Globalisaatio – Oratio gravis

Oratio gravis – Painava puhe Sodan konteksti - NYT 19.06.2023 Globalisaatiolla tarkoitetaan asioiden ja ihmisten maailmanlaajuista keskinäistä riippuvuutta eli sitä, että valtioiden ja alueiden yhteiskunnallinen kehitys joka puolella maapalloa on yhä enemmän riippuvaista muiden alueiden olosuhteista ja tapahtumista. Koronakriisin pelättiin kiihdyttävän deglobalisaatiota. Uusliberaali talousjärjestys voi tulla tiensä päähän epäiltiin. Venäjän hyökättyä Ukrainaan syntyi jälleen uusi tulkinta ja tänään tämä näkyy etenkin Suomessa ja suomaalaisessa Naton keskustelun värittämässä ilmapiirissä. Puhutan kriisin kestävyydestä – resilienssistä. Lainaten Matti…
Read More