Mikä ihmeen identiteetti?

Mikä on identiteetti - entä spatiaalinen identiteetti? Spatial identity in the face of evironmental changes 12.06.2023 Identiteetillä tarkoitetaan ihmisen omakuvaa, käsitystä omasta itsestään. Kulttuuri-identiteetti liitetään yleensä tunteeseen kuulumisesta ryhmään, joka käyttäytyy samalla tavoin, puhuu samaa kieltä ja jonka maailmankatsomus perustuu yhteiselle arvopohjalle, menneisyydelle ja traditioille. Joka on kaikkialla, ei ole missään – Nusquam est, qui ubique est (Seneca). Tämä määritelmä on kovin kapea ja sitä se on myös Wikipediasta lukien. Vietämme tänään Esko nimipäivää ja varmaankin myös Eskoilla on oma nimeensä liittyvä identiteetti. Ainakin meillä Matti-nimeä kantavilla se on poikkeuksellisen vahva johtuen nimen alkuperästä. Lisäksi nimi on ollut, paitsi alkujaan…
Read More