Paradigmaisen muutoksen syövereissä

29.11.2022 Elämme nyt aikaa, jonka paradigmainen kuvaus liittyy läheisesti suomalaiseen poikkitieteiseen, monitieteiseen tai tieteiden väliseen tutkimukseen ja sen saavutuksiin. Eräs kiinnostavimmista alan saavutuksista on Suomen Akatemian rahoittaman ja Kirsti Salmi-Niklanderin johtamassa ”Pirstaleiset visiot” -hankkeessa. Monitieteisen hankkeen tutkimuskohteena olivat suomalaisen yhteiskunnan murroksien synnyttämät esityskulttuurin muodot ja suulliskirjalliset käytännöt 1900-luvun alussa, ja hankkeen tutkijat syventyivät poliittiseen agitaatioon, huhujen leviämiseen, saarnakulttuurin muutokseen, työväenteatteriin ja siirtolaiskulttuuriin. Kohteena on kiehtova persoonallisuus ja myös kirjailija, maailman Matti ja moneen ilmiöön eri mantereilla vaikuttaneen Matti Kurikan persoonassa. Lainaan kirjan alkusanoja: ”Idea Matti Kurikkaa käsittelevän kirjan kirjoittamisesta virisi hankkeen organisoiman seminaarin aikana Liverpoolissa vuonna 2015, kun Everyman-teatterin kuppilassa…
Read More