Spatiaalinen identiteetti ja kuvataiteet

Suomalaisen identiteetin painajaiset – Hugo Simberg 29.08.2023 Kirjoitin ensimmäisen väitöskirjani spatiaalisesta identiteetistä: ”Spatial identity in the face of environmental changes”. Tuohon aikaan maantiede tieteenä eli kriisissä. Alue käsitteenä oli yksiulotteinen ja kartalle piirrettävä. Se oli regionaalinen eikä tieteellä vaikuttanut olevan muuta annettavaa tuleville sukupolville. GIS oli uutta teknologiaa ja kertoi missä autoinesi liikut. Se ei ollut maantiedettä vaan uutta teknologiaa ja algoritmeja, robottien tapa opastaa meitä liikenteessä. Sitten tuli kuvaus haavoittuneesta enkelistä, joka otti kokijastaan…
Read More