Investointivirrat ohjattava Pohjolaan

Vakaus ja päästötön energia ratkaisee lokalisaatioehdot 07.01.2023 Kun me eurooppalaiset puhumme EU:n sisällä omista ongelmistamme, kyse on ns. eurosentrisestä, Eurooppa keskeisestä ajattelusta. Sen globaali perintö on kaikkea muuta kuin kaunis. Sillä on ollut ikää kuten aikanaan Babylonin rakentajilla, alkaen 2000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua ja mainiten kaikki historiasta tuntemamme vähänkin nimekkäimmät henkilöt sekä heidän kunnianhimoiset tavoitteensa jäädä oman aikansa suurina valloittajina historiamme lehdille, alistaen ensin kirkko, kuten Bab ili (Jumalan portti) Mesopotamiassa myös maallisen vallan…
Read More