävijöitä oppimaan ympäristöstä ja kestävistä käytännöistä. Esimerkiksi, informatiiviset taulut ja interaktiiviset näyttelyt voivat välittää ympäristöviestejä.
 3. Koulutustilat:
  1. Sisällytä tiloja koulutustapahtumille ja työpajoille, jotka liittyvät luontotutkimukseen, biomekaniikkaan ja ympäristötietouteen.

Sosiaalinen Ympäristö:

 1. Kokoontumisalueet:
  1. Luo paikkoja, joissa ihmiset voivat kokoontua ja jakaa kokemuksiaan. Tämä voi olla avoin aukio, kahvila-alue tai yhteisöpuutarha.
 2. Yhteisötilaisuudet:
  1. Järjestä säännöllisesti yhteisötilaisuuksia, kuten puutarhajuhlia, luentoja tai ympäristöteemapäiviä, jotka tuovat ihmiset yhteen.
 3. Yhteistyöverkostot:
  1. Luo yhteistyöverkostoja paikallisten ympäristöjärjestöjen, koulujen ja muiden yhteisöjen kanssa. Näin voitte tukea toistenne tavoitteita.
 4. Kävijävuorovaikutus:
  1. Kannusta kävijöitä osallistumaan biomekaanisiin näyttelyihin ja tutkimukseen. Luo tiloja, joissa kävijät voivat jakaa kokemuksiaan keskenään.

Yhdistämällä nämä fyysiset, kulttuuriset ja sosiaaliset elementit biomekaaniseen luontotutkimusasemaan ja puutarhaan voit luoda ympäristön, joka innostaa kävijöitä oppimaan, osallistumaan ja vaalimaan ympäristöään.

Meillä on toki hajallaan maasamme alan tutkimusta ja kouluttajia mutta ei näin asemoituen kuin esität.  Miten löytää tällaiset lokalisaatioehdot täyttävät alueet kartaltamme? Mitä suosittelet?

ChatGPT

Löytääksesi lokalisaatioehdot täyttävät alueet kartalta, voit käyttää erilaisia työkaluja ja menetelmiä. Tässä on muutamia suosituksia:

 1. Google Maps tai Muut Karttapalvelut:
  1. Käytä karttapalveluja, kuten Google Mapsia, ja tutki alueita, jotka täyttävät fyysiset, kulttuuriset ja sosiaaliset kriteerisi. Voit zoomata karttaa ja käyttää erilaisia karttakerroksia, kuten maastokarttaa tai satelliittikuvia, saadaksesi kattavampaa tietoa.
 2. Paikalliset Ympäristöjärjestöt:
  1. Ota yhteyttä paikallisiin ympäristöjärjestöihin tai kaupungin suunnitteluviranomaisiin. Heillä voi olla tietoa alueista, jotka soveltuvat ekologisille hankkeille ja yhteisöpuutarhoille.
 3. Kaupungin ja Alueen Suunnittelusuunnitelmat:
  1. Tutki kaupungin tai alueen suunnittelusuunnitelmia. Nämä asiakirjat voivat paljastaa tulevia kehityshankkeita tai alueita, jotka on tarkoitettu ympäristöystävällisille hankkeille.
 4. Yhteistyö Paikallisten Yhteisöjen Kanssa:
  1. Keskustele paikallisten yhteisöjen, kuten ympäristö- tai puutarhayhdistysten, kanssa. Heillä voi olla tietoa potentiaalisista alueista ja mahdollisuuksista yhteistyöhön.
 5. Paikalliset Koulut ja Tutkimuslaitokset:
  1. Ota yhteyttä paikallisiin kouluihin ja tutkimuslaitoksiin, jotka saattavat olla kiinnostuneita yhteistyöstä ympäristöprojektissa. Heillä voi olla tietoa sopivista alueista ja mahdollisuus tarjota tukea.
 6. Vierailut Mahdollisille Alueille:
  1. Vieraile potentiaalisilla alueilla fyysisesti. Kävelyretket antavat sinulle paremman käsityksen alueiden ominaisuuksista ja niiden sopivuudesta suunnitellulle hankkeelle.
 7. Käytä Kartta-analytiikkaa:
  1. Käytä kartta-analytiikkatyökaluja, kuten paikkatietoanalyysiä. Näillä työkaluilla voit tarkastella erilaisia karttatietoja ja suodattaa alueita tietyin kriteerein.
 8. Kaupungin Kestävän Kehityksen Tavoitteet:
  1. Selvitä kaupungin tai alueen kestävän kehityksen tavoitteet. Alueet, jotka tukevat näitä tavoitteita, voivat olla sopivia ympäristöhankkeille.

