Lapsen oikeuksien päivänä

Strateginen viestintä ja organisaation tavoitteet. Mihin viestinnällä pyritään? 20.11.2022 Viestintä tutkimuksen kohteena on oman aikamme varmasti vaikeimpia seurattavia. Niin nopeasti viestintämme on muuttumassa. Strateginen viestintä on 2000-luvun viestinnän tutkimuksessa noussut PR:n, yhteisöviestinnän, viestinnän johtamisen ja integroidun viestinnän rinnalle sekä osittain korvaamaan niitä. Elisa Juholin ja Henrik Rynenfelt tarkastelevat tätä aihetta artikkelissa, miten organisaatiot määrittelevät viestinnän tavoitteitaan ja millaisia strategisen viestinnän näkemyksiä ne kuvastavat. He tarkastelevat kysymystä sekä tutkimuskirjallisuuden että empiirisen aineiston valossa. Tutkijat erittelevät työssään…
Read More