Kunnia voitetuille – Gloria victis

Kunnia voitetuille – Gloria victis   14.08. 2023 Oman aikamme tulkinnassa palataan yhä tiukemmin edelliseen vuosikymmeneen, menetettyyn vuosikymmeneen ja sen lukuisiin hallituksiimme. Kun nyt uusin hallitus on käynnistämässä toimintaansa, sen taustalla on sekä nämä nyt hoidettavat laiminlyönnit että edellisen hallituksen pandemian ja Ukrainan sodan aiheuttamat lisärasitteet. Lisäksi samaan aikaan mediavalta pääsi valloilleen ja mediakratia elää voimakkainta vaihettaan – hyvä renki mutta huono isäntä. Palataan lyhyesti tuohon uuden vuosituhannen toiseen vuosikymmeneen ja tuolloin laatimieni kirjojen kautta…
Read More

Tyypittelyjen ihmeellinen maailma

Tyypittelyjen ihmeellinen maailma - Dum Spiro, Spero 13.08.2023 Petri Ojanen on ottanut tehtäväkseen pohtia Forssan Lehdessä ihmisluonnon tapaa tyypitellä toisiamme (FL 12.8). Itse törmäsin tyypittelyn tieteeseen etenkin biotieteissä kasvien sukuja ja heimoja haettaessa sekä maantieteessä alueita luokiteltaessa. Sosiologiassa ja psykologiassa tyypitykset liittyivät sitten jo ihmisiin ja parhaimmillaan tyypitykseen osallistuvat tietokoneemme. Ihmistieteinen tapa tyypitellä aineistoja on kovin erilainen kuin luonnontieteinen ja laboratorioita käyttävä välineellinen tieteemme. Näin myös opinnäytteet poikkeavat toisistaan ja molemmissa väitellen tohtoriksi joudut hyväksymään…
Read More

Onko ujous rasismia

Esiintyykö Suomessa rasismia? Suomalainen ujous ei ole rasismia. 11.08. 2023 Tämän päivän Hesarissa on aiheita, jotka vaativat täsmennystä. Ensiksi vastataan lasten esittämään kysymykseen, mikä ero on tiedolla ja mielipiteellä? Lehti on tulvillaan toimittajien mielipiteitä ikään kuin raportoineina päivittäisistä tapahtumistamme ja sitten mielipidepalstoilla ammattinsa osaajien näkemyksiä ja ohjeita sekä tiedemiesten, professoreiden vastauksia vaikeisiin kysymyksiinkin. Vielä hetki sitten naisen oli vaiettava seurakunnassa – Taceat mulier in ecclesi. Mikä ero sitten on tiedolla ja mielipiteellä, kysyy lehti ja…
Read More

Suomalaisen taiteen päivänä

Suomalaisen taiteen päivä 09.08. 2023 Taide ja robotikka – Algoritmit integroivat kirjallisuutta kuvataiteisiin Valete ac plaudite! – Voikaa hyvin ja taputtakaa (mm. Terentius). Vietämme laantuneen syysmyrkyn jälkeen hiven pettyneinä suomalaisen taiteen päivää. Poliittisen myrskyn jälkeen olisi voinut odottaa läntisen naapurimme ja muun Euroopan tapaan kunnon raekuuroa meillekin. Poliittinen kesämme oli vanhoja muistellen kuin takavuosien Ankkojen pukeutumista pahoitellen, leijonan jälkiä hiekasta hakien. Niin kuin sairaan miehen unet. - Velut aergri somnia (Horatius). On aika ottaa jo…
Read More

Presidenttiä valitsemassa – instituutio vahvistumassa

Vir bonus dicendi peritius – Puhumisen taitava kunnon mies 07.08. 2023 Presidentinvaaleista on tulossa poikkeuksellisen kiinnostavat. Kiinnostavuutta lisää etenkin tieto siitä, että presidentin nimi vaihtuu, kun muuten ylivertainen Sauli Niinistö ei voi asettua enää ehdolle. Nyt pelätään eniten täysin kokematonta neitsyttä – Virgo intacta.   Näin äänestysprosentista ei kannata nyt huolestua, olkoonkin että toistaiseksi mittaukset ovat kartoittaneet vain listattujen yleistä suosiota. Toinen kiinnostava piirre näyttäisi olevan presidenttivaltainen ja parlamentaarinen hallitsemistapamme ja niiden suhde toisiinsa. Meillä…
Read More

Suurten muutosten keskiössä – Viribus unitis

Elämme suurten muutosten keskiössä - Yhdistetyin voimin Noli turbare circulos meos! – Älä sotke ympyröitäni 05.08. 2023 Algoritmit ja robotiikaksi kutsuttu tieteen eteneminen kohti seuraavaa suurta loikkaa yhdistää verbaalinen tuotantomme kuvataiteisiin ei ole hysteriaa tai poikkeuksellisen vaativa vaan luonnollinen kehityskaari, jossa käsite ”tekoäly” on sekin väärä. Kyllä tässä ihmisen taidoista ja älystä on kysymys kaiken aikaa. Nyt vain oikein viimeisen päälle. Olkoonkin että algoritminen työskentely helpottaa yhdistämään verbaalisen kielemme kuvataiteisiin.  Toisella tavalla kuin ottamalla kameralla…
Read More

Presidenttikisa käynnistyi – Omnia praeclara rara

Mika Aaltola ilmoittautui presidenttikisaan Omina praeclara rara – Kaikki erinomainen on harvinaista. 04.08. 2023 Kuka on Mika Aaltola? Me tunnemme hänet virkamiehenä lausunnoistaan. Näitä lausuntoja on haettu häneltä laitoksensa johtajana.  Hän on selkeäsanainen ja helposti ymmärrettävä. Hän ei käytä peitettyjä sanakäänteistä. Hän ei ole poliitikko. Kuka on medioittemme lemmikkinä ja naistenlehtien kuvaama Mika Aaltonen? Hän ei ole rapautunut päivälehtien poliitikkona. Hän on asiantuntija, jolta on haettu selkeyttä ja helppoa tulkintaa vaikeisiin kysymyksiin. Hän on ne…
Read More