Latinankieliset sananlaskut ja Suomen vaalit VII

Satiiri ja sarkasmi vaalien välineinä O tempora! O mores! - Oi aikoja! Oi tapoja! Suomalaisten on sanottu ymmärtävän satiiria mutta heikommin sarkasmia. Vaalien välineinä molempia käytetään ja usein etenkin kirjailijan työ tahtoo muuttua matkan varrella satiiriksi. ”Difficile est satiram non scribe” – ”On vaikea olla kirjoittamatta satiiria.” Wkipediaa lainaten: ”Satiiri on taiteen laji ja tyylikeino, joka tarttuu todellisuuden ja ihanteiden eroavaisuuksiin ja kritisoi ihmisten paheita tai yhteiskunnan epäkohtia. Satiirista teosta läpäisee kriittinen, pilkallinen tai aggressiivinen asenne, pureva iva. Teksti määrittyy satiiriksi yleensä sen sävyn tai tarkoituksen mukaan, ei niinkään sen ulkoisten muotokriteerien perusteella. Ulkoisen muotonsa satiiri lainaa isäntälajiltaan. Satiiri on…
Read More