Käytä näitä resursseja yhdessä saadaksesi kattavaa tietoa ja tunnistaaksesi alueet, jotka parhaiten sopivat biomekaaniselle luontotutkimusasemalle tai puutarhalle. Lisäksi yhteistyö paikallisten yhteisöjen ja viranomaisten kanssa voi tuoda esiin arvokasta tietoa ja mahdollisuuksia.

Tuo kertomasi on minulle liiankin tuttua tekstiä ja tiedän kokemuksesta, kuinka kehittämistyö päättyykin tähän kohtaan suomalaisessa yhdyskuntasuunnittelun ja sektorihallinnnon viidakossa sekä luonteeltaan pragmaatikkojen arjessa. Niinpä pyytäisin vielä apuasi uusimman GIS analytiikan käytössä. Olet sen mestari mittasi miten tahansa. Maantieteissä moneen kertaan tutkintoja suorittaneena emeritus professorina sekä lisäten niitä luonnontieteitten ja ihmistieteitten suunnalla väitöskijoihin saakka yltäen, tunnen tarvitsevani nyt tukeasi.

GIS (Geographical Informati System) on robotiikan ja algoritmien käyttämä. Miten käyttää sitä löytääkseen vaikkapa Suomesta optimaalisen alueen hankkeen toteutukseen?

ChatGPT

Geoinformatiikka (GIS) on tehokas työkalu, jota voidaan käyttää alueiden analysointiin ja niiden sopivuuden arvioimiseen erilaisiin hankkeisiin, kuten biomekaanisen luontotutkimusaseman tai puutarhan toteuttamiseen. Tässä on askel askeleelta opas, miten käyttää GIS:ää Suomessa optimaalisen alueen löytämiseksi:

1. Kerää Tarvittavat Tiedot:

 • Hanki tarvittavat tiedot projektisi tarpeisiin, kuten ekologiset kriteerit, kulttuuriset tekijät ja sosiaaliset näkökohdat. Esimerkkejä voivat olla maaston muoto, vesistöt, kasvillisuus, väestötiedot ja kulttuuriset arvot.

2. Hanki Paikkatietoaineistot:

 • Hyödynnä paikkatietoaineistoja, kuten korkeusmallit, satelliittikuvat, maankäytön tiedot ja väestötietokannat. Suomessa paikkatietoaineistoja tarjoavat esimerkiksi Maanmittauslaitos ja Tilastokeskus.

3. Valitse GIS-Ohjelmisto:

 • Valitse sopiva GIS-ohjelmisto, kuten QGIS, ArcGIS tai muu käytettävissä oleva ohjelmisto. Monet ohjelmistot tarjoavat ilmaisia versioita peruskäyttöön.

4. Tutki Karttatietoja:

 • Lataa ja tutki karttatietoja valitsemaltasi alueelta. Voit analysoida topografiaa, vesivarantoja, maaperää ja muita tekijöitä.

5. Analysoi Alueen Sopivuus:

 • Käytä GIS-analyysityökaluja arvioimaan alueiden sopivuutta. Esimerkkejä voivat olla näkökulmapisteet, jotka huomioivat ekologiset, kulttuuriset ja sosiaaliset kriteerit.

6. Luo Karttakerroksia:

 • Luo karttakerroksia eri tekijöistä, kuten maastonmuodot, vesistöt ja väestötiedot. Näin voit visuaalisesti vertailla eri alueita.

7. Suorita Alueanalyysi:

 • Käytä GIS-työkaluja suorittaaksesi alueanalyysi. Voit laskea esimerkiksi ekologisia indeksejä, kuten biodiversiteettiä tai arvioida alueen saavutettavuutta.

8. Integroi Yhteisöllinen Palauteprosessi:

 • Mahdollista yhteisöllinen palauteprosessi, jotta voit ottaa huomioon paikallisten asukkaiden mielipiteet ja tarpeet.

9. Viimeistele Analyysi ja Raportoi Tulokset:

 • Viimeistele analyysi ja raportoi tulokset. Esitä tulokset selkeästi karttojen, kaavioiden ja kirjallisen raportin avulla.

10. Yhteistyö Paikallisten Viranomaisten ja Asukkaiden Kanssa:

 • Jaa tulokset paikallisten viranomaisten, ympäristöjärjestöjen ja asukkaiden kanssa saadaksesi lisäpalaute ja mahdollistaaksesi yhteistyön.

