Perustuslaillinen puolue

Tunnetko Suomen perustuslain? Mihin tarvitaan perustuslain tuntemusta? Miksi meillä on kuntia ja tiedätkö onko sinulla oikeus vai velvollisuus työhön? Mitä perustuslaki sanoo eduskunnasta lainsäätäjänä tai presidentistä? Mitä perustuslaki sanoo luonnosta tai sananvapaudesta? Onko siellä jotain uskonnoista tai liikkumisesta Suomessa? Miksi sote ja maakuntamalli ovat niin ongelmallisia toteuttaa kaatuen usein juuri perustuslakiimme? Oletko varma että tunnet perustuslain paremmin kuin amerikkalaisen Hollywood -elämän tai Aku Ankkaa lukien hankitun maailmankuvan? Luettiinko koulussa varmasti perustuslakimme niin että osaat sen ulkoa unissasikin? Mikä sen luvuista on sinulle tärkein? Osaatko katekismuksen ja Raamatun monet kirjoitukset, runot, tangot ja humpat, hupsuja narratiivisia kertomuksia ja satuja sekä Väinö Linnan romaanit paremmin kuin Suomen perustuslain? Jos perustettaisiin puolue, joka luettelisi ohjelmassaan perustuslakimme, lupaisi toteuttaa ne seuraavan sadan vuoden aikana, olisiko se sinulle aivan uusi ja ihana puolue?

Näin tämä puolue kirjoittaisi ohjelmassaan:
Puolueemme ohjelmassa:

Tärkeimpinä perusoikeuksina nousevat esille ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä, oikeus elämään ja ihmisarvoon, rikosoikeudellinen laillisuusperiaate sekä uskonnon- ja omantunnonvapaus.
Nämä oikeudet muodostavat puolueessamme niin sanotun perusoikeuksien ytimen, jota ei voida rajoittaa edes poikkeusoloissa.Lähes kaikki perusoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille.
Poikkeuksena on liikkumisvapaus, joka on Suomen kansalaisilla laajempi kuin ulkomaalaisilla. Ulkomaalaisen maahan saapumista voidaan rajoittaa, kun taas Suomen kansalaisilla on aina oikeus saapua maahan.

Käytännössä perusoikeuksien tarkemmasta toteuttamisesta säädetään lailla, joilla myös sovitetaan toistensa kanssa ristiriidassa olevat perusoikeudet toisiinsa. Tätä puolueemme edistää loukkaamatta perustuslakiamme.

Puolueemme hakee toimijoikseen Suomen kansalaisia, jotka hyväksyvät mahdolliset perusoikeuksien rajoitukset lain tai asetusten tasolla hyväksyen perustuslain asettamat rajat. Esimerkiksi asetukset, kunnalliset säännöt, talousarviot tai viranomaismääräykset eivät riitä perusteiksi rajoittaa perusoikeuksien toteuttamista.

Perusoikeuksiin luetaan puolueemme ohjelmassa ja perustuslaissa perinteisten poliittisten perusoikeuksien (esimerkiksi yhdistymis-, kokoontumis-, sanan- ja uskonnonvapaus) lisäksi myös niin sanotut taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet.

Näitä ovat muun muassa oikeus puitteiltaan ihmisarvoiseen elämään, saada koulutusta varattomuuden sitä estämättä, oikeus sosiaaliturvaan, oikeus omaan kulttuuriin ja oikeus työhön.
Lisäksi puolueemme vaatii, että kaikkien perusoikeuksien toteutumisen turvana on oikeus saada asiansa käsitellyksi puolueettomassa lainkäyttöelimessä. Tämän vuoksi jokaisesta viranomaispäätöksestä, joka koskee ihmisen oikeutta tai velvollisuutta, on oikeus valittaa. Tämän puolueemme lupaa hoitaa välittömästi päästyään valtaan.

Perusoikeuksien lisäksi puolueemme ohjelman toinen luku säätää myös yhden velvollisuuden:
»Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.»

Tässä olemme vihreämpiä kuin yksikään aiemmin maahamme perustettu puolue. Toisaalta myös konservatiivisempi. Kyse ei ole enää vapaudesta vaan velvollisuudesta joka kuuluu jokaiselle puolueemme jäsenelle. Jos se ei kelpaa, maassa maan perustuslain edellyttämällä tavalla tai maasta ulos.

Oikein hyvää yötä ja lukekaa Suomen perustuslain toinen luku. Katsokaa myös mitä Suomen perustuslaissa sanotaan taloudesta, virkojen täytöstä jne. Luvataanko siellä virkoja jonkun kuppikunnan jäsenelle palveluksistaan puolueelle, joka on nimeltään simmari, sammari, kummari, kommari, demari, kepu, kopu, kokkari, sininen, vihreä tai muu persu.

Eipä taideta luvata. Perustuslain loukkaukset ihmisarvoa loukaten, rakenteellisen korruption tuomitsevana, jolloin pätevintä ei valita virkaan, on vahva peruste lopettaa sellaiset puolueet. Se on myös monelle syy halveksia tällaista uutta puoluetta ja perustuslakituomioistuinta sekä varoa ettei sellaista perusteta kansalaisten suojaksi Suomeen ikinä. Jos sellainen on kuitenkin jo perustettu, lopetettakoon se saman tien Suomen perustuslain vastaisena.

By Matti Luostarinen

Prof, PhD, ScD Matti Luostarinen (natural and human sciences) birth: 100751, adress: Finland, 30100 Forssa, Uhrilähteenkatu 1 matti.luostarinen@hotmail.com Publications: Monographs: about one hundred, see monographs, Cluster art.org Articles: about two thousand, see all publications, Cluster art.org Art: Cluster art (manifest in 2005), see Art, Cluster art.org CV, see Cluster Art.org Blog: see blog, Cluster art.org (Bulevardi.fi)

Vastaa

Related Posts