Maantieteelle emme voi mitään

30.11.2022 Geopolitiikka on maantieteen yksi tärkeimmistä ja etenkin meitä suomalaisia koskevista tutkimus- ja osaamisalueistamme. Se on sitä myös naapurissamme idässä. Maantiede on heille todella tärkeä ja myös monin paikoin salattu tieteenala. Poikki- ja monitieteinen, usein tiedekuntana esiintyvä ja osa sotilaallista valmiuttakin, äärimmäisen strateginen ja teknistä osaamistaan esittelevä tiede. Näin on toki myös monin paikoin lännessä, ei vähiten Yhdysvalloissa. Meillä Suomessa tätä oltiin koulujemme aineena jopa kokonaan lopettamassa 1980-luvulle tultaessa. Tänään bio- ja geotieteet ovat uudessa…
Read More