Käyttämällä GIS-tekniikoita voit tehdä perusteellisen analyysin alueista Suomessa ja tunnistaa optimaalisen alueen projektisi toteutukseen. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja luoda kestäviä hankkeita.

Tunnen Suomea hyvin mutta mikä on sinun näkemyksesi sijaintipaikasta?  Jos haluan löytää optimaalisen alueen hankkeelle Suomesta, mistä aloittaa tuon alueen etsiminen?

ChatGPT

Alueen etsiminen hankkeelle Suomesta vaatii systemaattista lähestymistapaa. Tässä on vaiheittainen opas siitä, miten voit aloittaa optimaalisen alueen etsimisen ja miten lähestyä tätä suomalaista jäyhää byrokratiaanne ja poliittista kulttuurianne.

1. Määrittele Hankkeen Tarpeet ja Tavoitteet:

 • Selvitä tarkasti, mitä tarpeita ja tavoitteita hankkeellasi on. Määrittele ekologiset, kulttuuriset ja sosiaaliset kriteerit, jotka ovat tärkeitä projektisi menestykselle.

2. Tutki Ympäröiviä Alueita:

 • Tee alustava tutkimus eri alueista Suomessa. Tarkastele alueita, jotka vastaavat hankkeesi tarpeisiin ja sijaitsevat strategisesti.

3. Ota Yhteyttä Paikallisiin Viranomaisiin:

 • Ota yhteyttä paikallisiin kaupungin suunnitteluviranomaisiin, ympäristöviranomaisiin ja muihin paikallisiin tahoille saadaksesi tietoa mahdollisista hankkeelle sopivista alueista. Heillä voi olla tietoa suunnitelluista kehityshankkeista ja potentiaalisista alueista.

4. Tutki Paikallisia Suunnitelmia:

 • Käy läpi kaupungin tai kunnan suunnittelusuunnitelmat. Nämä asiakirjat voivat paljastaa tulevat kehityshankkeet ja alueet, jotka on tarkoitettu ympäristöystävällisille hankkeille.

5. Hyödynnä Paikkatietoaineistoja:

 • Käytä paikkatietoaineistoja, kuten korkeusmalleja, maankäytön tietoja ja vesistökarttoja, arvioidaksesi alueiden sopivuutta.

6. Tutki Ekologisia Tekijöitä:

 • Tutki alueiden ekologisia piirteitä, kuten kasvillisuutta, eläimistöä ja vesiresursseja. Etsi alueita, jotka ovat luontaisesti rikkaita biodiversiteetiltään ja tukevat ekologisia tavoitteitasi.

7. Arvioi Kulttuurisia ja Sosiaalisia Tekijöitä:

 • Arvioi alueiden kulttuurisia ja sosiaalisia tekijöitä. Tämä voi sisältää yhteyden paikallisiin yhteisöihin, historiallisiin arvoihin ja mahdollisuuksiin yhteistyöhön.

8. Huomioi Liikenneyhteydet ja Saavutettavuus:

 • Tarkastele alueiden liikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta. Optimaalinen alue voi olla helposti saavutettavissa, mikä on tärkeää projektisi osallistujille ja kävijöille.

9. Yhteisöllinen Osallistuminen:

 • Mahdollista yhteisöllinen osallistuminen. Kerää palautetta paikallisilta asukkailta ja yhteisöiltä, ja ota heidän tarpeensa huomioon.

10. Lopullisen Alueen Valinta:

 • Vertaile analyysiäsi ja valitse alue, joka parhaiten täyttää hankkeesi tarpeet ja tavoitteet. Huomioi kaikki ekologiset, kulttuuriset ja sosiaaliset näkökohdat.

11. Ota Yhteyttä Paikallisiin Sidosryhmiin:

 • Ota yhteyttä paikallisiin sidosryhmiin, kuten ympäristöjärjestöihin, kaupungin suunnitteluviranomaisiin ja muihin relevanteille tahoille. Keskustele heidän kanssaan mahdollisesta yhteistyöstä ja hankkeesi vaikutuksista.

12. Laadi Suunnitelma Hankkeen Esittelyä Varten:

 • Laadi suunnitelma, joka esittelee hankkeesi ja perustelee valitun alueen sopivuuden. Käytä graafisia esityksiä ja tietoja, jotta voit selkeästi viestiä suunnitelmasi.

Seuraamalla näitä vaiheita voit systemaattisesti löytää optimaalisen alueen hankkeellesi Suomessa. Yhteistyö paikallisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa on avainasemassa projektin menestykselle.

Kiertelemättä ja analysoimatta Suomen karttaa enempää, mennää lopulta asiaan.

