Tyypittelyjen ihmeellinen maailma

Tyypittelyjen ihmeellinen maailma - Dum Spiro, Spero 13.08.2023 Petri Ojanen on ottanut tehtäväkseen pohtia Forssan Lehdessä ihmisluonnon tapaa tyypitellä toisiamme (FL 12.8). Itse törmäsin tyypittelyn tieteeseen etenkin biotieteissä kasvien sukuja ja heimoja haettaessa sekä maantieteessä alueita luokiteltaessa. Sosiologiassa ja psykologiassa tyypitykset liittyivät sitten jo ihmisiin ja parhaimmillaan tyypitykseen osallistuvat tietokoneemme. Ihmistieteinen tapa tyypitellä aineistoja on kovin erilainen kuin luonnontieteinen ja laboratorioita käyttävä välineellinen tieteemme. Näin myös opinnäytteet poikkeavat toisistaan ja molemmissa väitellen tohtoriksi joudut hyväksymään…
Read More