Mediavalta ja suomalainen henkisyys

03.11.2022 Käteeni osui maantieteellisen aikakauskirjan numero neljä vuodelta 2021. Sen kirjoittajat oli koottu tutkijoista, joiden aiheet liittyivät moninaiseen luontoon ja yhtä moninaisiin luontosuhteisiimme. Erityisesti tutkijoita vaikutti kiinnostavan hyvin erilaisen maahanmuuttajataustaisten nuorten luontosuhde, luontosuhteen katkokset ja jatkuvuudet, Suomen Lappiin ja pohjoiseen muuttaneiden kokemukset ja mieltymykset uuden kotipaikan tarjoamista luontokokemuksista suhteessa aiempaan jo elettyyn elämään sekä sen kokemuksiin, omaan identiteettiin suhteessa suomalaiseen luontoon. Oli pohdittu myös monikulttuurisen luontotoiminnan yhteiskehittämisestä. Koska omat tutkimukseni sivuavat samoja teemoja, ihmisen identiteetin syntyä osana kulttuurista ja luontoympäristöään, tämä perinne näyttäisi saavan nyt jatkoa myös nuoremman ja uuden tutkijapolven työskentelyssä ja tuloksetkin vaikuttivat todella mielenkiintoisilta, oli kyse sitten…
Read More