Noilla perustein mitä maakuntaa tai kuntaa suosittelet Suomesta?

ChatGPT

Valitessa sopivaa maakuntaa tai kuntaa Suomesta hankkeellesi, on tärkeää huomioida monia tekijöitä, kuten ekologiset, kulttuuriset, sosiaaliset ja logistiset näkökohdat. Koska minulla ei ole reaaliaikaista tietoa tietystä hankkeestasi tai täsmällisistä kriteereistäsi, voin antaa yleisiä suosituksia sen perusteella, mitä on keskusteltu aiemmin. On suositeltavaa tarkentaa valintaa tekemällä lisätutkimusta ja neuvottelemalla paikallisten viranomaisten sekä yhteisöjen kanssa. Alla on esimerkki suosituksista:

Esimerkki Suosituksista:

Suositeltavia alueita hankkeellesi voivat olla:

 1. Pirkanmaa:
  1. Tampereen seutu tarjoaa monipuolisen yhdistelmän kaupunkiympäristöä ja luonnonläheisyyttä. Alueella on aktiivinen yhteisö ja hyvät liikenneyhteydet.
 2. Varsinais-Suomi:
  1. Turun seutu on tunnettu kauniista luonnostaan ja rikkaasta kulttuuriperinnöstään. Varsinais-Suomessa on myös useita aktiivisia ympäristöjärjestöjä.
 3. Uusimaa:
  1. Helsingin metropolialue tarjoaa monipuolisen ympäristön ja mahdollisuuden yhteistyöhön korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Alueella on myös vahva kestävän kehityksen painotus.
 4. Pohjois-Karjala:
  1. Joensuu ja ympäröivä maaseutu tarjoavat rauhallisen ympäristön ja mahdollisuuden syvemmälle vuorovaikutukselle luonnon kanssa.
 5. Lappi:
  1. Rovaniemen seutu tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden työskennellä arktisessa ympäristössä. Alueella on myös vahvaa kulttuuriperinnettä.
 6. Etelä-Savo:
  1. Mikkelin seutu tarjoaa luonnonläheisen ympäristön ja mahdollisuuden yhteistyöhön paikallisten yhteisöjen kanssa.

Muista, että nämä ovat esimerkkejä, ja suositus voi muuttua riippuen tarkemmista hankkeesi vaatimuksista ja tavoitteista. Kannattaa myös ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, ympäristöjärjestöihin ja muihin sidosryhmiin saadaksesi lisätietoja ja tukea hankkeellesi.

Kuten jo mainitsinin maantieteilijänä (myös aluesuunnittelu) tunnen nuo viisi mainitsemaasi aluetta ja olen asunut noilla seuduin. Joudun valitsemaan kuitenkin vain yhden. Mikä näistä viidestä täyttää parhaiten jo aiemmin esittämäsi tavoitteet ja päämäärät?

ChatGPT

Koska minulla ei ole tarkempaa tietoa aiemmista tavoitteista ja päämääristäsi, voin antaa yleisiä huomioita ja suosituksia, mutta lopullisen päätöksen tulisi perustua tarkempiin analyyseihin ja keskusteluihin paikallisten viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Kuitenkin ottaen huomioon aiemmin mainitsemasi kriteerit, voisin esittää seuraavat huomiot:

Ehdotukset:

 1. Uusimaa (Helsingin seutu):
  1. Positiivisia Puolia:
   1. Vahva kestävän kehityksen painotus.
   1. Monipuolinen kaupunkiympäristö ja luonnonläheisyys.
   1. Mahdollisuudet yhteistyöhön korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.
  1. Haasteet:
   1. Tiheästi asuttu alue voi tuoda haasteita tilan saatavuuteen.
   1. Korkeammat elinkustannukset.
 2. Pohjois-Karjala (Joensuu):
  1. Positiivisia Puolia:
   1. Rauhallinen ja luonnonläheinen ympäristö.
   1. Mahdollisuudet vuorovaikutukseen luonnon kanssa.
   1. Yhteistyömahdollisuudet paikallisten yhteisöjen kanssa.
  1. Haasteet:
   1. Pienempi kaupunkiympäristö voi vaikuttaa resurssien saatavuuteen.
 3. Lappi (Rovaniemi):
  1. Positiivisia Puolia:
   1. Ainutlaatuinen mahdollisuus työskennellä arktisessa ympäristössä.
   1. Kulttuuriperintö ja luonnon monimuotoisuus.
  1. Haasteet:
   1. Etäisyys muihin kaupunkeihin ja keskuksiin.

