Viestintätutkimus ja suomalainen leimakirves

Esimerkki vuodelta 2013 avaten vuotta 2023 05.03.2023 Kirjassani ”Vuoden 2013 enteet ja utopiat, dystopiat – Taantuma kylmään sotaan” käyn läpi niitä tapahtumia, joiden taustalta löytyy vastaus myös vuoden 2022 kesään ja kirjaani ”Draaman kesä ja Euroopan hullu vuosi 2022.” Näin siksi että aiemmin kirjoittamani artikkelit ovat perusta myös tulevalle tekstille lähtemättä kuitenkaan toistamaan kaikkea aina uudelleen. Ilmiö on siten yhteinen tietokoneen robotiikalle ja sen tavalle vastata kysymyksiimme. Lisäksi sanottu sana katoaa mutta kirjoitettu pysyy –…
Read More