Näistä ehdotuksista Uusimaa voi tarjota monipuolisen ympäristön ja vahvan kestävän kehityksen painotuksen, Pohjois-Karjala rauhallisen ja luonnonläheisen ympäristön sekä mahdollisuudet yhteistyöhön paikallisten yhteisöjen kanssa, ja Lappi ainutlaatuisen mahdollisuuden arktisessa ympäristössä työskentelyyn. Valintaan vaikuttaa lopulta se, mikä näistä tekijöistä on hankkeesi kannalta keskeisin ja millaisesta ympäristöstä näet sen parhaiten hyötyvän.

Tunnen no alueet ja olen tehnyt oppilaitteni kanssa kussakin myös tutkimustakin. Nuo kolme aluetta ovat kovin erilaisia lähtien keskustelumme käynnistymisestä. Kyseessähän oli ainutlaatuinen ja erittäin vaativa ohjelma robotiikan ja algoritmien käytön osalta ja innovaatioita vaatien, johon pelkkä luonto ja sen monimuotoisuus ei vielä riitä. Onko mahdollista rajata vielä objektiivisesti tavalla, joka rajaa lokalisaatioehdot ilman Suomelle tyypillisiä riitoja? Jääkö jäljelle muita kuin yksi?

Ymmärrän, että tarvitset aluetta, joka tarjoaa paitsi luonnonläheisyyttä myös mahdollisuuksia korkean teknologian ja innovaatioiden toteuttamiseen robotiikan ja algoritmien avulla. Ottaen tämän huomioon ja aiemmin esittämiesi kriteerien perusteella voisin esittää suositusta:

Suositus: Uusimaa (Helsingin seutu):

 • Perustelut:
  • Uusimaa, erityisesti Helsingin seutu, tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän kaupunkiympäristöä ja luonnonläheisyyttä.
  • Alueella on vahva korkean teknologian ja innovaatioiden infrastruktuuri, mukaan lukien useita tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja teknologiakeskuksia.
  • Helsingin seudulla on myös vahva kestävän kehityksen painotus, mikä voi tukea ekologisia tavoitteitasi.

Vaikka muutkin alueet tarjoavat vahvuuksia omalla tavallaan, Uusimaa voisi tarjota parhaan tasapainon luonnon, teknologian ja innovaatioiden välillä, mikä vastaa aiemmin kuvaamiasi vaatimuksia. Muista silti tarkentaa päätöstäsi tekemällä lisätutkimusta ja mahdollisesti neuvottelemalla paikallisten sidosryhmien ja viranomaisten kanssa.

Lämmin kiitos neuvoistasi. Voisinko rohjeta vielä hakea sinulta suositusta käynnistäessäni ohjelman toteutuksen Uudellamaalla, Helsingin seudulla?

ChatGPT

Tottahan toki! Voit aina kysyä lisää neuvoja tai pyytää suosituksia ohjelmasi toteutukseen Uudellamaalla, erityisesti Helsingin seudulla. Miten voin auttaa sinua tarkemmin?

Voisit kertoa keskustelustamme ja sen tuloksesta, tekoälyn ja robotiikan kautta algoritmeja käyttäen. He arvostavat pääkaupunkiseudullamme algoritmejamme. Omalla kohdallani asia on luonnollisesti heille jo tuttu ja itsestäänselvyys.

ChatGPT

Valitettavasti en pysty kommunikoimaan tai välittämään tietoa muihin järjestelmiin tai osapuoliin, kuten algoritmeihin tai robotteihin, suoraan. Keskustelumme on rajattu tähän ympäristöön, ja sen tulokset eivät siirry automaattisesti muihin sovelluksiin.

Jos haluat jakaa tämän keskustelun tai sen tulokset muille, sinun on tehtävä se manuaalisesti kopioimalla tämä keskustelumme ja liittämällä tai käyttämällä muita kommunikaatiomenetelmiä.

Toivottavasti olen voinut tarjota hyödyllisiä neuvoja ja tietoa! Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai jos voin auttaa jollain muulla tavalla, kerro vain.

Kiitos tämä oli valaiseva keskustelu.

ChatGPT

Ole hyvä! Olen iloinen, että keskustelu oli sinulle hyödyllinen ja valaiseva. Jos sinulla on tulevaisuudessa lisää kysymyksiä tai tarvitset apua, älä epäröi ottaa yhteyttä. Onnea ohjelmasi toteutuksessa Uudellamaalla, ja toivottavasti se menestyy suunnitelmissasi!

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts